The Best Insurance Broker. Who is The Right One for You?

Ο Καλύτερος Μεσίτης Ασφαλίσεων. Ποιός Είναι ο Κατάλληλος για Εσάς;

 

Βασικά Ερωτήματα Αξιολόγησης:

 • Θέλετε τα μεγάλα ονόματα ή το μεγάλο “ταλέντο”; Το παλιό ρητό που λέει ότι κανείς  δεν  έχασε τη θέση του γιατί προσέλαβε την IBM δεν ισχύει πλέον. Οι οργανισμοί σήμερα θέλουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αλλά χωρίς  υψηλού επιπέδου χρεώσεις.
 • Ο μεσίτης αφαλίσεων που ήδη χρησιμοποιείτε σας βοηθά ενεργά στην αναβάθμιση της διαχείρισης των κινδύνων του οργανισμού σας σε υψηλότερο επίπεδο;
 • Ο μεσίτης ασφαλίσεων που ήδη χρησιμοποιείτε συνεργάζεται μαζί σας έγκαιρα πριν από τη διαδικασία ανανέωσης και επικοινωνεί τακτικά μαζί σας για να έχει όλες τις πληροφορίες και να μπορεί να εισηγηθεί λύσεις για τις σημαντικές αλλαγές που χρειάζεται η επιχείρησή σας;
 • Σας  παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στρατηγικού χαρακτήρα σε συστηματική βάση προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργείτε;
 • Σας ενημερώνει προληπτικά  για τις εξελίξεις σχετικά με κρίσιμες αλλαγές στα ασφαλιστήριά σας;
 • Σας αναλύει τις επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών για τη δική σας επιχείρηση; Και θέτει στη διάθεσή σας τα μέσα και τη τεχνογνωσία που είναι απαραίτητα ώστε ο οργανισμός σας να επιτύχει πλήρη συμμόρφωση;  Εσείς και τα στελέχη σας δεν έχετε τον χρόνο και τους πόρους για να εντοπίζετε αυτές τις εξελίξεις ούτε και για να οργανώνετε εκ των ενόντων την εκάστοτε διαδικασία συμμόρφωσης. Η επιλογή ενός μεσίτη ασφαλίσεων που βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία μαζί σας και σας ενημερώνει έγκαιρα εξασφαλίζει εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και πόρων.
 • Τι είδους σχέση έχει ο μεσίτης ασφαλίσεων σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες;
 • Έχει ορίσει ο μεσίτης σας συγκεκριμένο επιμελητή του δικού σας λογαριασμού για την επίλυση σημαντικών θεμάτων, εάν και όταν προκύψουν,  γρήγορα και αποτελεσματικά; Τί και πόση εμπειρία έχει το εν λόγω πρόσωπο; Και σε ποιο επίπεδο;
 • Σας παρέχει ο μεσίτης ασφαλίσεων σας αναλυτική σύγκριση του κόστους των εναλλακτικών επιλογών ασφάλισης, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε την σύγκριση  κόστους-οφέλους για κάθε μία από τις επιλογές  σας;
 • Πόσο λεπτομερής είναι η συγκριτική ανάλυση που σας παρέχεται;
 • Ο μεσίτης ασφαλίσεών σας  διαχειρίζεται απλώς τις ασφαλιστικές σας ανάγκες, ή εξετάζει ευρύτερα τους παράγοντες επικινδυνότητας οι οποίοι απειλούν την κερδοφορία ή και τη λειτουργία της επιχείρησής σας;
 • Εκμεταλλεύεται ο μεσίτης ασφαλίσεων σας τις δυνατότητες τόσο των τοπικών όσο και των διεθνών αγορών, προς όφελος του οργανισμού σας;

Πολύ προτού  το “outsourcing”  αποτελέσει παγκόσμια τάση της διεθνούς οικονομίας, μεγάλες επιχειρήσεις απευθύνονταν σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, τους μεσίτες ασφαλίσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη των εταιρικών τους κινδύνων. Αυτό συνέβαινε,  για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Οι μεσίτες ασφαλίσεων διαθέτουν εκτεταμένους  πόρους,  σε βάθος  γνώση των τεχνικών ασφαλίσεων και εξαιρετικές δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, δεδομένου του κατακερματισμένου χαρακτήρα της αγοράς ασφαλίσεων, ο μεσίτης μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην τοποθέτηση μεγάλων ασφαλιστικών προγραμμάτων, μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστών σύμφωνα με την εξειδίκευση και τα ενδιαφέροντα κάθε ασφαλιστή.

Διάκριση Μεταξύ Μεσιτών Ασφαλίσεων

Είναι όντως δύσκολο κανείς να  διακρίνει τις πραγματικές διαφορές μεταξύ μεσιτών ασφαλίσεων, ώστε να επιλέξει τί του ταιριάζει, εν μέρει επειδή οι ίδιες οι μεσιτικές εταιρείες δεν έχουν ξεκάθαρη η κάθε μία εταιρική φυσιογνωμία. Η κινητήριος δύναμις κάθε μεγάλης μεσιτικής εταιρείας, οι άνθρωποί της, αλλάζουν τακτικά από τη μία στην άλλη. Ταυτόχρονα οι μεσιτικές επιχειρήσεις αυτοπροσδιορίζονται όλες κατά τον ίδιο τρόπο, υποσχόμενες “προστιθέμενη αξία”, “εξατομικευμένες λύσεις”, ” καλύτερη εξυπηρέτηση”, “τους καλύτερους επαγγελματίες της αγοράς”, “διαφάνεια” και ούτω καθεξής.

Το Δίλημμα: Harvard ή Yale;

Θα έλεγε κανείς ότι, η σύγκριση μεσιτών ασφαλίσεων δε διαφέρει από τη σύγκριση πανεπιστημίων. Εν τέλει τα σημεία υπεροχής επικεντρώνονται στην κατάρτιση, την εξειδίκευση αλλά και το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, μεμονωμένων καθηγητών. Και για την επιλογή του κατάλληλου για εσάς μεσίτη ασφαλίσεων το κριτήριο είναι τελικά ποιός  πιστεύετε ότι διαθέτει την επαγγελματική επάρκεια, την εξειδίκευση και το ενδιαφέρον προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τον οργανισμό σας. Με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων δεν περιορίζεται απλώς στην παρουσίαση των προσφορών των ασφαλιστών. Λειτουργεί σαν  σύμβουλος και στρατηγικός εταίρος της επιχείρησης για την επισήμανη και έγκαιρη αντιμετώπιση ακόμη και κινδύνων αφανών για την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού.

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι καθοριστικές για την επιλογή του κατάλληλου μεσίτη ασφαλίσεων, συνεργάτη-κλειδί της επιχείρησής σας.

Share This