Η Ασφάλιση μπορεί και συνδράμει άτομα και επιχειρήσεις σε δύσκολους καιρούς με την διασπορά του κόστους αποκατάστασης των συνεπειών του κινδύνου σε ένα πλήθος ασφαλισμένων. Ως θεσμός έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά επί αιώνες για την επαναφορά στην ομαλότητα μετά από απρόβλεπτα καταστροφικά συμβάντα. Διαχρονικά επιχειρήσεις και οργανισμοί βασίζονται στην Ασφάλιση για την προστασία τους έναντι κινδύνων αιφνίδιας διακοπής της λειτουργίας τους.

Η Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών προβλέπει αποκατάσταση της απώλειας εισοδήματος και κάλυψη επιπλέον δαπανών όταν η λειτουργία της επιχείρησης επηρεάζεται από την επέλευση του ασφαλιζόμενου κινδύνου (https://www.exl.gr/el/asfalisi-diakopis-ergasion-diakanonismos-zimion/). Η λέξη-κλειδί εδώ είναι: “του ασφαλιζόμενου κινδύνου”. Ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος, με βάση τα ασφαλιστήρια, είναι “αιφνίδια και τυχαία υλική ζημία”, πχ μια πυρκαγιά, μια κατάρρευση εξαιτίας σεισμού, μία πλημύρα. Ο περιορισμός κατ’οίκον, οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί σχετικά με τον COVID-19, μπορεί να επηρεάζουν καθοριστικά την λειτουργία της επιχείρησης, αλλά δεν θεωρούνται επαρκείς αιτίες για την ενεργοποίηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Διακοπής Εργασιών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θεωρούν ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα.

Να πληρώσουν οι ασφαλιστές για κάτι που δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια;

Ο Πρόεδρος του Lloyd’s, Bruce Carnegie-Brown, μιλώντας στους Financial Times: «Ο ασφαλιστικός κλάδος βασίζεται σε συμβόλαια», είπε. «Πληρώνουμε από τα ασφάλιστρα που εισπράττουμε, και αν δεν έχουμε εισπράξει ασφάλιστρα για καλύψεις όπως για τον κορονοϊό, θα ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τον ασφαλιστικό κλάδο να πληρώνει απαιτήσεις για τέτοιους κινδύνους”, προσθέτοντας “Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν τα οφέλη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους, αλλά θα είναι ανέφικτο να αποζημιώσουμε για καλύψεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτά”.

Οι ασφαλιστές θεωρούν ότι οι πανδημικές ασθένειες δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές συμβάσεις διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων, προς απογοήτευση και οργή των ασφαλισμένων που έχουν υποστεί καταστροφικές απώλειες.

Ωστόσο στις ΗΠΑ υπάρχει η άποψη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιδείξουν καλή θέληση και να αποζημιώσουν τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, και από τα δύο κόμματα, ισχυρίζονται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να καλύψουν τις απώλειες που υπέστησαν οι επιχειρήσεις λόγω των περιορισμών του COVID-19 στο εμπόριο και την κυκλοφορία. Με επιστολή τους στα συλλογικά όργανα της ασφαλιστικής βιομηχανίας, ζήτησαν από τους ασφαλιστές να αναγνωρίσουν αναδρομικά τις ζημίες που σχετίζονται με τον COVID-19 ως μέρος της κάλυψης διακοπής εργασιών των ασφαλισμένων επιχειρήσεων. Οι ασφαλιστές απήντησαν ότι τα τυποποιημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια επιχειρήσεων, προσφέρουν μεν κάλυψη και προστασία για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων και απειλών, σύμφωνα με τις εγκρίσεις και τους ελέγχους των κρατικών ρυθμιστικών αρχών. Τα συμβόλαια όμως διακοπής εργασιών δεν καλύπτουν και δεν έχουν προορισμό την κάλυψη μεταδοτικών ασθενειών όπως ο COVID-19.

Επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέλη του Κοινοβουλίου έθεσαν το ερώτημά εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ήσαν διατεθειμένες να επιδείξουν κάποια επιείκεια έναντι των επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον κύριο Carnegie-Brown, στα Lloyd’s έχουν επισημάνει τουλάχιστον 14 διαφορετικές κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων σχετιζόμενων με πιθανή έγερση απαιτήσεων αποζημίωσης λόγω COVID-19 όπως, ακύρωσης/ματαίωσης εκδηλώσεων, ευθυνών στελεχών Διοίκησης, ταξιδιωτικής ασφάλισης, υγείας και περίθαλψης, ευθύνης προϊόντος, μεταξύ άλλων. Είναι πολύ νωρίς είπε για να υπολογίσουμε το μέγεθος των πιθανών αξιώσεων, αλλά είναι πιθανόν να πρόκειται για συνολική ζημία τεράστιου μεγέθους, ακόμη και της τάξεως πολλών δισεκατομμυρίων.

Έχουν υπάρξει καλύτερες μέρες.

Οι ασφαλιστές, τουλάχιστον μερικοί από αυτούς, ήσαν περισσότερο μεγαλόψυχοι, επεδείκνυαν μια ευρύτητα πνεύματος, μία μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων, κατά τη διάρκεια προηγούμενων σοβαρών επιδημιών και έκτακτων περιστατικών δημόσιας υγείας. Σε περιόδους που μια πανδημία μεγάλης κλίμακας δεν θεωρείτο πιθανή.

Στη συνέχεια, ο SARS και ο Ebola κατέστησαν σαφές στον κλάδο, πού πρέπει να τεθεί το όριο όσον αφορά την κατά γράμμα τήρηση των όρων των ασφαλιστηρίων.

Πλέον, με την ανανέωση των συμβολαίων, οι ασφαλιστές εφαρμόζουν αυστηρότερους όρους και με σαφήνεια και ξεκάθαρα δηλώνουν ότι ο COVID-19 δεν καλύπτεται.

Share This