Είμαστε η EXL Consulting

Είμαστε Διαχειριστές Κινδύνων και Μεσίτες Ασφαλίσεων

Βοηθάμε εταιρείες και “family offices” να διαχειριστούν τους λειτουργικούς, ατυχηματικούς, χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς κινδύνους τους.

Εντοπίζουμε, αξιολογούμε, περιορίζουμε και μετακυλούμε τους ανωτέρω κινδύνους, μέσα από μία ξεκάθαρη και δομημένη διαδικασία. Διασφαλίζουμε την χρηματοδότηση των κινδύνων, μέσω ασφαλίσεων, ώστε να μην χρειάζεται η δέσμευση υπέρογκων ποσών κεφαλαίων, για τους καταστροφικούς κινδύνους.

Δείτε περισσότερα για την εταιρεία μας

Υπηρεσίες

Risk Management

Παρέχουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον περιορισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ατυχηματικών, λειτουργικών, χρηματοοικονομικών και στρατηγικών κινδύνων, που απειλούν την επιχείρησή σας.

Risk Engineering

Στις σημερινές συνθήκες έντονου
ανταγωνισμού κάθε ένα ζημιογόνο
γεγονός μπορεί να διαταράξει
καθ’ ολοκληρία όχι μόνο την
λειτουργία της επιχείρησης σας
αλλά και να βλάψει
ανεπανόρθωτα τη φήμη της.

Insurance

Σχεδιάζουμε, διαπραγματευόμαστε
και τοποθετούμε για λογαριασμό σας
τις πλέον ολοκληρωμένες,
αποδοτικές και οικονομικές
λύσεις ασφάλισης, απευθυνόμενοι
τόσο στην τοπική όσο και στην
διεθνή ασφαλιστική αγορά.

Employee Benefits

Δημιουργούμε προγράμματα
παροχών για να έχετε εσείς
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην επιλογή των καλύτερων Στελεχών.

Η επιτελική μας Ομάδα

Blog

Succeeding in the post-COVID era

Succeeding in the post-COVID era means reassessing Corporate Risk A more agile approach to risk management is needed post-COVID. Annual risk assessment should make way for continual ‘horizon-scanning’ for possible business threats. This level of preparedness and planning should permeate entire company cultures.

view more