Σας παρέχουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον περιορισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ατυχηματικών, λειτουργικών, χρηματοοικονομικών και στρατηγικών κινδύνων, που απειλούν την επιχείρησή σας. Μέσα από την εκτεταμένη πείρα μας, από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς αλλά και από επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας, προτείνουμε τις πλέον ενδεδειγμένες, πρακτικά εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

Η άγνοια του κινδύνου μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο
καταστροφική από τον ίδιο τον κίνδυνο.

Μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει  με ταχύτητα που αυξάνει, που γίνεται όλο και πιό πολύπλοκο, όλο και πιό άγνωστο, οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν σε όλο και μικρότερο χρονικό διάστημα. Απόφαση σημαίνει ανάληψη ρίσκου. Και μέσα σε όλο και μικρότερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να κριθεί αν το ρίσκο αντιπροσωπεύει ευκαιρία ή καταστροφή.

Η κρίση έδειξε πόσο απροετοίμαστες ήσαν οι επιχειρήσεις όχι για να προλάβουν την καταστροφή αλλά να μην τη δημιουργήσουν. Αποφάσεις που πάρθηκαν πιστεύοντας ότι όλα θα πάνε καλά εκτροχίασαν την οικονομία. Τράπεζες έκλεισαν και άλλες βρέθηκαν απολογούμενες, γιατί κάποιος πίστεψε ότι πήρε τη σωστή απόφαση. Συστήματα που τέθηκαν σε λειτουργία δίχως ιδιαίτερη μελέτη των πιθανών κινδύνων προκάλεσαν τεράστια καταστροφή. Πυρηνικά εργοστάσια των οποίων τα συστήματα προστασίας αποδείχθηκε ότι είχαν πολύ μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο, από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Enterprise Risk Management

Ένας μηχανισμός για τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων που είναι δυνατόν να πλήξουν την επιχείρηση. Ένα εργαλείο της Διοίκησης για την ανάλυση των δεδομένων και την λήψη αποφάσεων προς το συμφέρον της επιχείρησης. Για τον εντοπισμό, την αξιολογηση, και την εκμετάλλευση επικερδών κινδύνων.

Εφαρμόζοντας διαδικασίες ERM η επιχείρηση προσβλέπει σε άμεσο οικονομικό όφελος, ήτοι:

 • Βελτιστοποιημένη εκμετάλλευση των παραγωγικών πόρων.
 • Πρόληψη ατυχημάτων, ζημιών, καταστροφών, με σοβαρές συνήθως οικονομικές επιπτώσεις.
 • Πρόληψη νομικών κινδύνων όπως απάτη, κλοπή, παραβίαση εργατικής νομοθεσίας.
 • Πρόληψη επιχειρηματικών κινδύνων όπως η αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, κίνδυνοι πιστοληπτικής ικανότητας, ή η διαφύλαξη των ψηφιακών αρχείων και στοιχείων.
 • Προστασία του ονόματος και της φήμης της επιχείρησης και των προϊόντων
 • Αποκάλυψη ευκαιριών προς εκμετάλευση

Εκτός από τη χαρτογράφηση και την πρόληψη των κινδύνων, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ERM περιλαμβάνει και τη μελετημένη μεταφορά του κινδύνου στην ασφαλιστική αγορά. Μέσω της ασφάλισης το κόστος ανάταξης της ζημίας το αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία και έγκειται στη γνώση, στην εμπειρία και στη δημιουργικότητα του συμβούλου ERM να προτείνει και να υλοποιήσει τις κατάλληλες ασφαλιστικές τοποθετήσεις επ’ ωφελεία της υπό εξέταση επιχείρησης.

Η ύπαρξη ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνων γιαι το σύνολο της δραστηριότητας της επιχείρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση υπεύθυνης και κερδοφόρας λειτουργίας.

Τί χρειάζεται να κάνετε εσείς.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα μπορούσαμε να πούμε.

Εξασφάλιση Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει για το καμμένο εργοστάσιο. Πως όµως θα επιβιώσει η επιχείρηση, αν στο μεταξύ έχει χάσει πελάτες, στελέχη, την εµπιστοσύνη των μετόχων/ιδιοκτητών/χρηµατοδοτών, και την καλή της φήµη. Τις καταστροφές δεν μπορούμε να τις εµποδίσουµε να συµβαίνουν. Το μόνο που μπορούμε, είναι να είµαστε έγκαιρα και κατάλληλα, προετοιµασµένοι.

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Τις καταστροφές δεν μπορούμε να τις εµποδίσουµε. Είτε από φυσικά αίτια είτε από ανθρώπινα. Ζούµε σε πολύπλοκους και επικίνδυνους καιρούς. Οι εξαρτήσεις είναι άπειρες και πολλές φορές δυσδιάκριτες ή και εντελώς αφανείς. Το σταθερό  και κατά το δυνατόν προβλέψιµο περιβάλλον λειτουργίας που χρειάζεται κάθε οργανισµός ανήκει στο παρελθόν. Το μόνο πουμπορούμε να κάνουµε είναι να είµαστε προετοιµασµένοι. Να υπάρχουν σχέδια “Επιχειρησιακής Συνέχειας” για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία. Για τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ιδίως σε περιόδους όπου έκτακτα γεγονότα προκαλούν μείζονα τεχνικά και άλλα προβλήματα, τα οποία απειλούν να διακόψουν  ξαφνικά την επιχειρησιακή λειτουργία.

Η Ασφάλιση δεν αρκεί

Ο ανταγωνισµός καραδοκεί. Με το που θα βρεθεί η επιχείρηση εκτός λειτουργίας, πελάτες θα χαθούν, το δίκτυο αντιπροσώπων θα κλονιστεί,  βασικά στελέχη θα αποχωρήσουν. Οι μέτοχοιι, οι ιδιοκτήτες, οι χρηµατοδότες, θα μπούν σε σκέψεις σχετικά με την επάρκεια της Διοίκησης. Η ασφάλιση, έστω και αν καλύπτει και την απώλεια κερδών, ενεργοποιείται εκ των υστέρων, όταν έχει πλέον συµβεί η καταστροφή. Οι στατιστικές είναι αµείλικτες και δυστυχώς επιβεβαιώνονται.

Μετά από μια καταστρεπτική ζηµιά οργανισµοί δίχως Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας:

 • 25% αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν
 • 50% παύουν τη λειτουργία τους μέσα στο επόμενο 12μηνο
 • 80% όσων δεν ανακάμψουν σε 4 εβδομάδες οδηγούνται σε παύση εργασιών
 • 75% παύουν τη λειτουργία τους μέσα στην 3ετία

Πηγή: BCI – www.london.gov.uk

Ανθεκτικότητα σε Κρίσεις

Κάθε οργανισµός ασχέτως μεγέθους βρίσκεται  εκτεθειµένος σε:

 • Φυσικές Καταστροφές
 • Ατυχήματα
 • Κακόβουλες Ενέργειες σε Εγκαταστάσεις / Προϊόντα
 • Αστοχίες Δικτύων Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Νερού, Τηλεπικοινωνιών
 • Αστοχίες σε Έργα Υποδομής, Μεταφορών / Συγκοινωνιών
 • Περιβαλλοντική Ρύπανση / Μόλυνση
 • Πιέσεις Ομάδων Δράσης
 • Επιθέσεις και Απειλές στον Κυβερνοχώρο

Για επιχειρήσεις δίχως πρόβλεψη για την Επιχειρησιακή τους Συνέχεια, ένα επικίνδυνο περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση. Η κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή. Η καταστροφή μπορεί να σημάνει το τέλος της επιχείρησης.

Επιτελικός Σχεδιασµός

Οι οργανισµοί οι οποίοι προνοούν να είναι προετοιµασµένοι, εκπονούν σχέδια δράσης. Αναλύουν την λειτουργική τους δραστηριότητα και γνωρίζουν τις προτεραιότητές τους. Εντοπίζουν λειτουργίες απολύτως απαραίτητες και άλλες που μπορούν να ανασταλούν για ένα μικρό, αλλά συγκεκριµένο, χρονικό διάστηµα. Μεριµνούν για την προστασία των εργαζοµένων, της επιχείρησης, όσων έχουν κοινά συµφέροντα, μέσα  και γύρω από αυτήν.  Φροντίζουν για την προστασία της Φήµης τους.  Βάζουν τα σχέδιά τους σε δοκιµαστική εφαρµογή  προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Ενηµερώνουν καθέναν εργαζόµενο για τον  ρόλο του εφόσον προκύψει κάποιο περιστατικό. Ώστε να αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία της επιχείρησης στον συντοµότερο δυνατόν χρόνο.  Και συνεχίζουν ακλόνητοι.

Η Ώρα της Κρίσης

Την κρίσιµη στιγµή δεν είναι ώρα για σπασµωδικές ενέργειες και αυτοσχεδιασµούς. Είναι ώρα για δράση με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Για όσους κρίνουν ότι πρέπει να είναι έγκαιρα προετοιμασμένοι. Η ώρα της κρίσης είναι τώρα.

Ποιούς Χρειάζεστε

Φυσικά χρειάζεστε κάποιους που “να ξέρουν τη δουλειά”. Κυριότερα, χρειάζεστε κάποιους που να ενδιαφέρονται για τη Δουλειά τη δική σας, όσο εσείς τουλάχιστον ή και περισσότερο. Δεν θέλετε κάποιους “μικρούς” γιατί ίσως να μην είναι στα μέτρα σας. Ούτε και κάποιους “μεγάλους” γιατί τότε ίσως να είστε εσείς οι “μικροί”. Εµείς πιστεύουµε ότι χρειάζεστε εµάς. Σηµασία  όµως έχει τι πιστεύετε εσείς. Για αυτό να μιλήσουµε. Ώστε να διαπιστώσετε, τη γνώση σε βάθος του αντικειµένου, την πείρα, την υπευθυνότητα. Καιι πρωτίστως, το Ενδιαφέρον μας.  Γιατί περί αυτού πρόκειται.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Ανασυγκρότηση Μετά την  Καταστροφή

Μετά από μιά καταστροφική ζηµιά το πρώτο μέλημα δεν είναι η αποζηµίωση, καταρχάς, αλλά ο περιορισµός των επιπτώσεων της ζηµιάς, του χρόνου εκτός λειτουργίας, των πιθανών παράπλευρων απωλειών. Το Σχέδιο Ανασυγκρότησης καταγράφει αναλυτικά τα βήματα και τις διαδικασίες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.

Αποκατάσταση Λειτουργίας

Όταν προκύψει κάποια ζηµιά, η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι “η ασφάλεια” θα αποζηµιώσει και όλα θα πάρουν τον δρόµο τους. Από πλευράς “ασφάλειας” συνήθως έτσι γίνεται, αλλά αυτό που έχει πρώτιστη σηµασία δεν είναι η αποζηµίωση, καταρχάς, αλλά η αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας κατά τον αποτελεσµατικότερο, οικονοµικότερο και ταχύτερο τρόπο. Έτσι ώστε να περιορι-στεί η έκταση της ζηµιάς, ο χρόνος εκτός λειτουργίας, οι πιθανές παράπλευρες απώλειες -εν τέλει, οι επιπτώσεις. Κοντολογίς, χρειάζεται ένα Σχέδιο Ανασυγκρότησης, μελετημένο, δοκιµασµένο, πιθανώς αναθεωρηµένο, επικαιροποιηµένο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή ευθύς αµέσως μόλις προκύψει κάποιο αποδιοργανωτικό περιστατικό.

Disaster Recovery Plan I

Το Σχέδιο Ανασυγκρότησης καταγράφει αναλυτικά τα βήματα και τις διαδικασίες για την αποκατάστα-ση της ομαλής λειτουργίας μετά από ένα κατα-στροφικό γεγονός και  βρίσκεται σε συνάφεια με τον σχεδιασμό της Επιχειρησιακής Συνέχειας δια του οποίου αποσκοπείται η προετοιμασία του οργανισμού για την συνέχιση των κρίσιµων λειτουργιών παρά την επέλευση απρόβλεπτων καταστροφικών κινδύνων. Επιπλέον στα πλαίσια της Επιχειρησιακής Συνέχειας γίνεται μελέτη σε βάθος των μεθόδων και διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί περαιτέρω η βέλτιστη λειτουργία. Το Σχέδιο Ανασυγκρότησης ασχολείται με την ανάκαμψη του οργανισμού και την επαναφορά σε κανονική λειτουργία μετά από ένα καταστροφικό συμβάν.  Το ερώτηµαπου τίθεται κάθε φορά είναι “Πως θα εκπονηθεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο και αποτελεσµατικότερο Σχέδιο, δίχως υπερβολές και κόστος που να υπερβαίνει το κόστος της ενδεχόµενης ζηµιάς”.

Disaster Recovery Plan II

Η απάντηση κάθε φορά -εξαρτάται από τον τομέα της επιχειρησιακής δραστηριότητας, το προφίλ και την πολυκπλοκότητα του συγκεκριμένου οργανι- σμού, τη γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων και τον αριθµό των εργαζομένων, μεταξύ άλλων. Οι λεπτομέρειες μπορούν να ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με το μέγεθος, το εύρος της δραστηριότητας της επιχείρησης και το μοντέλο λειτουργίας της . Για ορισμένες επιχειρήσεις το επίκεντρο του ενδιαφέροντος εστιάζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη διαχείριση των αποθεμάτων, ενώ για κάποιες άλλες στις οποίες η πληροφορική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, πρωτίστως ενδιαφέρει η ανάκτηση των δεδομένων μετά την καταστροφή. Το κρίσιμο σημείο για ένα σωστά δομημένο Σχέδιο είναι η εύστοχη ιεράρχηση των κινδύνων. Και η πολύπλευρη τεχνική, επιστημονική και επαγγελματική συγκρότηση του μελετητή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Disaster Recovery Plan – Ο Ρόλος των Ειδικών

Η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανασυγκρότησης συχνά φτάνει να θεωρείται  έως και απλή υπόθεση, αφενός γιατί ταυτίζεται με τα συστήµατα ανάκτησης ψηφιακών αρχείων, αφετέρου γιατί φόρµες και οδηγοί προσφέρονται ακόµη και δωρεάν στο διαδίκτυο. Και ανατίθεται σε άτοµα που απλώς διατίθενται να αναλάβουν. Στην πραγµατικότητα τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Τόσο το εύρος των γνώσεων των Ειδικών όσο και η εξειδικευµένη γνώση του συγκεκριµένου αντικειµένου της επιχείρησης, η πείρα, το δίκτυο υποστήριξης, η επαγγελµατική Φήµη, αποτελούν εγγύηση αναντικατάστατη. Ο ρόλος όµως του Ειδικού είναι κυρίως να προτείνει τις βέλτιστες ανικειµενικά λύσεις για αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πλέον πιθανών και ζωτικής σηµασίας κινδύνων με το χαµηλότερο δυνατόν κόστος για την επιχείρηση. Με φροντίδα και ενδιαφέ-ον. ‘Οχι απλώς συµπληρώνοντας μια φόρµα.

Η Ώρα της Κρίσης

Την κρίσιµη στιγµή δεν είναι ώρα για σπασµωδικές ενέργειες και αυτοσχεδιασµούς. Είναι ώρα για δράση με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Για όσουν κρίνουν ότι πρέπει να είναι έγκαιρα προετοιμασμένοι. Η ώρα της κρίσης είναι τώρα.

Ποιούς Χρειάζεστε

Φυσικά χρειάζεστε κάποιους που “να ξέρουν τη δουλειά”. Κυριότερα, χρειάζεστε κάποιους που να ενδιαφέρονται για τη Δουλειά τη δική σας, όσο εσείς τουλάχιστον ή και περισσότερο. Δεν θέλετε κάποιους “μικρούς” γιατί ίσως να μην είναι στα μέτρα σας. Ούτε και κάποιους “μεγάλους” γιατί τότε ίσως να είστε εσείς οι “μικροί”. Εµείς πιστεύουµε ότι χρειάζεστε εµάς. Σηµασία  όµως έχει τé πιστεύετε εσείς. Για αυτό να μιλήσουµε. Ώστε να διαπιστώσετε, τη γνώση σε βάθος του αντικειµένου, την πείρα, την υπευθυνότητα. Και πρωτίστως, το Ενδιαφέρον μας.  Γιατί περί αυτού πρόκειτια.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Το πρώτο πράγμα για την κρίση είναι η πρόβλεψη να μη συμβεί. Το άλλο είναι να υπάρχει από πριν επιτελικό σχέδιο για την αντιμετώπισή της. Για τον περιορισμό της έκτασης της ζημιάς. Για την χρηματοδότηση των απαιτούμενων ενεργειών καταστολής, ανάταξης. Για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Και ίσως αυτό τελικά να είναι πιό σημαντικό.

Crisis Management

Αφορά την κατάστρωση σχεδίου δράσης και την εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η καταστροφή των παραγωγικών μέσων από ατύχημα, κακόβουλη ή τρομοκρατική ενέργεια, η ευρείας έκτασης ανάκληση προϊόντος, η απαγωγή κορυφαίου στελέχους και απαίτηση λύτρων, η πειρατεία, η πολιτική εξέγερση, καθώς και κάθε άλλη κρίση που θα μπορούσε να πλήξει καίρια την επιχείρηση.

Πώς το αντιμετωπίζουμε  

Σε συνεργασία μαζί σας:

 • Εντοπίζουμε πιθανές αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε κρίση.
 • Για κάποιες αιτίες προτείνουμε αναγκαίες επεμβάσεις για την αποσόβηση του κινδύνου, π.χ. αποτελεσματικότερη πυροπροστασία-πυρόσβεση.
 • Επιλέγουμε κρίσεις που μπορούν να ενσκήψουν από ανεξέλεκτους παράγοντες και καταστρώνουμε σχέδια δράσης για τον μετριασμό της έκτασης της καταστροφής, την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, την ανακατανομή ρόλων μεταξύ των στελεχών, την άμεση διαθεσιμότητα της αναγκαίας χρηματοδότησης.
 • Σχηματίζουμε, εκπαιδεύουμε, και παρακολουθούμε ομάδες δράσης.
 • Επανερχόμεθα σε τακτά χρονικά διαστήματα και επικαιροποιούμε τα σχέδια ανάλογα με τις εν τω μεταξύ εξελίξεις.

Τί χρειάζεται να κάνετε εσείς

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις –φιλικές συμβουλές, θα μπορούσαμε να πούμε.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν την ανάγκη για συστηματική και ολοκληρωμένη ανίχνευση και αντιμετώπιση κινδύνων που τις απειλούν. Μέσα στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η σύγχρονη επιχείρηση η συνεχής εγρήγορση είναι επιβεβλημένη.

Η προσθήκη στο οργανόγραμμα της επιχείρησης μιας λειτουργικής μονάδας για τη διαχείριση κινδύνων αποκτά όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα. Όμως το θέμα παραμένει συνήθως στα χαρτιά καθαρά για λόγους στελέχωσης. Οι ειδικοί για θέματα διαχείρισης κινδύνων δεν είναι πολλοί και όλοι στελεχώνουν τμήματα μεγάλων εταιρειών που προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι ασφαλιστές και το προσωπικό των ασφαλιστικών εταιρειών στην καλύτερη περίπτωση ξέρουν να ασφαλίσουν σωστά έναν ήδη διεγνωσμένο κίνδυνο του πελάτη.

Και από την άλλη, ο υπεύθυνος ασφαλείας δεν έχει τις ειδικές γνώσεις προκειμένου να έρθει είτε σε συνεργασία, είτε αντιμέτωπος με την ασφαλιστική αγορά.

Εξ ού και το αδιέξοδο

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Βασικός κανόνας για την ασφαλή και παραγωγική σας λειτουργία είναι: ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.

Σε συνεργασία μαζί σας καταγράφουμε τις ανάγκες σας και συντάσουμε την αποστολή και τις προδιαγραφές εργασίας του συγκεκριμένου στελέχους.

Επιλέγουμε τον άνθρωπο με τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση για την οποία τον προορίζετε, τον εκπαιδεύουμε για την αντιμετώπιση των δικών σας αναγκών, και του παραστεκόμαστε προκειμένου να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο ικανοποίησης των απαιτήσεων της θέσης.   Σε τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγουμε περιοδικούς ελέγχους τόσο για ανάγκες που έχουν στο μεταξύ προκύψει, όσο και για την πιστοποίηση των επιδόσεων τού στελέχους.

Ενώ παραμένουμε σε ετοιμότητα να επέμβουμε αν μας ζητήσετε να αναλάβουμε τον χειρισμό μιας έκτακτης κατάστασης.

Τί χρειάζεται να κάνετε εσείς

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Risk Management and the Board

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχείριση Κινδύνων

Η κορυφαία λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να παίρνει τις βέλτιστες αποφάσεις προς όφελος του οργανισμού και όσων έχουν κοινά συμφέροντα με αυτόν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτερα εκτελεστικά στελέχη αντιμετωπίζουν εντεινόμενο έλεγχο τόσο των αποφάσεών τους, όσο και των αιτίων και των διαδικασιών, λόγω και βάσει των οποίων πάρθηκαν οι αποφάσεις αυτές.

Η λήψη αποφάσεων στα ανώτερα επίπεδα ηγεσίας συνεπάγεται την αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων, πολύπλοκων συναρτήσεων, και συχνά αντικρουόμενων παραμέτρων πριν από την τελική κρίση, και εφόσον η γνώση, η εμπειρία ή η αναλυτική δυνατότητα δεν επαρκεί, εξωτερικοί σύμβουλοι καλούνται να συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με την επισήμανση εναλλακτικών επιλογών και δυνατοτήτων πέραν των εκ των ενόντων.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει την ευθύνη για την τελική απόφαση, οι αποφάσεις που χρειάζεται να πάρει σχετικά με την αξιολόγηση και υιοθέτηση των πληροφοριών και συμβουλών, αποκτούν ιδιαίτερη κρισιμότητα συνειδητοποιώντας ότι το πολυσύνθετο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων υπερβαίνει τη διαθέσιμη γνώση και εμπειρία.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κινδύνων (Risk Management), τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση -είτε ως ευκαιρίες είτε ως απειλές, με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας σε έναν κόσμο με στενή αλληλοεξάρτηση, κάτι που συμβαίνει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά σήμερα είναι ικανό να επιρρεάσει εμάς αύριο.

Ο Παγκόσμιος Εφοδιασμός (Global Sourcing) και οι πολύπλοκες διαδικασίες παραγωγής αφήνουν περιθώρια για κινδύνους να διαλανθάνουν της προσοχής ή να καιροφυλακτούν ασύλληπτοι.

Ενώ, μια κουλτούρα συνειδητοποίησης του κινδύνου, που στην πράξη σημαίνει μια κουλτούρα όπου η σκέψη σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου αποτελεί μέρος της καθημερινής πρακτικής, είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία, να υποστηριχτεί, και να διατηρηθεί, η διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο εταιρείας, με αντίκτυπο στην κερδοφορία και σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Risk Management Coaching

Προσωπική Καθοδήγηση Διαχείρισης Κινδύνων

Τα πρωτοφανή και ραγδαία μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα που επιβάλλουν στους  οργανισμούς την επανεκτίμηση της έκθεσής τους σε θέματα ασφάλειας και πολιτικών  κινδύνων και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης, προωθούν τη διαχείριση των κινδύνων στις υψηλότερες θέσεις της εταιρικής ατζέντας.

Λόγω του ότι η διαχείριση των κινδύνων αποσπά όλο και περισσότερο την προσοχή του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να εφαρμόσουν επιτυχώς προγράμματα για τη γεφύρωση του μεγάλου χάσματος μεταξύ της αναγκαιότητας της διαχείρισης των κινδύνων και την προτεραιότητά της στην εταιρική ατζέντα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη ανωτάτου επιπέδου (“C”-level) εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση γνώσεων περί των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών διαχείρισης κινδύνων κατάλληλων για τον στρατηγικό τους σχεδιασμό.

Επενδύοντας στην μακρά πείρα μας, πολλών δεκαετιών συνεργασίας με κορυφαίους οργανισμούς, τόσο διεθνούς όσο και τοπικού βεληνεκούς, προσφέρουμε εξατομικευμένα προγράμματα συμβουλευτικών υπηρεσιών προσωπικής καθοδήγησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, με ειδική σχεδίαση για στελέχη που δεν έχουν χρόνο για συστηματική κατάρτιση, και προτιμούν συνεδρίες “ένας-προς-έναν” προσαρμοσμένες στις ειδικές τους προκλήσεις και στο δικό τους πολυάσχολο πρόγραμμα.

Μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα χρήσιμοι τόσο για τους νεοεισερχόμενους στον τομέα των κινδύνων, οι οποίοι χρειάζονται μια ταχύρυθμη εξοικείωση με το αντικείμενο, όσο και για καταξιωμένους επαγγελματίες των κινδύνων, που θέλουν μια δεύτερη γνώμη από κάποιον που έχει εμπειρία στην ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνου στην επιχειρηματική πρακτική.

Θα μπορούσαμε να παρέχουμε πρακτικές συμβουλές και υποστήριξη για τα διευθυντικά σας στελέχη τα επιφορτισμένα με την υλοποίηση της συστηματικής διαχείρισης των κινδύνων στον οργανισμό σας, ή προκειμένου για τα στελέχη Διοίκησης τα οποία έχουν την ευθύνη της διαχείρισης κινδύνων στην επιχείρηση, να έχουν υπεύθυνη ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων τόσο επί των αρχών όσο και επί των βέλτιστων πρακτικών.

Και ακόμη περισσότερο.

Με τη συμμετοχή σας σε ένα από τα εξατομικευμένα προγράμματά μας συμβουλευτικών υπηρεσιών προσωπικής καθοδήγησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, θα έχετε την ευκαιρία να αντλήσετε από την εκτεταμένη γνώση και τη μεγάλη εμπειρία των στελεχών μας, επαγγελματιών διαχειριστών κινδύνων -με πιστοποίηση εκπαιδευτών, ώστε να μένετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις και τις αναδυόμενες βέλτιστες πρακτικές στη σχεδίαση προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Όπως χρειάζεται επίσης να ξέρετε.

Πώς θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις ιδιαίτερες δικές σας απαιτήσεις, στο δικό σας στυλ διοίκησης, στο δικό σας ατομικό πρόγραμμα. Πώς η EXL Consulting μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε καλύτερες αποφάσεις. Πώς να προστατεύσετε τον οργανισμό σας και αυτούς με τους οποίους έχετε αμοιβαία συμφέροντα, κάνοντας τις σωστές επιλογές στη διαχείριση των κινδύνων σας.

Με την αλληλοεξαρτώμενη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα πλέον κανείς δεν είναι αυτάρκης. Ένα πρόβλημα στην παραγωγή ενός προμηθευτή σας έχει άμεση επίδραση στη δική σας παραγωγή. Και ένα πρόβλημα στη δική σας πραγωγή βάζει σε κίνδυνο τη λειτουργία των πελατών σας, των μεταπωλητών σας.

Supply Chain Risk Management

Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του αδιάλειπτου εφοδιασμού, είναι επιβεβλημένος ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών αιτιών διακοπής της ομαλής ροής, ώστε να προληφθούν ή έστω να ελαχιστοποιήθούν οι εμπορικές και οικονομικές συνέπειες που θα συνεπάγεται μια τέτοια διακοπή.

Πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς

Το κρίσιμης σημασίας αυτό ζήτημα δεν θεωρούμε ότι έχει να κάνει απλώς με τους προμηθευτές και τις μεταφορικές εταιρείες. Μπορεί να αντιμετωπίζεται ορισμένες φορές έτσι, αλλά είναι λάθος.

Εμείς εξετάζουμε το σύνολο των εμπλεκομένων μερών στην εφοδιαστική αλυσίδα, εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση προκειμένου να συντάξουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης τόσο για την πρόληψη, όσο κυρίως για την περιορισμό της έκτασης του προβλήματος και την γρήγορη ανάταξη.

Η επιχείρηση προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο της χρειάζεται ένα περιβάλλον σταθερότητας τόσο για την εισερχόμενη ροή εφοδιασμού από τους προμηθευτές, όσο και για την εξερχόμενη προς τους πελάτες. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αρκεί να είναι η ίδια κατάλληλα οργανωμένη και οικονομικά εύρωστη αλλά το ίδιο να ισχύει και για το σύνολο των συμμετεχόντων και στα δύο σκέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εν ολίγοις σκοπός μας είναι η δημιουργία της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας και η διάχυσή της σε όλο το εύρος της αλυσίδας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στην εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και στην επικαιροποίησή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μεταβολές στη ζήτηση, στα κανάλια εφοδιασμού, στα επιχειρηματικά δεδομένα, στη γενικότερη πολιτική κατάσταση, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του σχεδιασμού.

Ο εντοπσμός και η εκ των προτέρων αντιμετώπιση των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν έχει να κάνει απλώς με την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθευτών. Ούτε όπως πιστεύουν κάποιοι, με την εξασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ανταλλακτικών ή πρώτων υλών στην μικρότερη τιμή.

Ποιός μπορεί να είναι ο δικός σας ρόλος;

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.