Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Για την άρτια εξυπηρέτηση του Πελάτη μας θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε μια ευρύτερη προοπτική του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, αναπτύσσοντας δράση σε πολλούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας είμαστε σε θέση να συνθέσουμε εξατομικευμένες λύσεις, με την εφαρμογή δοκιμασμένων μεθόδων και αντιλήψεων. Η διασταύρωση ιδεών και εμπειριών μας βοηθά να αποκτήσουμε σφαιρική αντίληψη του έργου το οποίο μας ανατίθεται με σημαντικά οφέλη για τον Πελάτη μας. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκομίσει από τη θητεία μας σε κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς διαχείρισης κινδύνων σε όλον τον κόσμο, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε μια σύνθετη διασυνοριακή πολυμερή συγχώνευση επιχειρήσεων, ή να εκτελέσουμε μια διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων σε ένα εργαστήριο βιοτεχνολογίας εξαιρετικά επικινδύνων λοιμώξεων. Μπορούμε να ασφαλίσουμε την εκτόξευση ενός δορυφόρου και την τοποθέτησή του σε τροχιά, ή να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου ενός εργοστασίου στο Δέλτα του Νίγηρα. Να φροντίσουμε για τη διαχείριση των κινδύνων ενός αγωγού που διασχίζει αρκετές χώρες ή ενός που βρίσκεται βυθισμένος στον πυθμένα του ωκεανού. Τη διαχείριση των κινδύνων μιας Τράπεζας ή την έκθεση σε κίνδυνο απαγωγής για λύτρα των στελεχών ενός παγκόσμιου βιομηχανικού ομίλου. Αιολικά πάρκα στο Idaho, ή την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ενός έργου για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας. Στην πραγματικότητα έχουμε αναλάβει την πλειονότητα αυτών των έργων και πολύ περισσότερα σε κλάδους όπως:

AUTOMOTIVE

AVIATION & AEROSPACE

CONSTRACTION

ENERGY, POWER & MINING

ENTERTAINMENT & LEISURE

FINANCIAL INSTITUTIONS

FOOD, DRINK & AGRIBUSINESS

GLOBAL CLIENTS

HEALTH CARE

INDUSTRIAL & MATERIALS

MARINE

PHARMACEUTICAL & CHEMICAL

PUBLIC SECTOR & UTILITIES

LOGISTICS & TRANSPORATION

COMMUTING

REAL ESTATE

RENEWABLES

TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS

you are defined by the company you keep

Share This