Μερικά στελέχη επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης – ή λεγόμενη «ομπρέλα» ασφάλισης επιχειρήσεων, αρκεί για να καλύψει απαιτήσεις που αφορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Δ/ντα Σύμβουλο και άλλα κορυφαία στελέχη. Δεν είναι αλήθεια.

 Όπως θεωρούν επίσης ότι η ασφάλιση D&O είναι μόνο για ορισμένες επιχειρήσεις. Δεν είναι αλήθεια, και πάλι. Κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους, έχει στελέχη και διευθυντές οι οποίοι ενδεχομένως, μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με αγωγές και δικαστικούς αγώνες σε σχέση με τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας.

Με την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης D&O προστατεύονται υψηλόβαθμα στελέχη, διευθυντές, ή ακόμη και υπάλληλοι-κλειδιά της εταιρείας, για την περίπτωση που εναχθούν προσωπικά – συχνά σε συνδυασμό με αγωγή κατά της εταιρείας – από επενδυτές, εργαζόμενους, προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, τους πελάτες, και δυστυχώς…. από τον καθένα. Η ασφάλιση D&O καλύπτει τα έξοδα για νομική υποστήριξη, συμβιβασμούς, καθώς και άλλα συναφή έξοδα, και επι πλέον, μερικές φορές η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί και για προστασία της εταιρείας, εφ’ όσον επίσης αναφέρεται στην αγωγή.

Σε πολλές περιπτώσεις, όταν διορίζονται στελέχη Διοίκησης ή προσλαμβάνονται νέοι υψηλόβαθμοι διευθυντές, οι ίδιοι ζητούν την κάλυψη D & O προκειμένου να είναι προστατευμένοι για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και επειδή δεν θέλουν να βάλουν την προσωπική τους περιουσία σε κίνδυνο. Μερικές φορές επενδυτές, όπως εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) ή άλλοι χρηματοδότες, ζητούν ως προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της επιχείρησης την ασφάλιση D&O – συχνά ως έναν τρόπο προστατίας των επενδύσεών τους.

Τα μέλη του Δ.Σ., ο Δ/νων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι δυνατόν να εναχθούν για διάφορους λόγους που συνδέονται με τη θέση τους στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης, της διαστρέβλωσης της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας, της απάτης, της μή συμμόρφωσης προς τους νόμους στον χώρο εργασίας, και την έλλειψη εταιρικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων.

Η πτώχευση είναι μια από τις κύριες αιτίες απώλειας για μια επιχείρηση – και μια από τις κύριες αιτίες για αγωγές κατά D&O. Η πτώχευση μπορεί να πυροδοτήσει δικαστικούς αγώνες κατά διευθυντών και στελεχών από τους πιστωτές, δανειστές, τους πελάτες, καθώς και τους επενδυτές. Ακόμα και αν μια εταιρεία δεν χρεοκοπήσει και απλά πρέπει να συρρικνωθεί, οι αναπόφευκτες απολύσεις εργαζομένων μπορεί να εγείρουν αξιώσεις ακόμη και προσωπικές, με στόχο τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή/και τα στελέχη της Διοίκησης, μαζί με αγωγές κατά της επιχείρησης. Όταν μια εταιρεία πρέπει να κάνει απολύσεις, κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να στραφούν εναντίον της επειδή αισθάνονται ότι διώκονται άδικα. Μπορεί να ισχυριστούν ότι απολύθηκαν λόγω κάποιας μορφής διάκρισης ή αντεκδίκησης.

Δυστυχώς, ορισμένα στελέχη συνειδητοποιούν πάρα πολύ αργά γιατί χρειάζονται την ασφάλιση D&O. Τη στιγμή που τους κοινοποιείται η αγωγή, καταλαβαίνουν γιατί θα έπρεπε να είχαν φροντίσει για την ασφάλεια από πριν.

Εσείς όμως μπορείτε να το φροντίσετε τώρα.

Share This