Είμαστε η EXL Consulting

Είμαστε Διαχειριστές Κινδύνων και Μεσίτες Ασφαλίσεων

Βοηθάμε εταιρείες και “family offices” να διαχειριστούν τους λειτουργικούς, ατυχηματικούς, χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς κινδύνους τους.

Εντοπίζουμε, αξιολογούμε, περιορίζουμε και μετακυλούμε τους ανωτέρω κινδύνους, μέσα από μία ξεκάθαρη και δομημένη διαδικασία. Διασφαλίζουμε την χρηματοδότηση των κινδύνων, μέσω ασφαλίσεων, ώστε να μην χρειάζεται η δέσμευση υπέρογκων ποσών κεφαλαίων, για τους καταστροφικούς κινδύνους.

Δείτε περισσότερα για την εταιρεία μας

Υπηρεσίες

Risk Management

Παρέχουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον περιορισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ατυχηματικών, λειτουργικών, χρηματοοικονομικών και στρατηγικών κινδύνων, που απειλούν την επιχείρησή σας.

Risk Engineering

Στις σημερινές συνθήκες έντονου
ανταγωνισμού κάθε ένα ζημιογόνο
γεγονός μπορεί να διαταράξει
καθ’ ολοκληρία όχι μόνο την
λειτουργία της επιχείρησης σας
αλλά και να βλάψει
ανεπανόρθωτα τη φήμη της.

Insurance

Σχεδιάζουμε, διαπραγματευόμαστε
και τοποθετούμε για λογαριασμό σας
τις πλέον ολοκληρωμένες,
αποδοτικές και οικονομικές
λύσεις ασφάλισης, απευθυνόμενοι
τόσο στην τοπική όσο και στην
διεθνή ασφαλιστική αγορά.

Employee Benefits

Δημιουργούμε προγράμματα
παροχών για να έχετε εσείς
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην επιλογή των καλύτερων Στελεχών.

Η επιτελική μας Ομάδα

Blog

EXL Consulting ISO / IEC 27001 : 2013 ISMS & ISO / IEC 27701 : 2019 PIMS

We are proud to announce that EXL Consulting has been certified with ISO 27001:2013 Quality Management System as well as ISO 27701:2019. ISO 27701:2019 is a data privacy extension to ISO 27001. Our clients should once again be reassured that our primary focus remains on top quality performance. ISO 27001 is the leading international standard…

view more

Safety and Loss Prevention Audits (“better the devil you know than the devil you don’t”)

You can’t do today’s job with yesterday’s methods and be in business tomorrow. George W. Bush. The usual expression is “better the devil you know than the devil you don’t”, and it also holds true with hidden operational risks and inefficiencies. Therefore, the Safety and Loss Prevention Audit, or in fact, when risks that remain undetected or are detected too late reveal themselves, comes with a price tag and at times a sharp price tag that is. It can even trigger crises at operating unit level or even at corporate level.

view more

Succeeding in the post-COVID era

Succeeding in the post-COVID era means reassessing Corporate Risk A more agile approach to risk management is needed post-COVID. Annual risk assessment should make way for continual ‘horizon-scanning’ for possible business threats. This level of preparedness and planning should permeate entire company cultures.

view more