One System Breach Can Shut Down Your Business

Το παραμικρό κενό στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σας μπορεί να κλείσει την επιχείρησή σας – Ένα ασφαλιστήριο μπορεί να σας βοηθήσει να το αποφύγετε

Για χρόνια, οι ειδικοί στην ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων ισχυρίζονται ότι: “η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σας είτε έχει ήδη παραβιαστεί, είτε απλά δεν το γνωρίζετε ότι έχει παραβιαστεί”

Σήμερα που ο κόσμος όλος βασίζεται σε αρχεία δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών έχουν υποστεί μια επίθεση στον κυβερνοχώρο, ή μια παραβίαση των δεδομένων τους. Το δε μέσο κόστος για την ανάταξη μιας παραβίασης έχει ανέλθει σε 5,4 εκατομμύρια δολάρια. Αρκεί ένα κλεμμένο laptop, ένας πολυμήχανος χάκερ, ένας ιός, ή ακόμα και ένα χαμένο παραστατικό, για να υποστεί η επιχείρησή σας τεράστιες συνέπειες τόσο στα οικονομικά της όσο και στη φήμη της.

Το θέμα δεν είναι εάν θα υποστείτε μια επίθεση, αλλά πότε.

Μπορούν όμως οι επιχειρήσεις να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους που σχετίζονται με την παραβίαση των δεδομένων τους και να μειώσουν το σημαντικό κόστος που μπορεί να προκύψει από αυτούς;

Η δυνατότητα της επιλογής είναι να αγοράσουν ασφάλιση κινδύνων κυβερνοχώρου, Cyber Risk Insurance.

Καθώς η δαπάνη για την αντιμετώπιση μιας παραβίασης όλο αυξάνει, η επιλογή της ασφάλισης Cyber Liability Insurance Cover – CLIC, γίνεται όλο και πιο ελκυστική για πολλές επιχειρήσεις, κατά τον ίδιο τρόπο που τα γνωστά ασφαλιστήρια συμβόλαια για την πυρκαγιά, την πλημμύρα και την κλοπή είναι ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό της διαχείριση των λοιπών κινδύνων των επιχειρήσεων.

Η πρόσφατη έκθεση της Airmic (the Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce) www.airmic.com, με τίτλο “Airmic Review of Recent Developments in the Cyber Insurance Market”, για την ανάγκη ασφάλισης των κινδύνων του κυβερνοχώρου τονίζει :

“Σχεδόν κάθε οργανισμός βρίσκεται εκτεθειμένος σε ζημία που μπορεί να προκύψει από βλάβη ή καταστροφή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων από απώλεια εισοδήματος, ή από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και την αύξηση του κόστους λειτουργίας. Οι κίνδυνοι και οι πιθανές ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να προκύψουν από την ιδία έκθεση και από την έκθεση τρίτων σε απειλές του κυβερνοχώρου – cyber risks.

Ιστορικά, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, για την ιδιοκτησία, την αστική ευθύνη και τις κακόβουλες ενέργειες δεν καλύπτουν πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποδομή πληροφορικής του οργανισμού ή τους κινδύνους που συνδέονται με μη ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, όπως τα αρχεία δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ωστόσο, με την αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία και την αυξημένη απειλή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφορίες, οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο έχουν αυξηθεί σημαντικά και η ασφαλιστική αγορά έχει ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες συνθήκες.

Oι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι οι κίνδυνοι δεν αφορούν μόνο την απώλεια, ή τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, ή πληροφοριών. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αδυναµία παροχής εξυπηρέτησης λόγω δόλιων επιθέσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν υπόψη το ευρύ φάσμα των κινδύνων και στη συνέχεια να αξιολογήσουν τις δυνατότητες για τη χρήση ασφάλισης ως μηχανισμό ελέγχου.”

ΔΕΚΑ ΛΟΓΟΙ για τους οποίους θα πρέπει να έχετε ασφάλιση αστικής ευθύνης στον κυβερνοχώρο :

1. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά σας στοιχεία, αλλά δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα συμφωνούσαν ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ενεργητικού τους. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η αξία τους είναι κατά πολύ πολλαπλάσια από ό,τι του φυσικού εξοπλισμού αποθήκευσής τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι ένα κλασικό ασφαλιστήριο περιουσίας δεν θα αποζημιώσει σε περίπτωση που αυτά τα δεδομένα υποστούν ζημιές ή καταστραφούν. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης κινδύνων του κυβερνοχώρου παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την αποκατάσταση των δεδομένων και αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, ασχέτως του πώς προκλήθηκε και έως το όριο της κάλυψης.

2. Τα πληροφορικά συστήματα είναι κρίσιμης σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησή σας, αλλά ο χρόνος παραμονής τους εκτός λειτουργίας δεν καλύπτεται από την κλασική ασφάλιση διακοπής εργασιών.

Όλες οι επιχειρήσεις βασίζονται σε συστήματα υπολογιστών για βασικές λειτουργίες τους, είτε πρόκειται για λογισμικό παραγγελιών e-shop, είτε για συστήματα κράτησης δωματίων ξενοδοχείου. Σε περίπτωση που μια επίθεση χάκερ, ή ιών υπολογιστών, ή κακόβουλης ενέργειας εργαζόμενου θέσει τα συστήματα αυτά εκτός λειτουργίας, δεν θα υπάρχει κάλυψη από την ασφάλιση διακοπής εργασιών που πιθανόν να υπάρχει σε ισχύ. Η ασφάλιση έναντι κινδύνων του κυβερνοχώρου, παρέχει κάλυψη για απώλεια κερδών λόγω θέσης των συστημάτων εκτός λειτουργίας, η οποία προκλήθηκε από μια “άυλη” αιτία κινδύνου, όπως ένας ιός υπολογιστών, ή επίθεση άρνησης υπηρεσιών (μπλοκάρισμα του συστήματος από μεγάλο πλήθος ταυτόχρονων κακόβουλων επισκέψεων).

3. Τα εγκλήματα του κυβερνοχώρου είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο έγκλημα στον κόσμο, αλλά οι περισσότερες επιθέσεις δεν καλύπτονται από την ασφάλιση περιουσίας ή κακόβουλων ενεργειών.

Νέες μορφές εγκληματικότητας έρχονται στην επιφάνεια μέρα-με-τη-μέρα. Η παρουσία σας στο Διαδίκτυο σημαίνει ότι η επιχείρησή σας είναι πλέον εκτεθειμένη σε κάθε εγκληματία απανταχού του κόσμου και είναι ευάλωτη σε επιθέσεις σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Κακόβουλη συλλογή στοιχείων (phising), απάτες, κλοπή ταυτότητας, πράνομη παραβίαση τηλεφωνικού απορρήτου, είναι εγκλήματα που τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν καλύπτουν. Η ασφάλιση κινδύνων του κυβερνοχώρου παρέχει κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών κινδύνων που απειλούν όλο και περισσότερο τα οικονομικά των σημερινών επιχειρήσεων.

4. Τα δεδομένα τρίτων στην κατοχή σας είναι πολύτιμα και θα σας ζητηθούν ευθύνες εάν τα χάσετε.

Σήμερα συλλέγουμε όλο και μεγαλύτερο πλήθος δεδομένων από ό,τι ποτέ πριν και συχνά αυτά τα δεδομένα ανήκουν στους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Συμφωνίες εχεμύθειας και εμπορικές συμβάσεις συχνά προβλέπουν εγγυήσεις και αστικές ευθύνες σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων, και κατά συνέπεια είναι δυνατόν να προκύψουν σοβαρές αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση που δεχθείτε επίθεση παραβίασης του συστήματός σας. Πλέον όλο και συχνότερα οι καταναλωτές διεκδικούν επίσης αποζημίωση σε περίπτωση που μια επιχείρηση χάσει τα προσωπικά τους δεδομένα. Και σε περίπτωση που πρόκειται για στοιχεία καταναλωτών των ΗΠΑ, ο κίνδυνος άσκησης αγωγής εις βάρος σας αυξάνει κατακόρυφα.

5. Οι έμποροι λιανικής πώλησης αντιμετωπίζουν σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση που χάσουν δεδομένα πιστωτικών καρτών.

Το παγκόσμια έγκλημα σχετικά με πιστωτικές κάρτες ξεπερνά τα 7,5 δισ. δολάρια και όλο και πιό συχνά η ευθύνη μεταφέρεται στους λιανοπωλητές που χάνουν τα δεδομένα. Στο πλαίσιο των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών προς τους έμπορος, ο λιανοπωλητής που έχει υποστεί επίθεση απόσπασης δεδομένων καθίσταται υπεύθυνος για το κόστος των εγκληματολογικών ερευνών, το κόστος επανέκδοσης της πιστωτικής κάρτας, καθώς και για το ύψος της απάτης που διενεργήθηκε μέσω των κλεμμένων στοιχείων των κάρτών. Αυτές οι οικονομικές απώλειες μπορεί να ανέλθουν σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ακόμη και για ένα μικρό κατάστημα. Η ασφάλιση cyber risks insurance παρέχει προστασία έναντι όλων αυτών των εξόδων.

6. Η συμμόρφωση με τους νόμους περί παραβίασης δεδομένων κοστίζει σε χρόνο και χρήμα.

Η νομοθεσία για γνωστοποίηση παραβιάσεων υιοθετείται σταδιακά όλο και από περισσότερες χώρες του κόσμου. Επιχειρήσεις που χάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υποχρεώνονται να ενημερώσουν εγγράφως τον καθένα του οποίου τα στοιχεία έχουν -ή μπορεί να έχουν- κλαπεί. Αν και η νομική υποχρέωση για ενημέρωση υφίσταται μόνο σε ορισμένες χώρες, αυτό αλλάζει και υπάρχει μια αυξανόμενη τάση προς την εθελοντική κοινοποίηση προκειμένου να προστατεύσετε το εμπορικό σήμα και τη φήμη σας. Οι πελάτες των οποίων τα δεδομένα έχουν παραβιαστεί, αναμένουν ευθύτητα και διαφάνεια από τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με την περιφρούρηση τους. Η ασφάλιση κινδύνων του κυβερνοχώρου, παρέχει κάλυψη για τις δαπάνες που συνδέονται με την υποχρέωση για γνωστοποίηση παραβίασης, ακόμη και αν δεν απαιτείται από το νόμο.

7. Η φήμη σας είναι το νούμερο ένα περιουσιακό σας στοιχείο, οπότε γιατί να μην το ασφαλίσετε;

Κάθε επιχείρηση ζει με τη φήμη της και πεθαίνει από τη φήμη της. Αν και υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι για τη φήμη που δεν ασφαλίζονται, μπορείτε να ασφαλίσετε τη φήμη σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας. Εφόσον τα συστήματα σας παραβιαστούν, διατρέχετε τον κίνδυνο οι πιστοί πελάτες σας να χάσουν την εμπιστοσύνη τους, και αυτό μπορεί να βλάψει την επιχείρησή σας πολύ περισσότερο από την άμεση οικονομική ζημία. Η ασφάλιση cyber risks μπορεί να πληρώσει όχι μόνο το κόστος ανάθεσης σε εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να βοηθήσει στην αποκατάσταση, αλλά και το διαφεύγον κέρδος από την απώλεια μελλοντικών πωλήσεων λόγω διαρροής πελατών προς τους αγωνιστές σας.

8. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών και οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων είναι σε άνοδο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κανάλι ψυχαγωγίας στον κόσμο. Πληροφορίες ανταλλάσσονται αστραπιαία ταχύτητα και βρίσκονται στη διάθεση του καθενός. Συχνά όμως δεν υπάρχει επαρκής έλεγχο στο τι λέγεται και πώς παρουσιάζεται κάτι και αυτό μπορεί να εγείρει απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων οι υποίες ευθύνονται για ενέργειες των υπαλλήλων τους σε ιστοσελίδες όπως το LinkedIn, το Twitter και το Facebook. Με την ασφάλιση cyber liability insurance παρέχεται κάλυψη για απαιτήσεις που απορρέουν από πληροφορίες που διέρρευσαν, δυσφημιστικές δηλώσεις, ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων .

9. Οι φορητές συσκευές αυξάνουν τον κίνδυνο της απώλειας ή κλοπής δεδομένων.

Η παρουσία των laptops, tablets, smart phones και η δυνατότητα εργασίας μακριά από το γραφείο έχει κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη για πολλούς από εμάς. Ωστόσο, αυτός ο νέος τρόπος εργασίας σημαίνει επίσης ότι σημαντικά και εμπιστευτικά δεδομένα μπορούν να κλαπούν ή να χαθούν πολύ πιο εύκολα. Ο φορητός υπολογιστής ξεχασμένος σε ένα ταξί ή σε ένα τρένο, ένα iPad που έχει κλαπεί σε ένα εστιατόριο, ή ένα χαμένο USB stick είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η ασφάλιση έναντι κινδύνων του κυβερνοχώρου καλύπτει τις δαπάνες που συνεπάγεται η παραβίαση των δεδομένων λόγω απώλειας της φορητής συσκευής, κλοπής, ή επίθεσης ενός ιού.

10. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που γίνονται στόχοι χάκερς, αλλά και πολλές μικρές.

Ενώ οι ευρείας κλίμακας επιθέσεις χάκερς που ακούγονται στις ειδήσεις συχνά αφορούν μεγάλες εταιρείες, οι μικρές επιχειρήσεις επίσης κινδυνεύουν και συχνά δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους προκειμένου να ανακάμψουν μετά από επίθεση παραβίασης ή άλλου είδους απώλεια δεδομένων. Στην πραγματικότητα, πάνω από το ένα τρίτο των στοχευμένων επιθέσεων παγκόσμιως είχαν ως στόχο επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζομένους. Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο τείνει να γίνουν όλο και περισσότερο ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις, καθιστώντας την ασφάλιση αστικής ευθύνης στον κυβερνοχώρο απαραίτητη. Η ασφάλιση μπορεί να προστατεύσει τις μικρότερες επιχειρήσεις έναντι των καταστροφικών οικονομικών συνεπειών της παραβίασης ή της απώλειας δεδομένων.

Τι είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης στον κυβερνοχώρο (CLIC ) ;

Ο όρος «ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης στον κυβερνοχώρο” χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει μια σειρά από καλύψεις – κατά τον ίδιο τρόπο που η λέξη cyber (κυβερνο) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, διαδικασίες και υπηρεσίες . Προς το παρόν, η ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης στον κυβερνοχώρο μπορεί να περιλαμβάνει:

Κάλυψη διαχείρισης κρίσεως παραβίασης των δεδομένων/ιδιωτικότητας. Για παράδειγμα, τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση του συμβάντος, την έρευνα, την αποκατάσταση, τη γνωστοποίηση για την παραβίαση/απώλεια δεδομένων, τη διαχείριση των κλήσεων, τον λογιστικό έλεγχο των λογαριασμών που έχουν πληγεί, τα νομικά έξοδα, τα έξοδα παραστάσεως σε δίκες και τα κανονιστικά πρόστιμα.

Κάλυψη της ευθύνης μέσων/πολυμέσων. Κάλυψη ζημιών από τρίτους συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων αλλοιώσεων του ιστοτόπου και παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κάλυψη σε περίπτωση εκβιασμού. Συνήθως, απώλειες που οφείλονται στην απειλή του εκβιασμού, επαγγελματικές αμοιβές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του εκβιασμού.

Ευθύνη ασφάλειας του δικτύου. Ζημιές τρίτων, ως αποτέλεσμα άρνησης της πρόσβασης, τα έξοδα ανάκτησης δεδομένων τρίτων προμηθευτών και το κόστος σχετικά με κλοπή των δεδομένων σε συστήματα τρίτων.

Πώς να αγοράσετε ασφαλιστική κάλυψη cyber risk

Ξεκινήστε με τα βασικά

Για πολλούς οι τεχνικές λεπτομέρειες της ασφάλειας των πληροφοριών και οι λεπτομέρειες για το πώς να αντιμετωπιστεί μία παραβίαση δεδομένων παραμένει ένα μυστήριο. Η αγορά για τα ασφαλιστικά προϊόντα ευθύνης στον κυβερνοχώρο είναι στα σπάργανα, ως εκ τούτου φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.

Ο Σύμβουλος

Το να συνεργαστείτε με τον σωστό σύμβουλο είναι σημαντικό. Ένας καλός σύμβουλος ο οποίος έχει πείρα και ειδικεύεται στην κάλυψη ευθυνών έναντι κινδύνων του κυβερνοχώρου όχι μόνο θα σας εξοικονομήσει χρόνο αλλά θα συμβάλλει στον καθορισμό του τι είναι σωστό για την επιχείρησή σας, και θα σας καθοδηγήσει ώστε να πάρετε την πληρέστερη κάλυψη με το μικρότερο δυνατόν κόστος ασφάλισης.

Το Ασφαλιστικό Προϊόν

Η επιλογή της σωστής κάλυψης, για την επιχείρησή σας, το δικό σας επιχειρηματικό μοντέλλο, τον τομέα της δικής σας επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, το μέγεθος, την έκθεσή σας και ούτω καθεξής, είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, και αυτός είναι ο λόγος που ένας ειδικός σύμβουλος σάς είναι απαραίτητος, καθώς θα γνωρίζει καλύτερα τα προϊόντα που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε την υποστήριξη που παίρνετε ως μέρος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Να θυμάστε ότι ο οργανισμός σας μπορεί να μη διαθέτει τα άτομα ή την εμπειρία προκειμένου να διαχειριστεί ένα περιστατικό παραβίασης δεδομένων, ώστε ένας ειδικός να είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή για εσάς.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Στην EXL Consulting, ίσως μία από τις πιο θλιβερές στιγμές στην πορεία της δουλειάς μας είναι όταν ένας πελάτης που δεν έχει ασφάλιση κινδύνων του κυβερνοχώρου έχει υποστεί παραβίαση δεδομένων (ίσως γιατί δεν πιέσαμε αρκετά, κρίμα! ). Όταν χάνονται τα δεδομένα, χάνονται για πάντα. Όταν προσωπικά δεδομένα πέσουν σε λάθος χέρια, τραπεζικοί λογαριασμοί, ταυτότητες, μερικές φορές ακόμη και ζωές ανθρώπων, μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο. Φανταστείτε την απώλεια ιατρικών αρχείων.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης, προκειμένου να βοηθήσουμε επιχειρήσεις, στον σχεδιασμό, τη διαχείριση, και τον περιορισμό της έκθεσής τους σε κινδύνους του κυβερνοχώρου, είτε πρόκειται για θέσεις εργασίας στο γραφείο, είτε για χώρες που δραστηριοποιείστε ανά τον κόσμο.

Στην πολυδεκαετή σταδιοδρομία μας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, έχουμε μάθει τη σημασία του να ακούμε. Θα πρέπει να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν τις λεπτομέρειες της δουλειάς σας, τις λειτουργίες των πληροφορικών σας συστημάτων, τους κινδύνους που μπορεί να απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας, προκειμένου να διαπραγματευτούμε για λογαριασμό σας την καλύτερη κάλυψη για τις ανάγκες σας, στο πλέον προσιτό κόστος, στη διεθνή ασφαλιστική αγορά. Θα εφαρμόσουμε το αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο παροχής υπηρεσιών και εφόσον εγερθεί αξίωση αποζημίωσης, η εμπειρία και η γνωση μας των ασφαλειών σε διεθνές επίπεδο, σας εξασφαλίζει ότι θα εκπροσωπηθείτε επάξια και τα συμφέροντά σας θα προστατευθούν στο έπακρο. Θυμηθείτε, εμείς εργαζόμαστε για σας, όχι για την ασφαλιστική εταιρεία.

Η προστασία από κινδύνους του κυβερνοχώρου είναι ένας αγώνας δίχως τέλος.

Δυστυχώς, οι κλέφτες έχουν το προβάδισμα (μερικοί λένε, είναι οι ίδιοι που παράγουν το λογισμικό ασφάλειας των υπολογιστών) .

Εμείς λέμε, η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο ολοκληρώνει την προστασία σας και σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι μένετε χωρίς αυτή, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς. Τιμώντας τη σημασία τού να ακούμε προσεκτικά. Για αυτό καλέστε:  EXL Consulting τηλ. +30 210 98 033 75 email : cyber@exl.gr

Έστω κι αν ήδη έχετε κάποιας μορφής ασφάλιση, έστω για μια δεύτερη γνώμη, για να έχετε την επιβεβαίωση από ειδικούς, ότι έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή.

Share This