Kidnap & Ransom Insurance

Η Εγγενής Αδυναμία της Ασφάλισης Απαγωγής για Λύτρα (K&R)

Μπορεί να τη χρειάζεστε οπωσδήποτε, αλλά να βρεθείτε σε αδιέξοδο.    

Μπορεί να είστε ασφαλισμένος για τον κίνδυνο απαγωγής ή εκβίασης για απαίτηση λύτρων (K&R) και να μην το γνωρίζετε. Ή μπορεί να το ξέρετε αλλά να μην μπορείτε να κάνετε χρήση. Μπορεί να χρειάζεστε πραγματικά την ασφάλιση απαγωγής – οι πειρατές, οι έμποροι ναρκωτικών, οι τρομοκράτες και άλλοι κακόβουλοι ανά την υφήλιο το επιβεβαιώνουν. Αλλά πρόκειται για την πλέον αντιφατική και συγκεχυμένη μορφή ασφάλισης που υπάρχει.

Η ασφάλιση για απαγωγή και λύτρα μπορεί να δοθεί ως μέρος του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της επιχείρησης ή ως αυτοτελής κάλυψη. Μπορεί να καλύπτει προσκεκλημένους, συζύγους και συγγενείς, ή απλώς ένα συγκεκριμένο άτομο. Σε κάθε περίπτωση ξεκινάει από το παράδοξο και καταλήγει στο αδιέξοδο.

Το παράδοξο: Σύμφωνα με πολλά συμβόλαια ο καλυπτόμενος εργαζόμενος (ή εργαζόμενοι) δεν πρέπει να γνωρίζει την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης για άτομα ή για την επιχείρηση. Με τη γνωστοποίηση να συνιστά όρο ακυρότητας.

Το αδιέξοδο Catch-22: Συνήθως κατά τις απαγωγές προβάλεται η απαίτηση από τους απαγωγείς να μην ενημερωθούν οι αρχές ή κανείς άλλος. Κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ικανοποιηθεί αφού η ζωή του απαχθέντος είναι σε κίνδυνο. Πόσο μάλλον να πρέπει να ενημερωθεί και η ασφαλιστική εταιρεία. Αν δεν ενημερωθεί η εταιρεία συντρέχει λόγος ακυρότητας της κάλυψης, ενώ με την ενημέρωση μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του εργαζόμενου. Έστω και αν οι περισσότερες απαγωγές δεν καταλήγουν στον θάνατο του απαχθέντος αλλά στην είσπραξη των λύτρων.

Μια λύση είναι να αναζητηθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια που αρκούνται στην φροντίδα της επιχείρησης να κρατήσει μυστική την ύπαρξη της ασφάλισης. Τα συμβόλαια αυτά έχουν όρο που προβλέπει ότι ο συμβαλλόμενος μπορεί να γνωστοποιήσει την ύπαρξη της ασφάλισης κατά την κρίση του και κατά περίπτωση. Ομοίως μπορείτε να επιλέξετε συμβόλαιο το οποίο δέχεται ότι η ενημέρωση των αρχών και της ασφαλιστικής εταιρείας για την απαγωγή μπορεί να γίνει εφόσον κρίνεται ασφαλές και είναι πρακτικά δυνατόν. Και βέβαια κάθε όρος ασφαλιστηρίου που μπορεί να εκθέσει τη ζωή του θύματος σε μεγαλύτερο κίνδυνο θα πρέπει να θεωρηθεί ανεφάρμοστος. Σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερο να επιλέξετε και να διαπραγματευτείτε ευνοϊκότερους όρους κατά τη σύναψη της ασφάλισης παρά να τρέχετε στα δικαστήρια κατόπιν.

Μια ακόμη αντίφαση που πλήττει την ασφάλιση απαγωγής/λύτρων οφείλεται στην πάγια πολιτική της κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών να μην διαπραγματεύεται με τους τρομοκράτες, η οποία πολιτική έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πρακτική και τον σκοπό της ασφάλισης. Επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με άλλες χώρες και αρχές εκδίδουν προειδοποιήσεις και συμβουλευτικές οδηγίες για συγκεκριμένες περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα απαγωγής. Βάσει αυτών των προειδοποιήσεων οι ασφαλιστικές εταιρείες είτε περιορίζουν ή και εξαιρούν την κάλυψη για τις περιοχές αυτές ή αυξάνουν την ιδία συμμετοχή του συμβαλλόμενου.

Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στις περιοχές αυτές και ένας εργαζόμενός σας πέσει εκεί θύμα απαγωγής, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να θελήσει να περιορίσει την έκταση της κάλυψης ή και να την ακυρώσει ακόμη. Με τα περιστατικά απαγωγών σε ανοδική τροχιά και την πειρατεία σε έξαρση, οι ασφαλιστές παράλληλα με την προσπαθειά τους να πουλήσουν περισσότερα συμβόλαια απαγωγής/λύτρων, είναι πιθανόν να επεκτείνουν τις εξαιρέσεις και τους περιορισμους στις καλύψεις.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο των συμβολαίων αυτών είναι αν η κάλυψη παύει να ισχύει για περιπτώσεις που στην απαγωγή εμπλέκεται εργαζόμενος ή αντιπρόσωπος της ασφαλισμένης επιχείρησης. Αν δηλαδή για παράδειγμα κάποιος τον οποίο η επιχείρηση έχει προσλάβει για να μεταφέρει τους εργαζόμενους είχε συμμετοχή στην απαγωγή. Το παράδειγμα είναι πολύ πιθανό να συμβεί, για αυτό θα πρέπει το συμβόλαιο να προσδιορίζει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια τις προϋποθέσεις ισχύος και τις εξαιρέσεις ώστε να καθορίζεται τί εξαιρείται και σε ποιό βαθμό συμμετοχής.   Πάντως παρ’ όλες τις ιδιομορφίες της ασφάλισης ένα συμβόλαιο απαγωγής/λύτρων εκτός από την καταβολή των λύτρων – και σε περίπτωση απώλειας των λύτρων π.χ. κατά την μεταφορά, να τα καταβάλει εκ νέου – είναι δυνατόν να προσφέρει επί πλέον μια σειρά από υπηρεσίες και πρόσθετες παροχές όπως:

 • Ανάληψη δράσης από ομάδα επαγγελματιών για τους κατάλληλους χειρισμούς και την παροχή υπεύθυνων συμβουλών.
 • Έξοδα ιατρικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων για:
  • Ψυχιατρικές εξετάσεις
  • Ανάπαυση και ηρεμία
  • Χειρουργικές επεμβάσεις, κοσμητικές ή αισθητικές όσο και επανορθωτικές.
 • Αποζημίωση για σωματικές βλάβες ως αποτέλεσμα απαγωγής, εκβίασης, ή κράτησης, όπως:
  • Ακρωτηριασμός
  • Απώλεια δακτύλων
  • Ολική ανικανότητα
 • Απώλεια εισοδήματος για το διάστημα παραμονής εκτός εργασίας μετά την απελευθέρωση.
 • Ταξιδιωτικά έξοδα
 • Κόστος πρόσληψης και εκπαίδευσης νέων εργαζόμενων για μόνιμη ή προσωρινή αντικατάσταση τού/τών απαχθέντος(ων).
 • Αμοιβή σε πληροφοριοδότες για τη σύλληψη και καταδίκη των υπευθύνων.

Δικαιολογημένα μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η ασφάλιση για απαγωγή και λύτρα πρόκειται για Καφκική υπόθεση. Συνάπτεται για ασφαλιστική κάλυψη την οποία αγνοείτε ότι την έχετε, με την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου δεν μπορείτε να ενημερώσετε κανέναν, και προκειμένου να κάνετε χρήση την κρίσιμη στιγμή που την χρειάζεστε θα πρέπει να ψάξετε τί ισχύει και τί όχι.

Αλλά αν συμβεί σε εσάς ο κίνδυνος που έχει σχεδιαστεί να καλύπτει η ασφάλιση (K&R), το χειρότερο από το να έχετε μια τέτοια περιπεπλεγμένη κάλυψη, είναι να μην την έχετε.

Αυτό που μπορείτε να κάνετε ως έμπειρος risk manager είναι να αξιολογήσετε τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοί σας ανάλογα με τον τόπο εργασίας τους και να επιλέξτε τον κατάλληλο σύμβουλο ασφαλίσεων ο οποίος ως ειδικός γνώστης της αγοράς θα σας προτείνει υπεύθυνα και θα σας συμβουλέψει σωστά σχετικά με τις καλύψεις και τις λεπτομέρειές τους.

by Joshua Gold and Brian Giehl
of the law firm Anderson Kill & Olick, P.C., New York Office
Share This