Το θλιβερό οικονομικό πλαίσιο εντός των συνόρων μας επιτάσσει την εξωστρέφεια για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Η κατεύθυνση αυτή, όσο απαραίτητη και αν είναι, δημιουργεί αυξημένους και ίσως πρωτόγνωρους για αρκετές επιχειρήσεις, κινδύνους. Κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται να λειτουργήσουν. Κορυφαία θέση στον κατάλογο των νέων αυτών κινδύνων κατέχουν οι πιστωτικοί και οι πολιτικοί κίνδυνοι. Υπό τις παρούσες συνθήκες γενικής οικονομικής αστάθειας οι σχετικοί πιστωτικοί κίνδυνοι είναι εξαιρετικά διαφορετικοί από αυτούς που οι επιχειρήσεις είχαν μέχρι στιγμής συνηθίσει. Διαφορετικοί κανόνες, διαφορετικά επαγγελματικά πρότυπα, διαφορετικά ποιοτικά πρότυπα, διαφορετικές διαδικασίες και κόστος διεκδίκησης εισπράξεων. Σε χώρες οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την αφερεγγυότητα ή και την πτώχευση, οι εισπράξεις είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση λόγω των γλωσσικών εμποδίων, των διαφορετικών επιχειρηματικών συνηθειών, καθώς και των τοπικών νομικών συστημάτων, μεταξύ άλλων παραγόντων. Και δεν είναι μόνο η πιστωτική πολιτική και οι εισπράξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Χρειάζεται μια ξεκάθαρη εικόνα και σαφής κατανόηση του ποιες χώρες παρουσιάζουν τις καλύτερες ευκαιρίες.

Προκειμένου να παρέχεται κάλυψη για τους κινδύνους που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, η διεθνής ασφαλιστική αγορά προσφέρει μια σειρά από χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτελεσματικής προστασίας. Σήμερα, η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά είναι σε άνοδο μαζί και σε υψηλότερη προτεραιότητα, από το “καλά είναι να έχουμε ασφάλιση” στο “πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ασφάλιση”.

Υπάρχει ευρεία επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων και είναι σημαντικό για τις εταιρείες που βγαίνουν εκτός συνόρων να γνωρίζουν τις τάσεις της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ευρύτερη διαθέσιμη κάλυψη με το μικρότερο ασφάλιστρο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκουν αυτόν τον τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ιδιαίτερα ελκυστικό και μπορούν να προσφέρουν ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Ταυτόχρονα, είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε χώρες όπως η Συρία και η Νιγηρία, οι ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να αναδέχονται κινδύνους επιχειρήσεων με βάση το προφίλ των πελατών τους.

Και είναι καθοριστικής σημασίας ο πελάτης να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στους ασφαλιστές ώστε να μπορούν να καταλάβουν όλα όσα χρειάζονται σχετικά με τον προκείμενο κίνδυνο ώστε να προσφέρουν την καλύτερη κάλυψη στη βέλτιστη τιμή.

Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, CEO, EXL Consulting

Share This