Η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια από τις πλέον υποτιμημένες και παρεξηγημένες πτυχές του μάνατζμεντ. Η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία μπορεί να είναι υποτυπώδης, τοπικού χαρακτήρα, ή πολυεπίπεδη και παγκόσμιας εμβέλειας, ελέγχει τη ροή των προϊόντων και των πληροφοριών και, ως εκ τούτου, τη ροή των κεφαλαίων.

Καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες, η εξωτερίκευση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης (outsourcing) αυξάνεται, έτσι οι επιχείρησεις χρειάζεται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνειτη βελτιστοποίηση των εργασιών με σκοπό τη μεγιστοποίηση τόσο της ταχύτητας όσο και της αποτελεσματικότητας. Η ταχύτητα είναι σημαντική, επειδή οι πελάτες εκτιμούν την γρήγορη εξυπηρέτηση. Η αύξηση της ταχύτητας, όμως, μπορεί να προκαλέσει εκτόξευση του κόστους στα ύψη, για τούτο και η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας γίνεται εξίσου σημαντική.

Οι πιο αποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμού παραδίδουν τα προϊόντα όσο πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν φθηνότερα, χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα.

Η μείωση των τιμών είναι ένας τυπικός τρόπος προκειμένου μία επιχείρηση να κερδίσει έδαφος στην αγορά, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δίχως να χρειάζεται να μειώσει τις τιμές. Για παράδειγμα, με την ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας, επιταχύνεται η παράδοση των παραγγελιών στους πελάτες. Και μεταξύ παρεμφερών επιχειρήσεων, οι πελάτες θα επιλέξουν αυτή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους ταχύτερα, δίνοντάς της έτσι προβάδισμα έναντι του αναγνωρισμού.

Η ανάγκη συμπίεσης του κόστους οδηγεί με αυξημένες πιθανότητες στην ανάθεση μέρους, ή και του συνόλου ακόμη, των παραγωγικών ή/και λειτουργικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάθεση σε υπεργολάβους της κατασκευής εξαρτημάτων, περιλαμβάνει επίσης την παροχή υπηρεσιών και μπορεί να οδηγήσει στην μετεγκατάσταση διαφόρων λειτουργιών, σε διάφορα μέρη του κόσμου, με διαφορετικούς προμηθευτές.

Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποφέρει επίσης και άλλα κοστολογικά οφέλη. Η εξάλειψη των περιττών σταδίων παραγωγής, για παράδειγμα, εξοικονομεί κόστος μισθοδοσίας εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν χάνουν χρόνο σε άσκοπες διαδικασίες, ή επιτρέπει στην επιχείρηση να λειτουργήσει με περιορισμένα -με τα απολύτως απαραίτητα- αποθέματα.

Κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους τους διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα αποκλειστικά για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, αποκτώντας έτσι ένα τεράστιο πλεονέκτημα κόστους σε σύγκριση με τις μικρότερες εταιρείες. Και ενώ μπορεί να είναι δύσκολο για τις μικρότερες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν σε ένα τέτοιο επίπεδο, με τη βελτίωση της διαχείρισηςτης δικής τους εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν τη δυνατότητα να οφεληθούν και αυτές, με τη συρρίκνωση του χρόνου επεξεργασίας,την ταχύτερη παράδοση και τη μείωση του κόστους.

Η επικινδυνότητα στην οποία είναι εκτεθειμένη η εφοδιαστική αλυσίδα δεν είναι θέμα που προκαλεί ανησυχία μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όλο και περισσότερο, μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις -στην πραγματικότητα, οι μικρότερες εταιρείες απειλούνται να υποστούν δυσανάλογα μεγαλύτερη ζημιά από διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί οποιοδήποτε γεγονός και οποιαδήποτε κατάσταση είναι δυνατόν να διαταράξει τις συνήθεις εργασίες εντός του οργανισμού.

Τέτοια γεγονότα και καταστάσεις μπορεί να αφορούν ή να σχετίζονται με:

  • Ζημιά στις εγκαταστάσεις προμηθευτή ή πελάτη εξ αιτίας ενός από τους συνήθεις ασφαλιζόμενους κινδύνους.
  • Αδυναμία κάποιου προμηθευτή να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών, λόγω συνθηκών μή εχόντων σχέση με ζημιά στις εγκαταστάσεις/την περιουσία της επιχείρησης (έλλειμμα στη χρηματοδότηση, πτώχευση, εργατικές κινητοποιήσεις, εμφύλια ταραχή, αστοχία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας του προμηθευτή ή των εγκαταστάσεων του πελάτη)
  •  Διακοπή στις μεταφορές, στην επικοινωνία, στην πρόσβαση στις εγκαταστάσεις,του προμηθευτή ή του πελάτη.

Σήμερα, προμηθευτές και πελάτες, διακατέχονται από βαθειά ανησυχία λόγω της συνεχούς απομείωσης των διαθέσιμων πόρων και των πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για έγκαιρο σχεδιασμό του δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να εξασφαλιστούν χαμηλές τιμές και έγκαιρη παράδοση. Καθώς και την τήρηση του αυστηρού ελέγχου των αποθεμάτων σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από τις πρώτες ύλες μέχρι την παράδοση του έτοιμου προϊόντος στον τελικό πελάτη, είτε κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση ή κατά την επεξεργασία σε εγκαταστάσεις ιδιόκτητες ή τρίτων.

Η προστιθέμενη αξία σε διάφορα στάδιατης παραγωγής αυξάνει το συνολικό κόστος των τελικών ή ημικατεργασμένων προϊόντων πολύ πέραν του κόστους παραγωγής, ήτοι: κόστος πρώτων υλών, εργασίας, γενικά έξοδα παραγωγής. Πώς θα καλυφθεί αυτό το κόστος αν επέλθει κάποιος κίνδυνος;

Τι θα συμβεί αν ένα μεγάλο φορτίο πρώτων υλών, υλικών ή εξαρτημάτων χαθεί θέτοντας την επιχείρηση εκτός παραγωγής για εβδομάδες ή και για μήνες μέχρι την επόμενη παραλαβή; Θα μπορούσε η απώλεια της πρώτης ύλης να κοστίσει σε μια εποχιακή επιχείρηση τα ετήσια έσοδά της;

Η διαχείριση των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας ακολουθεί τις ίδιες αρχές όπως και για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κινδύνου που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός. Οι προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη μείωση και τη μεταφορά του κινδύνου, κυρίως μέσω της ασφάλισης -όπως οι συνήθεις ασφαλίσεις, πυρός και υλικών ζημιών, διακοπής εργασιών (Business Interruption -BI) ή διακοπής εργασιών ένεκεν ζημίας σε προμηθευτή ή πελάτη της επιχείρησης (Contingent Business Interruption -CBI), ή ακόμη και με νέα προηγμένα ασφαλιστικά προϊόντα για την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα νέα αυτά ασφαλιστικά προïόντα για την συνολική κάλυψη της εφοδιαστικής αλυσίδας -Supply Chain Overall Policies (S_CHOP)- κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος καθώς ανταποκρίνοται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για “απ’άκρη-σ’άκρη” κάλυψη δίχως κενά.

Η ευελιξία που αποκτούν οι ασφαλισμένοι μέσω αυτών των ασφαλιστικών προγραμμάτων εξασφαλίζει όχι μόνο αδιάλειπτη κάλυψη, όχι μόνο μειωμένα ασφάλιστρα, αλλά και αισθητά μειωμένο Συνολικό Κόστος Κινδύνου (Total Cost of Risk -TCOR).

Οργανισμοί που διακινούν σημαντικά αποθέματα ή έχουν έκθεση σε κινδύνους διαμετακόμισης θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουν τα οφέλη των εξελιγμένων ασφαλιστικών προϊόντων S_CHOP. Εταιρείες στον τομέα της λιανικής ή της χονδρικής διακίνησης κάθε είδους προιόντων, στον τομέα των τροφίμων και ποτών, στην ενέργεια και στα καύσιμα, είναι οι πλέον οφελημένες από τα προϊόντα αυτά.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο στην αγορά, αυτή είναι μια εναλλακτική λύση που πραγματικά αξίζει να διερευνηθεί.

Share This