Σχεδιάζουμε, διαπραγματευόμαστε και τοποθετούμε για λογαριασμό σας τις πλέον ολοκληρωμένες, αποδοτικές και οικονομικές λύσεις ασφάλισης, απευθυνόμενοι τόσο στην τοπική ή όσο και στην διεθνή ασφαλιστική αγορά. Διαχειριζόμαστε και εξυπηρετούμε το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα, κρατώντας σας ενήμερους για τις εξελίξεις που σας αφορούν, ώστε να μπορείτε να παίρνετε τις ενδεδειγμένες κάθε φορά αποφάσεις. Και αν έρθει η στιγμή να ζητήσετε αποζημίωση, θέτουμε στη διάθεσή σας την εκτεταμένη πείρα μας και τις δοκιμασμένες διαπραγματευτικές μας ικανότητες ώστε να εισπράξετε ακριβώς ό,τι δικαιούστε σύμφωνα με το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα.

Περιπτώσεις που μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι, και όχι μόνον:

Η παγκοσμιοποιημένη αγορά προσφέρει στις επιχειρήσεις ευκαιρίες επέκτασης σε νέες αγορές και αύξησης των πωλήσεων. Ταυτόχρονα τις φέρνει αντιμέτωπες με νέους κινδύνους, ώστε δίχως την κατάλληλη ασφαλιστική προστασία να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένες σε δυσβάστακτες οικονομικές περιπέτειες, με σοβαρές συνέπειες για τη φήμη και το όνομά τους.

Υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ξένες χώρες θα πρέπει να έχουν στο πλευρό τους έναν σύμβουλο ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων, που να γνωρίζει σε βάθος τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς. Και ο οποίος να είναι σε θέση να εξασφαλίσει μια ευρεία κλίμακα εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σήμερα τα παγκόσμια ασφαλιστικά προγράμματα που έχουν ανάγκη οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει μεταξύ άλλων να εξασφαλίζουν:

 • Κεντρικό έλεγχο του συνόλου των ασφαλιστικών τοποθετήσεων για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες ενδιαφέροντός τους ανά τον κόσμο.
 • Αποτελεσματικότητα και ομοιομορφία καλύψεων μέσω ενιαίας διαπραγμάτευσης του συνολικού ασφαλιστικού πακέτου.
 • Συμμόρφωση με τις κατά τόπους εθνικές νομοθεσίες και τους εωτερικούς κανόνες της επιχείρησης.
 • Μείωση του κόστους.

Για τα παγκόσμια ασφαλιστικά προγράμματα δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Προκειμένου ο έμπειρος σύμβουλος ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων να συνθέσει την πλέον οικονομοτεχνικά βέλτιστη λύση θα πρέπει να λάβει υπόψη τη φύση και την έκταση των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το πλέγμα κινδύνων στο οποίο είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση, καθώς και το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης μεταξύ άλλων παραμέτρων και συντελεστών. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις απαιτούν να εξασφαλίσουν ένα απαράμιλλο επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλιστικών προγραμμάτων τους. Συγκεντρωτική ανάλυση ζημιών για κάθε θυγατρική, κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία, κάθε συμμετοχή τους σε κοινή επιχείρηση. Με το δεδομένο ότι συνήθως η διαχείριση των κινδύνων γίνεται κεντρικά από τη μητρική εταιρεία, με δική της επίσης πρωτοβουλία γίνονται οι διαπραγματεύσεις και ο καθορισμός ενιαίας ασφαλιστικής πολιτικής όσον αφορά το είδος και τα όρια των καλύψεων για προστασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά ανταποκρίνεται σε αυτή την απαίτηση προσφέροντας ένα ευρείας μορφής βασικό συμβόλαιο στη μητρική εταιρεία με προσθήκες για τις κατά τόπους μονάδες ενδιαφέροντος.

“Για τον άπειρο έως και αφελή αγοραστή φαίνεται εύκολη υπόθεση η σύνθεση ενός παγκόσμιου ασφαλιστικού προγράμματος. Μόνο που όταν έρθει η ώρα να το πραγματοποιήσει τότε διαπιστώνει ότι κάθε άλλο παρά εύκολο είναι.”

Chris Maurice,

Risk Financing Manager, BT Group plc

Σήμερα οι έμπειροι αγοραστές – βαθείς γνώστες της αγοράς παγκοσμίων ασφαλιστικών προγραμμάτων, εκτός από συνεπή και αξιόπιστη κάλυψη για κάθε σημείο του κόσμου όπου έχουν επιχειρηματικά ενδιαφέροντα, απαιτούν ευελιξία, συμμόρφωση προς τους εθνικούς κανονισμούς και τα φορολογικά συστήματα, παροχή συμπληρωματικής ασφάλισης από τοπικό ασφαλιστή και έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλισης, πληρωμή αποζημιώσεων κατά τον πλέον συμφέροντα φορολογικά τρόπο, και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη επί τόπου τεχνική υποστήριξη.

Η ασφάλεια υπόκειται διεθνώς σε αυστηρή και σχολαστική νομοθεσία. Και υπάρχει πληθώρα διαφορετικών νόμων και κανονισμών, ή ακόμη και απουσία κανόνων. Επιπλέον τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι τυποποιημένα σε κάθε χώρα του κόσμου, ενώ υπάρχει πάντα το θέμα της εξυπηρέτησης του συμβολαίου, κυρίως για υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης και διακανονισμό των ζημιών. Αρκεί δε να προσθέσει κανείς ότι η όλη διαδικασία έχει να κάνει με ανθρώπους διάσπαρτους ανά την υφήλιο και ότι βασίζεται στον συντονισμό και τη συνεργασία των κατά τόπους θυγατρικών εταιριών του πελάτη.

Κατόπιν αυτών αποτελεί πρόκληση για κάθε risk manager η εξασφάλιση της συνεργασίας του κατάλληλου συμβούλου ασφαλίσεων, με ευρεία γνώση της παγκόσμιας αγοράς και την ικανότητα να συνθέσει και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά ένα παγκόσμιο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Η διαχείριση ενός παγκόσμιου προγράμματος δεν είναι απλή υπόθεση ακόμη και για τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Η δημιουργία ενός παγκόσμιου προγράμματος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση και απαιτεί τον συγκερασμό πολλών παραγόντων προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρότητα των καλύψεων, η αξιόπιστη εξυπηρέτηση και το χαμηλό κόστος για τον πελάτη.

Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός μεταξύ των ασφαλιστικών κύκλων σχετικά με την διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με ό,τι συνήθως προσφέρεται σε πολυεθνικούς πελάτες, και ειδικότερα για το πώς μέσω καινοτόμων λύσεων θα εξασφαλιστεί η αδιάσπαστη ασφαλιστική κάλυψη των πολυεθνικών πελατών, με πλήρη συμμόρφωση προς τα κατά τόπους ισχύοντα και με μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αν και τα ιδιόκτητα δίκτυα θεωρούνταν κατά το παρελθόν ως η λύση επιλογής, σήμερα πολλές διεθνείς εταιρείες βασίζονται σε εναλλακτικά δίκτυα και δομές ασφαλιστικών προγραμμάτων, προκειμένου να επιτύχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα, καλύτερη εξυπηρέτηση και μικρότερο κόστος.

Ιδιόκτητα Δίκτυα – Σημεία Προβληματισμού

 • Η σχεδιαστική τους δομή και οι προσφερόμενες υπηρεσίες τους πιθανόν να μην έχουν εφαρμογή στο σύνολό τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συγκεκριμένου πελάτη.
 • Ο πελάτης μπορεί να μην έχει ανάγκη το σύνολο των δυνατοτήτων του δικτύου και να χρεώνεται για υπηρεσίες που δεν χρειάζεται.
 • Ο τοπικός φορέας εκπροσώπησης του δικτύου ίσως να μην είναι η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για τη συγκεκριμένη χώρα.
 • Κόστος. Με την επιλογή ιδιόκτητου δικτύου ο πελάτης συχνά επιβαρύνεται με υψηλά γενικά έξοδα. Ενώ υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιες εταιρείες προκειμένου να δείχνουν ανταγωνιστικές να προχωρήσουν σε σιωπηλές περικοπές σε περιοχές που δύσκολα θα ανακαλύψει ο πελάτης.
 • Τα ιδιόκτητα δίκτυα με τη γιγάντωσή τους είναι δυνατόν να φτάσουν ακόμη και σε σύγκρουση συμφερόντων.
 • Παγιωμένες και συχνά άκαμπτες διαδικασίες δεν αφήνουν περιθώρια για ευρηματικές και εκτός της πεπατημένης λύσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος του πελάτη.
 • Οι πλέον ικανοί και ταλαντούχοι συνεργάτες του δικτύου συνήθως δεν ασχολούνται με μικρότερους σχετικά λογαριασμούς πελατών.
 • Τα πρόσωπα των ειδικά προσκεκλημένων ειδικών για το κλείσιμο της δουλειάς, είναι αμφίβολο αν θα τα ξαναδεί ο πελάτης μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

“Η θεώρηση της δουλειάς μας σαν ένα κλειστό και πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα είναι πλέον παρωχημένη…. Η αποδιάρθρωση της αλυσίδας αξίας και η αναζήτηση του άριστου προμηθευτή υπηρεσιών και λειτουργιών για κάθε στάδιο είναι διαδικασία επιβεβλημένη η οποία συνεπάγεται δύσκολες επιλογές και αποφάσεις.”

Anton van Rossum,

The Geneva Papers on Risk and Insurance, Jan. 2002

Εναλλακτικά Δίκτυα – Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 • Εξατομικευμένες Λύσεις κατά περίπτωση σχεδιασμένες με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • Μικρό Κόστος – Δίχως υψηλά γενικά έξοδα. Δίχως περιττές χρεώσεις.
 • Ελευθερία Επιλογής – Επιλογή δικτύου. Επιλογή υπηρεσιών του δικτύου.
 • Επινοητικοί Διαχειριστές με βαθειά και πολύπλευρη γνώση των παγκόσμιων ασφαλιστικών προγραμμάτων, συχνά με μακρά προϋπηρεσία σε μεγάλους οργανισμούς ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων.

Ένας καταρτισμένος, έμπειρος και ευρηματικός σύμβουλος ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων, με πρόσβαση στη διεθνή ασφαλιστική κοινότητα, είναι σε θέση να αναλύσει τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να έχετε ένα παγκόσμιο ασφαλιστικό πρόγραμμα και πως να το υλοποιήσετε. Η λύση βρίσκεται στη δημιουργία ενός κατάλληλου για την περίπτωση εναλλακτικού δικτύου με υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση και συνεχή εποπτεία και αξιολόγηση προκειμένου να εξασφαλίζονται τα πρότυπα ποιότητας που έχουν θεσπιστεί. Η διαχείριση ενός παγκόσμιου ασφαλιστικού προγράμματος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύπλοκη. Σήμερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού απλοποιούν σημαντικά τις διαδικασίες με τη συνεργασία του ειδικού για τα παγκόσμια ασφαλιστικά προγράμματα συμβούλου ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνα το σύνολο των ενεργειών σχεδίασης και υλοποίησης, ακόμη και της εξασφάλισης επιτόπιας ασφαλιστικής κάλυψης.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων αυξάνει την ανάγκη για παγκοσμιοποιημένα ασφαλιστικά προγράμματα. Οι υπεύθυνοι risk managers – επιφορτισμένοι με τη μείωση του συνολικού κόστους ασφάλισης, ταυτόχρονα με την εξασφάλιση αξιόπιστης συνεργασίας με συμβούλους ασφαλίσεων ικανών να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τους πλέον σύνθετους και δύσκολους κινδύνους – έχουν σήμερα νέες ευκαιρίες επιλογής για τη σχεδίαση και υλοποίηση των πλέον απαιτητικών ασφαλιστικών προγραμμάτων παγκόσμιας κάλυψης.

Το θέμα της ασφάλισης της περιουσίας της επιχείρησης δεν εξαντλείται με την απλή ασφάλιση πυρός και ό,τι αυτή συμπεριλαμβάνει.

Η διακοπή εργασιών λόγω π.χ. μιας φυσικής καταστροφής μπορεί να αποβεί και οριστική αν η επιχείρηση δεν έχει άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμα κεφάλαια προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις.

Υπάρχει το προσωπικό που πρέπει να συνεχίσει να πληρώνεται.

Υπάρχει το δίκτυο των μεταπωλητών το οποίο θα πρέπι να συντηρηθεί για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι να αποκατασταθεί η παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις τους θα πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία με πληρωμένα όλα τα έξοδα και ένα μικρό ποσοστό κέρδους μέχρι να αρχίσουν εκ νέου οι παραλαβές εμπορευμάτων. Έξι μήνες; Ένα χρόνο; Για όσο πάρει.

Ο ανταγωνισμός καραδοκεί να καλύψει το κενό. Και αν χαθεί το δίκτυο χάνεται μαζί και το μέλλον της επιχείρησης. Θα αποκατασταθεί η παραγωγή αλλά δεν θα υπάρχουν πελάτες.

Άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμα κεφάλαια

EXL Consulting – Είμαστε ειδικοί στη διαχείριση κινδύνων, πράγμα που σημαίνει για σας ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι.

Να μελετήσουμε σε συνεργασία μαζί σας τις λεπτομέρειες της λειτουργίας σας ώστε να επισημάνουμε κινδύνους που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιχείρηση και αν είναι δυνατόν να τους αποτρέψουμε. Και επειδή πάντα υπάρχει το απροσδόκητο, να συνθέσουμε ένα πλέγμα οικονομικής προστασίας που θα έχει στη διάθεσή σας τα αναγκαία κεφάλαια για την επιτυχή αντιμετώπιση της καταστροφής.

Το Σχέδιο Διακοπής Εργασιών EXLC – Τί κάνουμε ακριβώς

Το Σχέδιο Διακοπής Εργασιών EXLC σας παρέχει την αναγκαία χρηματοδότηση προκειμένου η επιχείρησή σας να διατηρηθεί σε λειτουργία σε περίπτωση ζημίας, μεταξύ άλλων, από:

 • Φωτιά
 • Χαλάζι
 • Καταιγίδα
 • Βανδαλισμό
 • Βλάβη μηχανημάτων

Το Σχέδιο Διακοπής Εργασιών EXLC σας βοηθάει:

 • Να διατηρήσετε την επιχείρησή σας σε λειτουργία.
 • Να αντεπεξέλθετε στις οικονομικές σας υποχρεώσεις αν λόγω ζημίας η επιχείρησή σας αναγκαστεί να κλείσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Να αναπληρώσετε το εισόδημα που χάνετε και να συνεχίσετε τις πληρωμές για τις τρέχουσες υποχρεώσεις, το δάνειο, τη διαφήμιση, τους φόρους και τους μισθούς.
 • Να πληρώσετε τη μετακόμισή σας και τη διαφήμιση που θα χρειαστείτε αν εγκατασταθείτε προσωρινά σε άλλο μέρος.
 • Να επανέλθει η επιχείρησή σας σε κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

Τί προτείνουμε να κάνετε εσείς

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Με την EXL Consulting εξασφαλίζετε τη συνεργασία ομάδας εξειδικευμένων συμβούλων με τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται για την αποτελεσματική προστασία των εταιρικών σας περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να σας προσφέρουμε ουσιαστική, ταχεία και σε βάθος υποστήριξη και να προσθέσουμε αξία στις υπηρεσίες μας, συγκαταλέγουμε στην ομάδα τη Διαχείριση των Αποζημιώσεων (Claims Management), τον Έλεγχο Κόστους Ζημιών (Loss Control) και τις υπηρεσίες RMIS (Risk Management Information Services). Έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουμε μια ασφαλέστερη, περισσότερο παραγωγική και κερδοφόρα λειτουργία.

Η ομάδα των ειδικών μας θα εκπονήσει ένα λεπτομερές σχέδιο συνεργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή υπηρεσιών δίχως τη δική σας εμπλοκή και με ελάχιστη απασχόληση των εντεταλμένων στελεχών σας. Θέλουμε να σας λύσουμε προβλήματα και όχι να σας προσθέσουμε νέα. Ιδιαίτερα για τη διαδικασία αναγγελίας ζημιών και αποζημιώσεων είναι δική μας υπόθεση η ταχεία και προς το συμφέρον σας διευθέτηση δίχως την δική σας απασχόληση για διαπραγματεύσεις και αμφισβητήσεις.

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα κατά περίπτωση χρονοδιαγράμματα αξιολόγησης για την οργάνωση, τις μετρήσεις και την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα εργαλεία αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη λειτουργία της επιχείρησής σας και να εστιάσουμε κατάλληλα τις πολύπλευρες προσπάθειές μας σε συγκεκριμένα σημεία σύμφωνα με τις προτεραιότητές σας.

Με εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου και σαφή προσανατολισμό σε αποτελέσματα καλύπτουμε όλο το φάσμα της ασφάλισης ευθυνών:

 • Αποζημίωση Εργαζομένων
 • Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Ευθύνης Μεταφορικών μέσων
 • Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος
 • Ασφάλιση πέραν του ορίου ευθύνης, της βασικής κάλυψης “ομπρέλα” (Excess/Umbrella Liability)
 • Εξοικονόμηση κόστους ασφάλισης μέσω εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης/αυτασφάλισης:
  • Ιδία κράτηση
  • Ασφάλιση μέσω ιδιόκτητης ασφαλιστικής εταιρείας
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες-Τοποθετήσεις – Συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές, τοποθετήσεις ασφάλισης ευθύνης προϊόντων των οποίων έχει παύσει η παραγωγή, μεσολάβηση για ειδικές συμφωνίες αποζημίωσης (program buyouts)

Έχοντας πρόσβαση στην παγκόσμια ασφαλιστική αφορά μπορούμε να εξασφαλίσουμε λύσεις για αποτελεσματική προστασία με το χαμηλότερο κόστος.

Μεταξύ άλλων μπορούμε να σας προσφέρουμε:

 • Διαπραγμάτευση της ευρύτερης κάλυψης στην καλύτερη τιμή
 • Εκμετάλλευση αλλαγών και τάσεων στην κυκλικότητα των ασφαλιστικών αγορών.
 • Ανάλυση μορφών κάλυψης για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας
 • Διευκόλυνση των απ’ ευθείας σχέσεών σας με τους αναδόχους του κινδύνου
 • Στρατηγική συνεργασία με αναγνωρισμένα σε διεθνές επίπεδο δίκτυα μεσιτών-συμβούλων ασφαλίσεων, με γραφεία σε 120 χώρες, για παγκόσμια ασφαλιστικά προγράμματα.
 • Συγκριτική αξιολόγηση με πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με πληροφορίες από πάνω από 1 εκατομμύριο εταιρείες, σε περισσότερες από 70 χώρες
 • Πρόβλεψη μελλοντικών ζημιών βάσει πραγματικών στοιχείων λειτουργίας, με αντίστοιχη αναθεώρηση των στατιστικά αναμενόμενων.
 • Ανάλυση στατιστικών μοντέλων για σύγκριση του όγκου των αιτήσεων αποζημίωσης που έχετε υποβάλλει σε σχέση με τον μέσο όρο και ανάλογη αυξομείωση των ασφαλίστρων (experience modifications).
 • Παρακολούθηση των προγραμμάτων με ρήτρα ασφαλίστρου αναλόγως των ζημιών (loss sensitive programs), καθώς και του συνολικού ορίου ασφάλισής σας
 • Ανασκόπηση των συμβάσεων σχετικά με αποζημιώσεις και συμφωνίες περί μη ευθύνης (hold harmless agreement)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων
 • Συνηγορία υπέρ των συμφερόντων σας κατά την εκκαθάριση της ζημίας
 • Μετριασμός της επικινδυνότητας με επί τόπου επιθεωρήσεις και ανάλυση δεδομένων
 • Επεξεργασία και υποβολή λύσεων εναλλακτικών προς τις προτάσεις της ασφαλιστικής εταιρείας
 • Εξασφάλιση online πρόσβασης στο ασφαλιστικό σας πρόγραμμα μέσω του συστήματός μας διαχείρησης δεδομένων

Σε συνεργασία με risk managers, και συμβούλους ασφαλείας, οικονομικών, νομικών και επιχειρησιακών θεμάτων, σας βοηθάμε στη σχεδίαση του ασφαλιστικού σας προγράμματος καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και στην ορθολογική κατανομή των ασφαλίστρων.

Εμπιστευόμενοι σε εμάς τις ασφαλιστικές σας απαιτήσεις έχετε την υποστήριξη μιας ομάδας ειδικών με εκτεταμένη εμπειρία αναδοχής κινδύνων, μεσίτη – συμβούλου ασφαλίσεων, διαχείρισης κινδύνων, διεκδίκησης απωζημιώσεων, ελέγχου ζημιών και νομικών θεμάτων, ώστε να σας εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη κάλυψη στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές, από τα γνωστότερα ονόματα της Ελληνικής και της διεθνούς αγοράς.

Σας ακούμε, μελετάμε τις ανάγκες σας, διεξάγουμε έρευνα αγοράς μεταξύ των πλέον κατάλληλων για την περίπτωσή σας ασφαλιστικών οίκων και σας παρουσιάζουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για την ικανοποίηση των αναγκών σας.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι εφ’ όσον το σχέδιο εγκριθεί και τεθεί σε λειτουργία εμείς συνεχίζουμε σε σταθερή βάση την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς του καθώς και την έρευνα για βελτιώσεις στις καλύψεις και μειώσεις στο κόστος. Και σας προτείνουμε.

Προς το παρόν θα θέλαμε να σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Έχετε να προστατέψετε τη Φήμη σας

Η Φήμη είναι από εκείνα τα πράγματα τα οποία παίρνουν χρόνο να κτιστούν και μπορεί να χαθούν σε μια στιγμή. Και όταν αυτό συμβεί, η ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη από την απώλεια υπεραξίας του ονόματος, τη συρρίκνωση της εμπιστοσύνης, και τη χαμένη ευαρέσκεια του κοινού. Συχνά έχει επιπτώσεις στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς, στην αξία της μετοχής και στις πωλήσεις.

Το προϊόν σας έχει μια δική του ζωή και όπως στη ζωή του καθενός, ατυχήματα συμβαίνουν. Η κοινή πεποίθηση είναι ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν πάντα “στους άλλους”. Ωστόσο, υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις που εμείς οι ίδιοι γινόμαστε “οι άλλοι”.

Ατυχήματα που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στο προϊόν σας μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και κατά τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη διανομή. Μπορούν να συμβούν στο επάνω ή στο κάτω στάδιο της αλυσίδας αξίας της οποίας είστε μέρος. Χωρίς να εξαιρούνται οι κακόβουλες ενέργειες από δυσαρεστημένους υπαλλήλους, πολιτικούς ή κοινωνικούς ακτιβιστές, καθώς και τρομοκρατικές ομάδες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχει καταγραφεί μια σταθερή αύξηση του συνολικού αριθμού των σημάτων συναγερμού σε όλη την Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αποτελεσματικότερη περιφρούρηση και τη λειτουργία των συστημάτων αναφοράς, αντί για υποχώριση των προτύπων ποιότητας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν επίσης και πολλά άλλα ζητήματα ασφαλείας τροφίμων και μή που δεν παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα, αν και τα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν επισταμένως το θέμα.

Είμαστε σε μια εποχή έντασης της κανονιστικής συμμόρφωσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Το Διαδίκτυο προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τον μέσο καταναλωτή και ιστότοποι έχουν δημιουργηθεί για να προειδοποιούν τους καταναλωτές για τις τρέχουσες ανακλήσεις προϊόντων. Επι πλέον, οι υγειονομικές αρχές έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες σήμερα από ποτέ άλλοτε για τον εντοπισμό των εστιών των επιδημιών τροφιμογενών νοσημάτων στην πηγή από την οποία προέρχονται.

Έχετε να προστέψετε τη Μάρκα και την Εταιρεία.

Υπάρχουν εκείνοι που εύχονται να μην τους τύχει. Και υπάρχουν και εκείνοι που υποτιμούν σημαντικά το συνολικό κόστος της ανάκλησης του προϊόντος.

Έχετε υπολογίσει το κόστος ανάκλησης της πρώτης μάρκας σας;

 • Αξία των ανακαλούμενων προϊόντων και διαφυγόντα κέρδη από πωλήσεις
 • Αξία ανεπηρέαστων προϊόντων που επιστρέφονται ή θεωρούνται ύποπτα λόγω προβληματικής ιχνηλασιμότητας
 • Ανάρτηση επιγραφών προειδοποίησης του κοινού παντού στα σημεία πώλησης και όχι μόνο.
 • Δημοσίευση ανάκλησης στον Τύπο
 • Συμβουλές δημοσίων σχέσεων
 • Τηλεφωνική γραμμή φροντίδας καταναλωτών
 • Αποκατάσταση
 • Έκτακτα έξοδα λιανοπωλητών
 • Επιπλέον χρεώσεις για μεταφορά και διαχείριση αποθεματοποίησης (logistics)
 • Απορριμματοποίηση
 • Αποθήκευση
 • Κόστος απώλειας της σύμβασης προμήθειας του προϊόντος
 • Ειδικοί (εργαστήρια, σύμβουλοι)
 • Κόστος διακοπής/τερματισμού της παραγωγής
 • Ανάταξη/διόρθωση
 • Κόστος αντικατάστασης
 • Σχεδιασμός νέας συσκευασίας ή αλλαγές στη διατύπωση
 • Εκ νέου διαφήμιση μετά την ανάκληση – αποκατάσταση της μάρκας
 • Πρόστιμα και κυρώσεις

Συνεχιζόμενο κόστος μετά την αρχική δράση ανάκλησης:

 • Μείωση των πωλήσεων
 • Μειωμένα κέρδη
 • Αυξημένοι ελέγχοι από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές
 • Αυξημένοι έλεγχοι και μέτρα διασφάλισης της ποιότητας/ασφάλειας των διαδικασιών
 • Δυσμενής έκβαση δικαστικού αγώνα
 • Συνεχιζόμενες αμοιβές νομικών συμβούλων
 • Χρόνος απασχόλησης υψηλόβαθμων στελεχών
 • Αυξημένο κόστος για την τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι του λιανεμπορίου.
 • Δίωξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με την ασφάλεια των προϊόντων.
 • Κίνδυνος αύξησης των ασφαλίστρων
 • Κόστος για τη φήμη
 • Μείωση της τιμής της μετοχής και επομένως της αξίας της εταιρείας
 • Κόστος αλλαγής/τροποποίησης της διαδικασίας παραγωγής
 • Προσωρινή αναστολή της απαγόρευσης εισαγωγών προϊόντων από συγκεκριμένες χώρες που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις
 • Αυξημένη απειλή από τους ανταγωνιστές

Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία.

Εάν κάνετε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μειώσετε σημαντικά τις πιθανότητες μιας κρίσης θα έχετε κάνει ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό σας. Και οι υπηρεσίες πρόληψης που σας προσφέρουμε σας δίνουν τη δυνατότητα να αποφύγετε ένα περιστατικό με έως και καταστροφικές συνέπειες.

Η μεταφορά του κινδύνου μέσω της ασφάλισης.

Η Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων σας αποζημιώνει για το κόστος που συνεπάγεται η ανάκληση και αντικατάσταση προβληματικών προϊόντων. Επίσης, παρέχει βοήθεια και συμβουλές εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Έξοδα που καλύπτονται από την ασφάλιση βάσει αναγγελίας της ζημίας είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

 • Διακοπή εργασιών
 • Έκτακτα έξοδα -Αύξηση του συνολικού κόστους λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον καθαρισμό ή την επισκευή των εγκαταστάσεων παραγωγής, όπως και το αυξημένο κόστος λόγω ανάθεσης της παραγωγής του προϊόντος υπερβολαβικά σε τρίτους.
 • Απώλεια μικτού κέρδους, ως αποτέλεσμα του ασφαλισμένου περιστατικού
 • Κόστος ανάκλησης, συμπεριλαμβανομένων αγγελιών σε εφημερίδες, μεταφοράς, επιπλέον χώρος αποθήκευσης, υπερωρίες, κόστος επιθεώρησης και ανάλυσης, κόστος αντικατάστασης των μολυσμένων προϊόντων.
 • Δαπάνες αποκατάστασης για την επανατοποθέτηση του/των προϊόν/των της ασφαλισμένης επιχείρησης στο εύλογα προβλεπόμενο επίπεδο των πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς το οποίο ήταν αναμενόμενο πριν από την επέλευση του ασφαλισμένου περιστατικού.
 • Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κρίσης
 • Απαιτήσεις εκβιαστών

Μπορούμε επίσης να σας προσφέρουμε προαιρετικά κάλυψη για ανάκληση προϊόντος ακόμη και για την περίπτωση που το προϊόν έχει μολυνθεί μέσα στο εργοστάσιο ή κατά τη μεταφορά δίχως να έχει ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά.

Με απλά λόγια, είμαστε διαθέσιμοι να σας προσφέρουμε ό,τι απαιτείται για την αποφυγή και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τη Φήμη σας και την επιχείρησή σας. Μια κρίση ανάκλησης προϊόντος είναι μια περίπλοκη και ιδιαίτερα δαπανηρή περιπέτεια.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Η δουλειά των στελεχών είναι να παίρνουν αποφάσεις. Μόνο που τις αποφάσεις αυτές κάποιοι μπορεί να τις θεωρήσουν λανθασμένες, ή να τις δουν σαν μια ευκαιρία πλουτισμού. Και ξεκινούν δικαστικό αγώνα. Συνήθως τον αγώνα τον κερδίζει όχι αυτός που έχει δίκιο, αλλά αυτός που έχει τους πόρους, δηλαδή τα χρήματα – πολλά χρήματα – για να αποδείξει το δίκιο του. Για αυτό πολλές φορές η λύση δίνεται με συμβιβασμό. Που επίσης έχει βαρύ κόστος. Για αυτόν που δεν φταίει. Ο άλλος γίνεται απλώς πλουσιότερος.

Η δουλειά του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των ανώτερων στελεχών της Διοίκησης είναι να παίρνουν αποφάσεις, κανείς δεν είναι τέλειος, και έστω και μία στο εκατομμύριο…

Σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος είναι:

 • Υπαρκτός
 • Μεγάλος
 • Μπορεί να κτυπήσει ανά πάσα στιγμή, και
 • Δεν υπάρχουν προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης.

Θα έλεγε κανείς ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για όποιον βρεθεί εκτεθειμένος. Από τους μετόχους μέχρι τους εργαζόμενους, από τους πελάτες μέχρι τις πάσης φύσεως εποπτεύουσες αρχές, από τις κάθε λογής “οργανώσεις” έως…. δηλαδή ο καθένας, μπορεί να στραφεί εναντίον και να διεκδικήσει.

Directors & Officers

Η ασφάλιση Directors’ & Officers’ Liability (D&O) σάς παρέχει οικονομική προστασία για τη Διοίκηση και επιλεγμένα στελέχη της εταιρείας σε περίπτωση που εγερθεί δικαστική απαίτηση εναντίον τους σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους ως κεντρικά όργανα αποφάσεων της εταιρείας. Κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνει και αστική ευθύνη για πράξεις εργαζομένων στην επιχείρηση ή ακόμη και αστική ευθύνη θεματοφύλακα.

Η επίλυση διαφορών και διαφωνιών δια της δικαστικής οδού δεν είναι μόνο δαπανηρή και χρονοβόρα, αλλά μπορεί να καταστρέψει επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να συνεχιστούν προς όφελος των ιδίων και του ευρύτερου επαγγελματικού ή κοινωνικού χώρου.

Σήμερα ιδιαίτερα που οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων βρίσκονται εκτεθειμένες με πληθώρα νόμων και κανονισμών άλλων κρατών.

Η ασφάλιση D&O συχνά συγχέεται με την ασφάλιση αστικής ευθύνης για σφάλματα και παραλείψεις “Errors & Omissions” (E&O). Πρόκειται όμως για δυο διαφορετικές καλύψεις. Η ασφάλιση E&O σας καλύπτει για λάθη και παραλείψεις όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Δεν καλύπτει τις αποφάσεις και τα καθήκοντα της Διοίκησης. Γενικά, ανάλογα με το επιχειρηματικό αντικείμενο της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχουν και οι δύο καλύψεις.

Τί μπορείτε να κάνετε εσείς

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ο καθένας που προσφέρει υπηρεσίες επ’ αμοιβή, αναλαμβάνει έναντι του πελάτη του επαγγελματική αστική ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του.

Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας – φυσικό ή νομικό πρόσωπο – είναι εκτεθειμένος στη βούληση των πελατών του να αξιώσουν αποζημίωση για ζημία από σφάλμα ή παράλειψη που προξένησε ή που του καταλογίζουν ότι προξένησε.

Είναι γνωστό ότι δε φτάνει να έχει κανείς δίκιο, αλλά να μπορεί να το αποδείξει στο δικαστήριο.

Και φτάσαμε στο ευαίσθητο σημείο. Χρειζόμαστε χρήματα. Συνήθως πολλά χρήματα.

Αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, αμοιβές εμπειρογνωμόνων μαρτύρων, αμοιβές για συλλογή στοιχείων υπεράσπισης, ανταγωγές, αναβολές, εφέσεις, και στο τέλος, ίσως και επιδίκαση αποζημίωσης.

Errors & Omissions

Ο κίνδυνος δικαστικών περιπετειών λόγω σφάλματος στην παροχή κάποιας υπηρεσίας καθιστά την ασφαλιστική κάλυψη για σφάλματα & παραλείψεις – Errors & Omissions (E&O) – απολύτως απαραίτητη για τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη και για δουλειές που φαίνονται απλές και δίχως επικινδυνότητα δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την συνέπειες δικαστικής απαίτησης για σφάλμα ή παράλειψη. Ουσιαστικά κάθε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που δεν παρέχει σωστά την υπηρεσία που έχει αναλάβει είναι δυνατόν να προκαλέσει στον πελάτη οικονομικές απώλειες. Η απλή ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων δεν παρέχει κάλυψη για σφάλματα στην παροχή υπηρεσιών, τις διαφωνίες όσον αφορά την τήρηση των συμφωνηθέντων, ή άλλα θέματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Σύμβουλοι και εταιρείες που έχουν κάλυψη αστικής ευθύνης επιχειρήσεων δίχως Επαγγελματική Αστική Ευθύνη – E&O – αναλαμβάνουν οι ίδιοι έναν σοβαρό κίνδυνο. Ακόμα και αν δεν φταίτε, οι δικαστικοί αγώνες είναι χρονοβόροι, δαπανηροί και δυνητικά καταστροφικοί για τη φήμη της επιχείρησης σας. Με την ασφάλιση E&O προστατεύετε την επιχείρησή σας με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό.

Τι καλύπτεται  

Η ασφάλιση E&O σας προστατεύει από απαιτήσεις του πελάτη σας εφ’ όσον εγείρει αξιώσεις εναντίον σας για οικονομική απώλεια που υπέστει οφειλόμενη σε πλημμελή παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών. Η ασφάλιση E&O σας καλύπτει τα έξοδα νομικής υποστήριξης ασχέτως βασιμότητας των ισχυρισμών του πελάτη. Η ασφάλιση E&O θα πληρώσει για τις τυχόν δικαστικές αποφάσεις εναντίον σας, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και του κόστος έρευνών και αποδείξεων, μέχρι το όριο κάλυψης που έχετε πάρει. Λάθη συμβαίνουν. Κάθε επιχείρηση μπορεί να σφάλει κάποια στιγμή. Για παράδειγμα, προτείνετε σε έναν πελάτη να προβεί σε δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος υπολογιστών του αφού ολοκληρώσατε κάποια εκτεταμένη εργασία. Ο πελάτης ακολουθεί τις συμβουλές σας, το σύστημα καταρρέει και η επιχείρηση μένει ανενεργή για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ο πελάτης εξοργίζεται, καλεί τον δκηγόρο του και σας ζητά αποζημίωση.

Δεν είναι δυνατόν να είστε παντού. Μερικές φορές δεν μπορείτε να ασχοληθείτε προσωπικά με κάθε εργασία. Με την ασφάλιση E&O δεν είστε καλυμμένος μόνον εσείς προσωπικά, αλλά και οι εργαζόμενοί σας και οι εργολάβοι τους οποίους χρησιμοποιείτε.

Τί χρειάζεται να κάνετε εσείς

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις –φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Τί

Καθώς η περιβαλλοντική αστική ευθύνη κατά την τελευταία δεκαετία αποκτά βαρύνουσα σημασία ταυτόχρονα συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις ο κίνδυνος για το περιβάλλον που είναι δυνατόν να εγκυμονεί η λειτουργία τους και κυρίως το γεγονός ότι οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων για καταστροφές στο περιβάλλον γίνονται όλο και πιό συχνές καθώς και τα πρόστιμα και οι ποινές της νομοθεσίας η οποία γίνεται αυστηρότερη.

Ειδικότερα σε περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις μετά βίας επιτυγχάνουν να εξισορροπούν τον ισολογισμό τους, ή λειτουργούν ακόμη και με ζημία, μια επί πλέον οικονομική επιβάρυνση μπορεί να είναι ίσως και μοιραία.

Χειρότερα ακόμη, σήμερα ψηφίζονται νόμοι που δυσκολεύουν, αν δεν αποκλείουν εντελώς την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, απαιτώντας την καταβολή του επιβληθέντος ποσού σχεδόν ολοσχερώς (αν συνυπολογιστούν και οι αμοιβές και τα έξοδα τα οποία έχουν επίσης δια νόμου καθοριστεί σε υψηλά επίπεδα), όσο δυσβάστακτο ή δυσθεώρητο ή και αυθαίρετο μπορεί να είναι, ως απαρέγκλιτη προϋπόθεση άσκησης εννόμων μέσων κατά των αποφάσεων της Διοίκησης. Και οι ποινικές συνέπειες και τα μέτρα είσπραξης συνεχίζονται ασχέτως της προσφυγής.

Το Κράτος έχει ανάγκη από χρήματα και τα παίρνει από όπου μπορεί.

Με την συνεχώς εντεινόμενη πίεση για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο από πλευράς της επιστήμης όσο και από πλευράς της νομοθεσίας η έννοια της μόλυνσης και η απόδοση ευθυνών προσελκύουν όλο και περισσότερη μελέτη και προβληματισμό. Το βέβαιο είναι ότι οι συνθήκες αλλάζουν και η έκθεση σε κινδύνους περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης επιβάλλει νέα μέτρα πρόληψης και σύγχρονα, περισσότερο ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία χρηματοδότησης για την αποκατάσταση της ζημίας εφ’ όσον προκύψει.

Γιατί Εσείς

Για τα στελέχη τα επιφορτισμένα με τη διαχείριση κινδύνων η έννοια της έκθεσης της επιχείρησής τους σε κινδύνους περιβαλλοντικής ευθύνης συνήθως περιορίζεται στους κανονισμούς τούς σχετικούς με τα επικίνδυνα ή τοξικά υλικά και απόβλητα. Αυτό που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι πλέον τα ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχουν κάλυψη για ευρείας έκτασης υλικά τα οποια προκαλούν ερεθισμό, ρύπανση, ή μόλυνση.

Σήμερα ο υπό διαχείρηση περιβαλλοντικός κίνδυνος δεν είναι πλέον αποκλειστικά η διαρροή τοξικών χημικών στο περιβάλλον. Μεταφορά σκόνης, αναθυμιάσεων, ή νέφους σταγονιδίων σε όμορες ιδιοκτησίες λόγω οικοδομικών εργασιών ή εργασιών ανακαινίσεως, σποτελούν σήμερα σοβαρούς λόγους διεκδίκησης αποζημίωσης για περιβαλλοντική αστική ευθύνη. Κάτι που δεν θα μπορούσε να φανταστεί εύκολα κανείς πριν μερικές δεκαετίες.

Σήμερα πλέον κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να έχει έκθεση σε κινδύνους περιβαλλοντικής ευθύνης.

Όσο και αν ακούγεται υπερβολικό σκεφθείτε τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Διοχέτευση κατάλληλα επεξεργασμένου νερού στο ποτάμι αλλάζει το Ph του νερού του ποταμού και σκοτώνει ψάρια.
 • Γάλα από βυτίο μεταφοράς διαρρέει σε λίμνη, η υψηλή θερμοκρασία του νερού της οποίας προκαλεί αλλοίωση του γάλακτος, δυσοσμία και εκτεταμένη ζημία στον υγρότοπο.
 • Λόγω προβλήματος στην ψυκτική μονάδα επιχείρησης catering σημειώνεται διαρροή Freon και άλλων ψυκτικών αερίων σε χώρους με ελεγχόμενη ποιότητα αέρα και κλιματισμό αποκατάστασης, με αποτέλεσμα όχι μόνο περιβαλλοντική παράβαση αλλά και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Θάνατος πελάτη ξενοδοχείου διακοπών λόγω ιού της Νόσου των Λεγεωναρίων στο σύστημα ύδρευσης. Εκτός των άλλων συνεπειών, του επιβάλλεται η επιθεώρηση, ο καθαρισμός, και η αντικατάσταση των φίλτρων, ολοκλήρου του συστήματος ύδρευσης.
 • Σε πανεπιστήμιο το οποίο δεν τηρούσε τους κανονισμούς αποθήκευσης και διακίνησης πειραματοζώων και χημικών διατάχθηκε πλήρης απολύμανση, με παράλληλη επιβολή χρηματικών ποινών και προστίμων.
 • Διοχέτευση σωματιδίων λάσπης σε υγρότοπο επηρεάζει τη διαύγεια του νερού, αλλάζει την ισορροπία Ph, με αποτέλεσμα τη διατάραξη ή και τον θάνατο της υδρόβιας ζωής και την παράβαση των περιβαλλοντικών κανονισμών.
 • Φυσικά υλικά όπως ο ορυκτός λευκός αμίαντος (σερπεντίνης) κατά τις εργασίες εκσκαφής, κατεδάφισης, ή ισοπέδωσης, είναι δυνατόν να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα σε ποσοστά μεγαλύτερα των επιτρεπομένων με τις ανάλογες συνέπειες.
 • Υλικά μεταφερόμενα σε χώρους της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσουν στόχο τρομοκρατικής ενέργειας ή βανδαλισμού και να προκαλέσουν προσωπικά ατυχήματα και ζημίες στο περιβάλλον, καθώς και διακοπή εργασιών της επιχείρησης.
 • Συμπιεσμένα προϊόντα ξύλου (π.χ. νοβοπάν), οικοδομικά υλικά, και υλικά επικάλυψης δαπέδων (π.χ. μοκέτες, βενζινόκολλα) είναι δυνατόν να προκαλέσουν εκπομπές σε επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον επίπεδα.
 • Εισχώρηση υδάτων μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη υγρασίας και μούχλας με αποτέλεσμα βλάβη στην υγεία ευπαθών ατόμων με επακόλουθο την απαίτηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες από εργαζόμενους και τρίτους, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία και πιθανή διακοπή εργασιών.

Γιατί Εμάς

Υπό το βάρος των εξελίξεων, προτείνουμε στους πελάτες μας την επανεξέταση της έκθεσή τους σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητάς τους ή την υπάρχουσα ασφαλιστική τους κάλυψη, προκειμένου να εντοπίσουμε τις λύσεις που καλύπτουν πληρέστερα τις ανάγκες τους. Ευτυχώς, υπάρχουν επιλογές.

Ακόμη και για τομείς δραστηριότητας όπως η αγροτική εκμετάλλευση, οι κατασκευές, η παραγωγή προϊόντων προς μεταποίηση, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις τεχνολογίας και αποθήκευσης — πολλές από τις οποίες δεν έχουν κάλυψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επειδή απλώς μπορεί να μην το έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν έκθεση σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις — υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης απολύτως προσαρμόσιμα ώστε να διαθέτουν σε κάθε επιχείρηση καλύψεις σύμφωνα με τις δικές της συγκεκριμένες ανάγκες.

Η EXL Consulting συστείνει στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης να μένουν σε επαφή με τις εξελίξεις στα θέματα περιβάλλοντος, είτε πρόκειται για αυστηρότερη νομοθεσία, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ή για την προστασία των ιδίων περιουσιακών τους στοιχείων.

Κατ’ αρχήν πιστεύουμε στην πρόληψη. Και έχουμε επενδύσει σε μέσα, τεχνογνωσία και εμπειρία προκειμένου να είμαστε σε θέση να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τους πάσης φύσεως κινδύνους που μπορεί να τους απειλούν. Επιθεωρούμε με τακτικές επισκέψεις μας ευρείας κλίμακας βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε πολλές χώρες σε διαφορετικές ηπείρους.

Παράλληλα, προκειμένου να προσφέρουμε πλήρη κάλυψη εξασφαλίζουμε την μεταφορά του κόστους της ζημίας με την ασφάλιση. Με συμβόλαια που προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και με δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές απαιτήσεις.

Μερικά παραδείγματα των καλύψεων που προσφέρουμε:

 • Ζημίες στη βιοποικιλότητα
 • Σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες περιουσιακών στοιχείων τρίτων.
 • Έξοδα νομικής υπεράσπισης
 • Δαπάνες περιορισμού της ζημίας
 • Ζημίες από σταδιακό, ή ξαφνικό και ατυχηματικό περιστατικό βλάβης του περιβάλλοντος
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων ιδίων και τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους επισκευής/ανοικοδόμησης περιουσιακών στοιχείων τρίτων λόγω βλάβης κατά τις εργασίες καθαρισμού.

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Έξοδα διακοπής εργασιών λόγω ρύπανσης
 • Περιβαλλοντική ζημία σχετιζόμενη με την μεταφορά υλικών και αποβλήτων

Γιατί Τώρα

Η περιβαλλοντική αστική ευθύνη έστω και αν δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων, κυρίως λόγω χαλαρής εφαρμογής τής – κατά τα άλλα αυστηρής – νομοθεσίας, επιτρέψτε μας να πούμε ότι, ίσως θα έπρεπε “να το δείτε”.

Το Κράτος χρειάζεται χρήματα και τα παίρνει από όπου μπορεί. Φροντίστε προλαμβάνοντας “το κακό” να μην πάρει από εσάς για λόγους περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης. Και αν παρ’ όλα τα μέτρα σας “το κακό” συμβεί, φροντίστε να έχετε μεταφέρει το κόστος στην ασφαλιστική εταιρεία. Ας τα πάρει από εκεί.

Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς καλό είναι να είστε ενήμεροι.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

“Η απειλή του κυβερνοχώρου δεν μπορεί να εξαλειφθεί,

μόνο η διαχείριση των κινδύνων είναι εφικτή,“

James Clapper, Διευθυντής,

Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΗΠΑ

Στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ο James Clapper, διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, καταθέτοντας στο Καπιτώλιο είπε “η κυβερνοαπειλή είναι πιο σοβαρή από ό, τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως,” παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση αξιολόγησης, από τις μυστικές υπηρεσίες, των κορυφαίων κινδύνων που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως και κατά τα τελευταία χρόνια, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες για μια ακόμη φορά τοποθετούν τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, πάνω από την τρομοκρατία. Σαμποτέρ, κατάσκοποι, και κλέφτες, επεκτείνουν τις κυβερνοεπιθέσεις τους εναντίον της ευάλωτης αμερικανικής διαδικτυακής υποδομής, κατακερματίζοντας με την πάροδο του χρόνου  τον πλούτο και την ασφάλεια των σε ΗΠΑ, είπε ο Clapper.

Αν Οι Ηνωμένες Πολιτείες Της Αμερικής Αισθάνονται Ευάλωτες

Στους Κινδύνους Του Κυβερνοχώρου,

Μπορεί Μια Επιχείρηση Να Αισθάνεται Απρόσβλητη;

Η ιστορία είναι λίγο ως πολύ γνωστή και επαναλαμβάνεται: “δεν θα τύχει σε εμάς… αυτά συμβαίνουν στην Αμερική, συμβαίνουν αλλού, …αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις-γίγαντες, ποιός να ασχοληθεί μαζί μας; … έχουμε λάβει όλα τα μέτρα μας! … περισσότερα έξοδα τέτοιες εποχές; τί τη θέλουμε την ασφάλιση;“ και πάει… και πάει…

Λογικό ακούγεται, σωστά;

Ληστείες τραπεζών γίνονται από εκατοντάδες χρόνια, οι τράπεζες θωρακίζονται συνεχώς με τα πλέον σύγχρονα συστήματα υψηλής ασφαλείας, οι ληστείες τραπεζών εξακολουθούν να συμβαίνουν. Ωστόσο, ο μέσος όρος ληστείας μέσω του computer είναι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος από τον μέσο όρο ληστείας τράπεζας.

Ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα της ασφάλειας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο αμελής τεχνικός πληροφορικής, η όχι και τόσο προσεκτική υπάλληλος, ο αλαζονικός CEO (οι κανόνες δεν ισχύουν για αυτούς που θέτουν τους κανόνες, έτσι δεν είναι;). Τον τελευταίο καιρό, ακόμη και η Χίλαρι Κλίντον ελέγχεται και έχει κληθεί να λογοδοτήσει, για την αποκλειστική χρήση του προσωπικού της λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη διεξαγωγή κρατικών υποθέσεων ως υπουργός εξωτερικών. Αν το αυστηρο περιβάλλον την κρατικής ασφάλειας των ΗΠΑ δεν μπόρεσε να την πείσει να χρησιμοποιεί τους κρυπτογραφημένους υψηλής ασφαλείας επίσημους διαύλους επικοινωνίας, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας σας θα ακολουθούν τους δικούς σας κανόνες;

Η χαρακτηριστική εικόνα του ‘χάκερ’ ως έναν μοναχικό παιδί που ξοδεύει όλο του τον χρόνο στο υπόγειο της μητέρας του πάνω από έναν υπολογιστή πληκτρολογώντας κώδικες προκειμένου να παραβιάσει την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής, έχει προ πολλού ξεθωριάσει.

Σήμερα τα νέα είναι ότι όχι μόνο οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν πανίσχυρα, πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα ως εργαλεία δουλειάς, αλλά και ότι “αυξάνονται σε συχνότητα, σε κλίμακα, σε ευρηματικότητα, και σε σοβαρότητα των επιπτώσεων, οι απειλές  στον κυβερνοχώρο από έθνη-κράτη,”. Επίσης, μέρη όπως η Κίνα έχουν οργανωμένα ‘hacker camps’ και στρατιωτικές βάσεις όπου “η εκπαίδευση για λογαριασμό της Βόρειας Κορέας πολεμιστών του κυβερνοχώρου που αριθμούν – σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες εκθέσεις – περίπου 5900 άτομα”(*). Και αν η Κίνα είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εσάς, εσείς είστε μόνο ένα ‘κλικ’ μακριά από την Κίνα.

Πρόσφατα βλέπουμε επίσης την όλο και συχνότερη εμφάνιση ενός νέου είδους χάκερ, του χάκερ-ακτιβιστή -‘acktivist’. Αντί να προσπαθεί να βγάλει κέρδος, αυτός προσπαθεί να βγάλει στην επιφάνεια κάποιο θέμα, και χρησιμοποιεί την επιχείρησή σας για να το πετύχει. Ομάδες  όπως οι ‘Lulzsec’ και ‘Anonymous’ έχουν επιτεθεί σε πολλές εταιρείες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για θέματα του ενδιαφέροντός τους.

Αλλά αν εξακολουθείτε να νιώθετε την ασφάλεια του ‘ασήμαντου στόχου’ έναντι αυτών των τρομερών και πανίσχυρων κυβερνο-εισβολέων, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ούτε και για όσους οικονομικά ισχυρούς μπορεί να σας επιβουλεύονται στο εξωτερικό σας περιβάλλον.

Υπάρχουν πολυάριθμες και πολύ πιό επικίνδυνες απειλές πολύ πιο κοντά στην ‘εδρα’ σας -κυριολεκτικά στο εσωτερικό της επιχείρησής σας. Οι κίνδυνοι από τους εργαζόμενους και τους έμπιστους συνεργάτες σας μπορεί να ποικίλλουν από την ξεγυρισμένη απάτη, μέχρι τη μελετημένη δολιοφθορά, ή απλώς τη μόλυνση με κακόβουλο λογισμικό (malware), ιδίως αν έχετε και εσείς καθιερώσει όπως σχεδόν όλοι, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες σας να εργάζονται με τα δικά τους laptops, tablets, iphones, κ.λπ. (βλέπετε, δεν είναι καιρός τώρα για έξοδα, έ;).

Δυστυχώς, οι επιχειρήσεις οι οποίες ενστερνίζονται την άποψη “δεν θα συμβεί σε εμάς” όσον αφορά τις παραβιάσεις δεδομένων, μένουν ευάλωτες ακόμη και σε χονδροειδείς επιθέσεις από ‘το μοναχικό παιδί στο υπόγειο’. Χωρίς να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα εκ των προτέρων, όταν ανακαλύπτουν τί έχει συμβεί, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα κατά πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.

Όπως επίσης, όταν η ασφάλιση έναντι κινδύνων του κυβερνοχώρου πέφτει θύμα ‘αυτοκτονικών’ περικοπών στο κόστος.

Τώρα, ακούγεται λογικό, σωστά;

Κατά τα φαινόμενα, η μοναδική επιλογή σας είναι η διαχείριση των κινδύνων του κυβερνοχώρου και η ανάληψη του κόστους της ζημιάς ενδεχόμενης καταστροφικής επίθεσης  από την ασφαλιστική εταιρεία, μέσω ασφάλισης αστικής ευθύνης λόγω απώλειών από μια ποικιλία συμβάντων στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των δεδομένων, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και βλάβες του δικτύου.

Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης στον Κυβερνοχώρο (CLIC)

Ο όρος “ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης στον κυβερνοχώρο” χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει μια σειρά από καλύψεις – κατά τον ίδιο τρόπο που η λέξη cyber (κυβερνο) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, διαδικασίες και υπηρεσίες . Προς το παρόν, η ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης στον κυβερνοχώρο μπορεί να περιλαμβάνει:

Κάλυψη διαχείρισης κρίσεως παραβίασης των δεδομένων/ιδιωτικότητας. Για παράδειγμα, τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση του συμβάντος, την έρευνα, την αποκατάσταση, τη γνωστοποίηση για την παραβίαση/απώλεια δεδομένων, τη διαχείριση των κλήσεων, τον λογιστικό έλεγχο των λογαριασμών που έχουν πληγεί, τα νομικά έξοδα, τα έξοδα παραστάσεως σε δίκες και τα κανονιστικά πρόστιμα.

Κάλυψη της ευθύνης μέσων/πολυμέσων. Κάλυψη ζημιών από τρίτους συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων αλλοιώσεων του ιστοτόπου και παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κάλυψη σε περίπτωση εκβιασμού. Συνήθως, απώλειες που οφείλονται στην απειλή του εκβιασμού, επαγγελματικές αμοιβές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του εκβιασμού.

Ευθύνη ασφάλειας του δικτύου. Ζημιές τρίτων, ως αποτέλεσμα άρνησης της πρόσβασης, τα έξοδα ανάκτησης δεδομένων τρίτων προμηθευτών και το κόστος σχετικά με κλοπή των δεδομένων σε συστήματα τρίτων.

Για μερικές από τις καλύψεις της ασφάλισης έναντι ευθυνών κυβερνοχώρου μπορεί να υπάρχει συσχετισμός ή επικάλυψη με καλύψεις από ήδη υπάρχοντα ασφαλιστικά σας συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business continuity) σε περίπτωση καταστροφικής ζημίας, τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας τρίτων, καθώς και επαγγελματικής ευθύνης. Ακόμα και αν όντως υπάρχει αυτή η επικάλυψη, με μια εξειδικευμένη  ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης στον κυβερνοχώρο θα έχετε εξασφαλίσει ότι η κάλυψή σας θα είναι η πληρέστερη δυνατή.

Πώς Να Πάρετε Ασφαλιστική Κάλυψη Cyber Risk

Ξεκινήστε με τα βασικά

Για πολλούς οι τεχνικές λεπτομέρειες της ασφάλειας των πληροφοριών και οι λεπτομέρειες για το πώς να αντιμετωπιστεί μία παραβίαση δεδομένων παραμένει ένα μυστήριο. Η αγορά για τα ασφαλιστικά προϊόντα ευθύνης στον κυβερνοχώρο είναι στα σπάργανα, ως εκ τούτου φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.

Ο Σύμβουλος

Ποτέ δύο επιχειρήσεις δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες για καλύψεις κινδύνων διαδικτύου. Για αυτό είναι απαραίτητη η επισήμανση των κινδύνων οι οποίοι απειλούν τη δική σας επιχείρηση προκειμένου να πάρετε την ασφάλιση προσαρμοσμένη ακριβώς σε ό,τι εσείς χρειάζεστε.

Το να συνεργαστείτε με τον σωστό σύμβουλο είναι σημαντικό. Ένας καλός σύμβουλος ο οποίος έχει πείρα και ειδικεύεται στην κάλυψη ευθυνών έναντι κινδύνων του κυβερνοχώρου όχι μόνο θα σας εξοικονομήσει χρόνο αλλά θα συμβάλλει στον καθορισμό του τι είναι κατάλληλο για την επιχείρησή σας, και θα σας καθοδηγήσει ώστε να πάρετε την πληρέστερη κάλυψη με το μικρότερο δυνατόν κόστος ασφάλισης. Να θυμάστε ότι ο σύμβουλος αυτός πιθανόν να μην είναι ο μεσίτης που χρησιμοποιείτε σήμερα για τους κινδύνους σας εκτός κυβερνοχώρου.

Η επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστή έγκειται στο ότι είτε το κόστος μπορεί να είναι μεν μικρό, αλλά σε περίπτωση ζημιογόνου συμβάντος η κάλυψη θα αποδειχθεί περίπου ανύπαρκτη, ή θα επιτύχετε μια οικονομικά συμφέρουσα και αποτελεσματική κάλυψη στα πλαίσια της οποίας ο ασφαλιστής θα αναγνωρίσει τις συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων και τα έξοδα που συνδέονται με αυτή. Και αυτό είναι ευθύνη του συμβούλου να σας καθοδηγήσει, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή κάλυψη στο πιο προσιτό κόστος.

Το Ασφαλιστικό Προϊόν

Η επιλογή της σωστής κάλυψης, για την επιχείρησή σας, το δικό σας επιχειρηματικό μοντέλλο, τον τομέα της δικής σας επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, το μέγεθος, την έκθεσή σας και ούτω καθεξής, είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, και αυτός είναι ο λόγος που ένας ειδικός σύμβουλος σάς είναι απαραίτητος, καθώς θα γνωρίζει καλύτερα τα προϊόντα που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε την υποστήριξη που παίρνετε ως μέρος της ασφαλιστικής κάλυψης. Λάβετε υπόψη ότι ο οργανισμός σας μπορεί να μη διαθέτει τα άτομα ή την εμπειρία προκειμένου να διαχειριστεί ένα περιστατικό παραβίασης δεδομένων, ώστε ένας ειδικός να είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή για εσάς.

Όλες τα προγράμματα ασφάλισης έχουν μια σειρά από εξαιρέσεις, όρους, και ορισμούς, η κατανόηση των οποίων είναι σημαντική. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχουν διαθέσιμα ορισμένα πολύ απλά προγράμματα, τα οποία μερικές φορές εγείρουν περισσότερα ερωτήματα παρά δίνουν απαντήσεις, καθώς δεν παρέχουν πάντα μια πλήρη περιγραφή των εξαιρέσεων, των όρων και των ορισμών, ώστε να μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την αξίωση αποζημίωσης μετά από ένα καταστροφικό συμβάν.

Μερικές Τελευταίες Σκέψεις

Στην EXL Consulting, κατά την πολυδεκαετή σταδιοδρομία μας στη διαχείριση κινδύνων είχαμε δυστυχώς την εμπειρία συνεργασίας με εταιρείες που υπέστησαν τις συνέπειες μιας καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης δίχως την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη.

Είναι όντως απερίγραπτα συγκλονιστικό, πώς μια απόφαση της Διοίκησης προκειμένου για την  περιστολή των δαπανών να αναβάλλει την ασφάλιση, μπορεί να οδηγήσει μια κατά τα άλλα οικονομικά υγιή επιχείρηση στο χείλος της χρεοκοπίας σε χρόνο μηδέν.

Ίσως δεν είχαμε πιέσει αρκετά, ή ίσως η αντίληψη ότι “δεν θα συμβεί σε εμάς”, ή η μανιώδης μείωση του κόστους, σε ορισμένους οργανισμούς έχουν εισχωρήσει τόσο βαθιά, ακριβώς σαν μια ωρολογιακή βόμβα στο υπόγειο.

Κατά την μακρόχρονη πορεία μας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, έχουμε μάθει τη σημασία του να ακούμε.

Θα πρέπει να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν τις λεπτομέρειες της δουλειάς σας, τις λειτουργίες των πληροφορικών σας συστημάτων, τους κινδύνους που μπορεί να απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας, προκειμένου να διαπραγματευτούμε για λογαριασμό σας την καλύτερη κάλυψη για τις ανάγκες σας, στο πλέον προσιτό κόστος, στη διεθνή ασφαλιστική αγορά.

Θα εφαρμόσουμε το αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο παροχής υπηρεσιών και εφόσον εγερθεί αξίωση αποζημίωσης, η εμπειρία και η γνωση μας των ασφαλειών σε διεθνές επίπεδο, σας εξασφαλίζει ότι θα εκπροσωπηθείτε επάξια και τα συμφέροντά σας θα προστατευθούν στο έπακρο.

Θυμηθείτε, εμείς εργαζόμαστε για σας, όχι για την ασφαλιστική εταιρεία.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης, προκειμένου να βοηθήσουμε επιχειρήσεις, στον σχεδιασμό, τη διαχείριση, και τον περιορισμό της έκθεσής τους σε κινδύνους του κυβερνοχώρου, είτε πρόκειται για θέσεις εργασίας στο γραφείο, είτε για χώρες που δραστηριοποιείστε ανά τον κόσμο.

Η προστασία από κινδύνους του κυβερνοχώρου είναι ένας αγώνας ‘κλέφτες και αστυνόμοι’ δίχως τέλος. Δυστυχώς, οι κλέφτες έχουν το προβάδισμα (μερικοί λένε, είναι οι ίδιοι που παράγουν το λογισμικό ασφάλειας των υπολογιστών).

Εμείς λέμε, η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο ολοκληρώνει την προστασία σας και σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι μένετε χωρίς αυτή, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς.

Τιμώντας τη σημασία τού να ακούμε προσεκτικά.

Μπορείτε επίσης να βρείτε ενδιαφέρον: “One System Breach Can Shut Down Your Business”

(*)http://thediplomat.com/2015/01/us-sony-hack-response-a-message-to-china/

Σήμερα, στην όλο και περισσότερο δικομανή κοινωνία μας, η έκθεση σε κάθε μορφής αστική ευθύνη πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Διαχειριστές (trustees), κηδεμόνες περιουσιών (guardians of the estate) και παραλήπτες/δέκτες (receivers) έχουν σημαντική έκθεση σε δικαστικές διαμάχες. Αγωγές μπορεί να προέλθουν από δικαιούχους, από άτομα υπό κηδεμονία ή από τρίτους εφ’ όσον θεωρούν ότι ένας διαχειριστής, ένας κηδεμόνας περιουσίας, ή ένας παραλήπτης δεν εκπληρώνει σωστά τα καθήκοντά του. Έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν εναντίον τους δικαστικά και το κάνουν. Δικαστικές διαμάχες λαμβάνουν χώρα ανεξάρτητα από το πόσο πιστά το πρόσωπο που ασχολείται με τη διαχείριση ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος, συλλόγου ή σωματείου εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Και όταν κατατίθενται αγωγές, τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του διαχειριστή, του κηδεμόνα ή του παραλήπτη, μπαίνουν σε κίνδυνο.

Ένα αντικείμενο διαμάχης είναι πολύ συχνά η απόδοση των επενδύσεων. Οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να επενδύουν ως συνετά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος της εύλογης επιλογής ενός συμβούλου επενδύσεων. Επιπλέον, οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να κατευθύνουν τον σύμβουλο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του εμπιστεύματος (trust), και να αξιολογούν σε τακτικά διαστήματα την απόδοση του συμβούλου. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις επί των περιουσιακών στοιχείων του εμπιστεύματος τα οποία δεν είναι υπό τον έλεγχο του συμβούλου επενδύσεων, όπως η ακίνητη περιουσία και ιδιοκτησία ιδιωτικών εταιρειών. Ενώ η κακή απόδοση του επιλεγμένου από τους διαχειριστές συμβούλου επενδύσεων μπορεί να είναι μια πιθανή πηγή διαφορών με τους δικαιούχους, η πιο χαρακτηριστική διαφορά προκύπτει σχετικά με το αν οι επενδυτικές οδηγίες που δινονται στον σύμβουλο από τον διαχειριστή εξυπηρετούν τους σκοπούς του εμπιστεύματος.

Διαχειριστές, κηδεμόνες ή δέκτες μπορούν να να θεωρηθούν νομικά υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που παίρνουν και τις υπηρεσίες που παρέχουν, με την προσωπική περιουσία τους σε κίνδυνο, ακόμη και αν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

Απαιτήσεις κατά διαχειριστών που μπορούν να προβληθούν:

 • Κακοδιαχείριση ·Κατάχρηση εμπιστοσύνης, υπέρβαση εξουσίας
 • Σύγκρουση συμφερόντων
 • Ίδιον όφελος
 • Παραβίαση καθηκόντων επιμέλειας/πίστεως
 • Κακή εκπροσώπιση
 • Αμέλεια περί την εποπτεία και επιλογή
 • Επαγγελματική αμέλεια
 • Αμφισβήτηση όρων του εμπιστεύματος

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης διαχειριστή έχει ως αντικείμενο την προστασία διαχειριστών, κηδεμόνων, και δεκτών έναντι δικαστικών απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διοίκηση ή τη διαχείριση του εμπιστεύματος, του μεσεγγυούχου πτώχευσης ή μεγάλης περιουσίας. Η ασφάλιση αποζημιώνει τους διαχειριστές, τους κηδεμόνες και τους δέκτες, για δαπάνες υπεράσπισης, συμβιβασμούς και δικαστικό αγώνα επί των καλυπτομένων αξιώσεων για τυχόν λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση των επαγγελματικών υπηρεσιών, για αγωγές που είναι δυνατόν να ασκηθούν κατά του ασφαλισμένου από τους πιστωτές, τους δικαιούχους, καθώς και άλλους τρίτους.

Η ασφάλιση πληρώνει τα έξοδα της υπεράσπισης ακόμη και για αβάσιμες αγωγές για ό,τι καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο – κάτι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι ακόμη και αυτοί οι αβάσιμοι ισχυρισμοί μπορεί να απαιτήσουν σημαντικό χρόνο και χρήμα μέχρι να τελεσφορήσουν.

Τα τελευταία χρόνια, η σύσταση εμπιστεύματος και ο διορισμός ενός έμπιστου προσώπου ως διαχειριστή προβάλει ως μια όλο και πιο δημοφιλής εναλλακτική λύση αντί για τη σύνταξη διαθήκης. Δεδομένου ότι η σύσταση εμπιστεύματος συνήθως επιλέγεται προκειμένου να κρατηθεί μακρυά από τη δημοσιότητα κάθε τι που έχει σχέση με την οικογενειακή περιουσία. ώστε να προστατευτεί η ιδιωτική ζωή της οικογένειας, συνήθης αιτία τριβών με τους δικαιούχους είναι η έλλειψη ενημέρωσης, με αποτέλεσμα τη διεκδίκηση αποζημιώσεων μέσω δικαστικής διαμάχης.

Πολλοί διαχειριστές που αναλαμβάνουν ένα οικογενειακό ή εταιρικό εμπίστευμα δεν γνωρίζουν ότι η κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης που μπορεί να έχουν είτε για την εταιρεία τους, ή ως λογιστές, ή ως δικηγόροι, δεν τους παρέχει οποιαδήποτε κάλυψη, αφήνοντας τους εκτεθειμένους σε μεγάλες πιθανές απώλειες, ιδιαίτερα σε μια ασταθή οικονομία όταν η απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως ζημία.

Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να βρεθεί εκτεθειμένος εφ’ όσον προκύψουν αξιώσεις αφού πλέον το εμπίστευμα έχει ολοκληρώσει την αποστολή του και η οικογενειακή περιουσία έχει πλέον πλήρως διανεμηθεί δίχως να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι του εμπιστεύματος για την υπεράσπισή του διαχειριστή, πόσο μάλλον δε για την αμοιβή του για τις επί πλέον υπηρεσίες διαχειριστή που θα απαιτηθούν να παράσχει.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Οι προμηθευτές που προσφέρουν αγαθά ή/και υπηρεσίες με πίστωση, πρέπει να διαχειρίζονται τους πιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται με τον χρόνο καταβολής του χρέους. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί ανέρχονται σε περισσότερο από το 40% του κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως φαίνεται στον ισολογισμό και στο πλαίσιο της εταιρικής διαχείρισης αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να εισπραχθούν δίχως άλλο. Η αδυναμία είσπραξης των χρεών επηρεάζει τη ρευστότητα και τα κέρδη. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να προκαλέσει την απόλυτη οικονομική καταστροφή της εταιρείας. Σε χώρες του εξωτερικού ωστόσο, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την αφερεγγυότητα ή και την πτώχευση, οι εισπράξεις είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση λόγω των γλωσσικών εμποδίων, των διαφορετικών επιχειρηματικών συνηθειών, καθώς και των τοπικών νομικών συστημάτων, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες – εκτός της ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης- για την προστασία των εισπρακτέων λογαριασμών και τη διαχείριση της πιστωτικής πολιτικής.

Μερικά βασικά ερωτήματα για να αποφασίσετε αν χρειάζεστε Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων:

 • Οι πωλήσεις σας συγκεντρώνονται σε ένα μικρό αριθμό μεγάλων αγοραστών, ή ο κλάδος στον οποίον δραστηριοποιήστε εξυπηρετεί μόνο μερικούς μεγάλους πελάτες;
 • Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις σας παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο;
 • Η τράπεζά σας σάς παρέχει επαρκές πιστωτικό όριο έναντι των εισπρακτέων λογαριασμών εσωτερικού και εξωτερικού, ή θα μπορούσατε να πουλήσετε περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες, εάν το πιστωτικό όριο σας αυξάνετο;
 • Οι όροι που διέπουν τις πωλήσεις σας είναι ανταγωνιστικοί με εκείνους των βασικών ανταγωνιστών σας;
 • Θα μπορούσατε να αντέξετε την αφερεγγυότητα του ενός ή των δύο κορυφαίων πελατών σας;

Η ασφαλιστική κάλυψη Εμπορικών Πιστώσεων έχει αποδειχθεί πολύτιμη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όταν ασφαλισμένοι κατασκευαστές και  έμποροι είδαν τις απώλειές τους από χρεοκοπίες πελατών τους να αποζημιώνονται. Το 2008 και το 2009 οι ασφαλιστικές εταιρείες πλήρωσαν αποζημιώσεις άνω των 9 δισ. ευρώ στους ασφαλισμένους για κινδύνους εμπορικών πιστώσεων. Πολλοί από τους οποίους δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν δίχως την αποζημίωση.

Ενώ η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων είναι γνωστή ως επί το πλείστον για την προστασία των εισπρακτέων λογαριασμών εξωτερικού ή εξαγωγών, υπήρξε πάντα ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών που χρησιμοποιούν το Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων για την προστασία των εγχώριων εισπρακτέων λογαριασμών. Η Ασφάλιση Πιστώσεων Εσωτερικού Εμπορίου παρέχει στις εταιρείες την προστασία που χρειάζονται καθώς η πελατειακή τους βάση συρρικνώνεται, δημιουργώντας μεγαλύτερες απαιτήσεις από λιγότερους πελάτες. Και αυτό δημιουργεί μια ευρύτερη έκθεση και μεγαλύτερο κίνδυνο εάν ένας πελάτης δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του.

Ανάμεσα στα βασικά πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Εμπορικών Πιστώσεων είναι ότι η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για τραπεζικά δάνεια. Κατά συνήθη πρακτική, οι τράπεζες τείνουν να είναι πιο ευέλικτες σε δανεισμό έναντι ασφαλισμένων απαιτήσεων.

Στα οφέλη της Ασφάλισης Εμπορικών Πιστώσεων περιλαμβάνονται επίσης:

 • Ο κίνδυνος καθυστέρησης των εισπράξεων, ή οι ανείσπρακτες απαιτήσεις, μεταφέρονται στην ασφαλιστική εταιρεία.
 • Πρόσβαση σε επαγγελματίες διαχειριστές πιστωτικών κινδύνων και παροχή σχετικών συμβουλών,
 • Προστασία από έλλειψη ρευστότητας ή αφερεγγυότητα οφειλόμενη σε καθυστερημένες πλρωμές ή ανείσπρακτες απαιτήσεις.
 • Μείωση των διακυμάνσεων στα κέρδη με την προστασία ενός σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων από τον κίνδυνο απώλειας.
 • Οι προμηθευτές μπορούν να παράσχουν πίστωση στους πελάτες αντί να απαιτούν ολική προκαταβολή, ή πληρωμή με την παράδοση, ή εξασφάλιση μέσω εγγυητικής επιστολής τραπέζης, κερδίζοντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.
 • Επιτρέπει στους ασφαλισμένους προμηθευτές να περάσουν σε ανώτερο στάδιο της αλυσίδας αξίας, αποδεχόμενοι τον κίνδυνο του απ’ ευθείας αγοραστή, να αγοράζουν από τους παραγωγούς παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες.

Η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων είναι ένα εργαλείο για την προστασία έναντι χρηματοοικονομικής απώλειας το οποίο σε περιόδους οικονομικής κρίσης μπορεί να είναι ένα πραγματικό σωσίβιο για την επιχείρηση.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Υπάρχουν οι προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας όπως υπάρχουν και σαφείς αποδείξεις βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης. Για τις επιχειρήσεις που αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης οι αναδυόμενες αγορές προσφέρουν πολύ ελκυστική λύση επέκτασης σε εναλλακτικές περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, παρά τις μεγάλες ευκαιρίες, η τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων ή επενδύσεων σε μια χώρα όπου η πολιτική κατάσταση είναι ασταθής μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνη απόφαση. Στις αγορές αυτές, τα περιουσιακά στοιχεία, οι συμβάσεις και τα δάνεια, συχνά εξαρτώνται από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Επίσης, η αλυσίδα εφοδιασμού είναι συνήθως εξαιρετικά ευάλωτη.

Ζούμε σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο, όπου ο κίνδυνος της τρομοκρατίας είναι όντως υπαρκτός, αλλά τα “παραδοσιακά” ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν είναι σχεδιασμένα λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο κίνδυνο.

Μια τρομοκρατική επίθεση μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε, και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Στον σημερινό ευμετάβλητο κόσμο με τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο και περισσότερα σημεία, η παγκόσμια κάλυψη έναντι της τρομοκρατίας είναι απαραίτητη.

Η τρομοκρατία δεν είναι ένα φαινόμενο του 21ου αιώνα, αλλά οι επιθέσεις της 9/11 στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2001, σηματοδότησαν ένα νέο επίπεδο έντασης, τόλμης, και γεωγραφικής επιλογής, εκ μέρους όσων απεργάζονται αδιακρίτως τον θάνατο και την καταστροφή.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις το Λονδίνο, η Μαδρίτη, η Βομβάη, η Μόσχα, το Παρίσι, και άλλα σημεία του πλανήτη. Ο θάνατος τον Μάιο του 2011, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης αλ-Κάιντα, έχει εγείρει πρόσθετους φόβους για περαιτέρω επιθέσεις.

Εκτός από την αύξηση των τρομοκρατικών κτυπημάτων, παράλληλα υπάρχει σημαντική αύξηση στην πολιτική αστάθεια διεθνώς. Ως αποτέλεσμα και της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, δίχως διαφαινόμενες προοπτικές ανάπτυξης, το 2011 εξεράγει η “Αραβική Άνοιξη”, όπως αποκλήθηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης το κύμα των εξεγέρσεων που σάρωσε τον αραβικό κόσμο από τη Λιβύη, την Υεμένη, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο έως και τη Συρία. Οι προβλέψεις για περαιτέρω ταραχές και πιθανή επανάσταση στην περιοχή δεν βρίσκονται εκτός πραγματικότητας.

Η αναταραχή δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Οι απροσδόκητες επιθέσεις στη Νορβηγία τον Ιούλιο του 2011 εκδηλώθηκαν με διαδοχικές τρομοκρατικές ενέργειες κατά της κυβέρνησης, του άμαχου πληθυσμού, και μιας θερινής κατασκήνωσης για νέους.

Αλλού, τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα διαδηλώσεις κατά της λιτότητας, και βίαιες πολιτικές πορείες σε πρωτεύουσες, όπως η Νέα Υόρκη, η Ρώμη, το Παρίσι, η Αθήνα, το Λονδίνο, η Μαδρίτη. Και τον Αύγουστο του 2011 σημειώθηκαν ταραχές, λεηλασίες και διατάραξη της δημόσιας τάξης σε διάφορα μέρη του Λονδίνου και σε άλλες πόλεις σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία.

Η κοινωνική αναταραχή, θα έλεγε κανείς ότι πλέον έχει γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η απήχηση της κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο καθιστούν σαφές ότι επιτυγχάνεται πλέον πολύ πιο εύκολα ο επηρεασμός και η κινητοποίηση της κοινής γνώμης.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, με τις ασταθείς προοπτικές, η ασφάλιση βοηθά στην προστασία της χρηματοπιστωτικής ευημερίας και την συνέχιση της βιωσιμότητας του οργανισμού σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες των καλύψεων που περιλαμβάνει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά για την τρομοκρατία, και πώς συνδυάζεται με ένα ασφαλιστήριο για  ζημίες περιουσίας, καθώς και την ύπαρξη τυχόν κενών στην κάλυψη.

Επιπλέον, ο ορισμός και ως εκ τούτου η ερμηνεία της “τρομοκρατικής ενέργειας” στα περισσότερα  ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας μπορεί να διαφέρει ριζικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένα ευρύ φάσμα βίαιων ενεργειών που δεν δείχνουν αρχικά να είναι τρομοκρατικού χαρακτήρα, να μην εμπίπτουν στον ορισμό του συγκεκριμένου συμβολαίου και συνεπώς να εξαιρούνται από την κάλυψη. Πράγμα που σημαίνει ότι δίχως την εξειδικευμένη κάλυψη για πράξεις δολιοφθοράς, τρομοκρατίας, ή τις συνέπειες πολιτικών αναταραχών, δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι θα είναι καλυμμένος.

Με τη μεσολάβηση του μεσίτη ασφαλίσεων με την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, και πείρα, αλλά και ενδιαφέρον, θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε ότι ασφαλίζεστε σωστά, με τους όρους που χρειάζεστε, για το σωστό ασφαλισμένο κεφάλαιο -ούτε μικρότερο από το πραγματικό οπότε δεν θα αποζημιωθείτε σωστά, ούτε μεγαλύτερο γιατί θα πληρώνετε άσκοπα μεγαλύτερο ασφάλιστρο, κατά τρόπον ώστε η ασφάλιση για σαμποτάζ, τρομοκρατία και πολιτικούς κινδύνους να συνυπάρχει απρόσκοπτα με τις υπόλοιπες καλύψεις σας δίχως κενά, επικαλύψεις ή διπλοασφαλίσεις.

Γιατί, εν τέλει, έτσι θα προκύψει το χαμηλό κόστος ασφάλισης. Και όχι γιατί θα βρήτε μια “φτηνή” ασφαλιστική εταιρεία.

Το ”Δεν μπορεί να/ δεν θα, μας συμβεί ” -η γνωστή δικαιολογία για να μένει κανείς δίχως ασφαλιστική κάλυψη- δεν ισχύει έναντι πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων, κακόβουλων πράξεων, ή πολιτικών αναταραχών, διότι δυστυχώς κανείς πλέον δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής δίχως να έχει πάρει τα μέτρα του.  Όλο και λιγότερες χώρες παραμένουν ανεπηρέαστες από τρομοκρατικές επιθέσεις, ή με πολιτικά κίνητρα εκρήξεων κοινωνικών ομάδων.

Παραδείγματα τέτοιων κινδύνων περιλαμβάνουν:

 • Παράνομη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από την κυβέρνηση
 • Καθολική εθνικοποίηση
 • Κυβερνητικές αποφάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα απαλλοτριώσεις
 • Παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων από την κυβέρνηση
 • Πόλεμος
 • Πολιτική διαμάχη
 • Τρομοκρατία
 • Περιορισμοί μετατροπής τοπικού νομίσματος και εξαγωγής κεφαλαίων

Η ασφάλιση έναντι δολιοφθορών, τρομοκρατίας, και πολιτικών κινδύνων, αποζημιώνει τις επιχειρήσεις για ζημίες που προκαλούνται από την κοινωνική ή πολιτική αναστάτωση σε μια χώρα. Μπορεί επίσης να αποτελέσει μέσο ελέγχου των απωλειών και μετριασμού του κινδύνου, προκειμένου να καμφθούν τυχόν αμφιβολίες για το μέλλον της επένδυσης. Όταν η τράπεζά σας και οι πιθανοί επενδυτές στηρίζουν τα επενδυτικά σας σχέδια – αλλά ίσως όχι τη χώρα της επιλογής σας –  η ασφάλιση μπορεί να κάμψει τις ανησυχίες τους με την εξασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων έναντι μιας σειράς τρομοκρατικών ή πολιτικών κινδύνων.

Η ασφάλιση έναντι δολιοφθορών, τρομοκρατίας, και πολιτικών κινδύνων, της EXL Consulting επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν ελκυστικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές, μετριάζοντας την επικινδυνότητα της επένδυσης και προσφέροντάς τους βοήθεια προκειμένου να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Παρέχουμε καινοτόμες λύσεις, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων διευρυμένης αποτελεσματικότητας/χαμηλού κόστους για την κάλυψη απωλειών υλικών περιουσιακών στοιχείων, αξίας της επένδυσης και εσόδων ως αποτέλεσμα δολιοφθοράς, τρομοκρατίας, και πολιτικών κινδύνων.

Οι κίνδυνοι απαγωγής και ομηρίας αποτελούν πραγματική απειλή για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Συχνά οι κίνδυνοι αυτοί παραβλέπονται γιατί  “αυτά συμβαίνουν σε άλλους” και “δεν θα τύχει σε εμάς“. Όμως σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία ο αριθμός των κρουσμάτων απαγωγής για λύτρα έχει αυξηθεί κατά 100% τα τελευταία έξι χρόνια και καθώς η οικονομία σε πολλές χώρες συνεχίζει να παραπαίει, ο αριθμός των απαγωγών συνεχίζει να αυξάνεται και μετράται σε χιλιάδες κατ’  έτος.

Οι εγκληματίες δεν κάνουν διακρίσεις. Κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους μπορεί να γίνει στόχος για απαγωγή ή εκβιασμό. Συνήθως συνδέουν την απαγωγή με στελέχη μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών. Το γεγονός είναι ότι εξτρεμιστικές ομάδες και εγκληματίες υπάρχουν παντού. Τα άτομα τα οποία έστω θεωρούνται ότι είναι ευκατάστατα χρειάζονται ασφάλιση για Απαγωγή και Λύτρα (K&R). Αν οι επίδοξοι απαγωγείς πιστεύουν ότι κάποιος είναι πλούσιος – ασχέτως της πραγματικής οικονομικής του κατάστασης – μπορεί να γίνει το επόμενο θύμα. Μπορούμε να πούμε ότι το να βρεθεί κανείς τη λάθος χρονική στιγμή σε λάθος τόπο αρκεί για να πέσει θύμα απαγωγής και εκβιασμού για λύτρα.

Αν και η γενικότερη εντύπωση είναι ότι “αυτά δε συμβαίνουν κάθε μέρα”, στην πραγματικότητα συμβαίνουν συχνά. Και όταν συμβούν χρειάζονται αμέσως διαθέσιμα χρήματα. Πολλά χρήματα, για έρευνες, για διαπραγματεύσεις, για πληρωμή  λύτρων, ακόμη και για τη μετά την απελευθέρωση του θύματος αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη σωματική  και ψυχική του υγεία, στην εταιρεία του, στη ζωή του γενικότερα.

Λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, οι πολυεθνικές εταιρείες φροντίζουν για το ενδεχόμενο επιθέσεων στους υπαλλήλους τους και στις εγκαταστάσεις τους σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο. Για όσους ταξιδεύουν συχνά σε περιοχές υψηλού κινδύνου η κάλυψη K&R μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Πάνω από 21.000 απαγωγές καταγράφονται παγκοσμίως κάθε χρόνο, το 26% από αυτές συμβαίνουν στην Αφρική, 24% στη Λατινική Αμερική και το 16% στη Μέση Ανατολή, 3% στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη συνολικά. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται ραγδαία δίχως να λαμβάνονται υπ’ όψη οι περιπτώσεις που δεν καταγγέλονται.

Μια απαγωγή είναι τραυματική εμπειρία αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές απώλειες λόγω λύτρων, επιπτώσεων στην επαγγελματική δραστηριότητα, πιθανόν δικαστικού αγώνα, και αρνητικής δημοσιότητας μεταξύ άλλων.

Η ασφάλιση K&R παρέχει κάλυψη για απαγωγή, εκβιασμό, ή πειρατεία, μέσω ενός συνδυασμού οικονομικής αποζημίωσης και υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων διαχείρισης κρίσεων, καθώς και πολυάριθμα άλλα οφέλη και υπηρεσίες για τον συμβαλλόμενο και τον ασφαλσιμένο. Μιας μορφής βασική ασφάλιση μπορεί να καλύψει την πληρωμή λύτρων, την απώλεια εισοδήματος, τους τόκους τραπεζικών δανείων, καθώς και ιατρική και ψυχιατρική φροντίδα. Εκτός από την πληρωμή αποζημιώσεων η ασφάλιση K&R δίνει επίσης τη δυνατότητα στην ασφαλισμένη επιχείρηση να έχει στη διάθεσή της ομάδες διαχείρισης κρίσεων, ακόμη και πρόγραμμα σεμιναρίων για τους εργαζόμενους σχετικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσουν εάν βρεθούν σε κατάσταση ομηρίας.

Με τη ασφάλιση K&R προσφέρεται κάλυψη είτε συγκεκριμένου ύψους για κάθε εργαζόμενο είτε ως συνολικό ποσό για ολόκληρη την επιχείρηση. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας στην οικογένεια και στην επιχείρηση σχετικά με ανεξάρτητες έρευνες, διαπραγματεύσεις, συμφωνία και παράδοση λύτρων, καθώς και άλλες πολλές υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για μια ασφαλή, γρήγορη και ικανοποιητική έκβαση.

Είναι επιτακτική ανάγκη η μυστικότητα περί την ασφάλιση K&R. Ο λόγος είναι απλός. Συμμορίες, εκληματίες, ακόμα και τρομοκρατικές οργανώσεις μπορεί να καταστήσουν στόχο κάποιον ακριβώς γιατί γνωρίζουν την ύπαρξη της ασφάλισης.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί αναρωτιούνται πως θα μπορούσε να γίνει γνωστή η ύπαρξη ασφάλισης για απαγωγή και λύτρα, και παρ’ ότι οι πιθανότητες διαρροών μπορεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένες, για τους ασφαλιστές το θέμα της μυστικότητας θεωρείται πολύ σοβαρό. Επίσης σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται, η πραγματική αξία του συμβολαίου K&R δεν έγκειται τόσο στην καταβολή των λύτρων αλλά στην εταιρεία ασφαλείας η οποία στο πλαίσιο της σύμβασης θα αναλάβει την ευθύνη των χειρισμών και της διαπραγμάτευσης με τους απαγωγείς. Αυτά τα προγράμματα K&R ενσωματώνουν πολλή μεγαλύτερη αξία από την καταβολή των λύτρων.

Πολλές μεγάλες εταιρείες σε σχέση με την ασφάλιση K&R είναι της γνώμης “…είμαστε τόσο μεγάλη εταιρεία που δεν χρειαζόμαστε ασφαλιστική κάλυψη…. τα οικονομικά μας αντέχουν να πληρώσουμε εμείς τα λύτρα..”. Τέτοιου είδους αντιλήψεις δείχνουν ότι δεν έχει πλήρως κατανοηθεί η αξία της ασφάλισης K&R. Φυσικά και μπορούν να πληρώσουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια ως λύτρα. Ωστόσο, ίσως χρειάζεται να λάβουν υπ’ όψη ότι η πληρωμή των λύτρων – αν και δεν είναι το σημαντικότερο στοιχείο της κρίσης – μπορεί να αποτελέσει μια επί μέρους κρίση όταν Παρασκευή απόγευμα λάβουν το μήνυμα ότι σε 24 ώρες θα πρέπει να έχουν τόσα εκατομμύρια διαθέσιμα για παράδοση με τον συγκεκριμένο τρόπο στο τάδε σημείο του πλανήτη.

Στην EXL Consulting προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων K&R – σε εξατομικευμένη βάση – που παρέχουν κάλυψη σε μεμονωμένα άτομα για μικρής διάρκειας ταξίδια, ή κάλυψη συνολικά για μια ολόκληρη εταιρεία, σε ετήσια ή πολυετή βάση, όπως:

 • Συμβουλές για την ελάττωση της έκθεσης σε πιθανές επιθέσεις
 • Εξατομικευμένη εκπαίδευση σε τεχνικές επιβίωσης κατά την ομηρία.
 • Πληρωμή λύτρων
 • Αντικατάσταση λύτρων λόγω απώλειας κατά τη μεταφορά
 • Αμοιβές διαπραγματευτών και ειδικών διαχειριστών της κρίσης
 • Κόστος αποκατάστασης

Θα υπάρχουν πάντα αυτοί που ακολουθούν, θα υπάρχουν πάντα αυτοί που προπορεύονται.

Αυτό που λέγαμε παλιά: “Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του, δίνοντας τη δουλειά στην IBM” δεν ισχύει πλέον. Σήμερα οι πελάτες επιλέγουν τους πιό ικανούς συμβούλους και όχι τους πιό γνωστούς. Σήμερα οι πελάτες αναζητούν ταλέντα και όχι ονόματα-φίρμες. Ο ανταγωνισμός για νέες δουλειές σήμερα δεν είναι μεταξύ των ηχηρών ονομάτων, αλλά μεταξύ ατόμων και των ιδεών τους.

Jay Conrad Levinson & Michael W. McLaughlin

Θα υπάρχουν πάντα αυτοί που προσκολούνται σε καθιερωμένα πρότυπα και αυτοί που θέλουν να πρωτοπορούν οι ίδιοι.

Αυτοί που δέχονται τις επιλογές των άλλων ως δεδομένες και εκείνοι που επιλέγουν και συνθέτουν οι ίδιοι το καλύτερο για αυτούς.

Στην ασφάλιση υγείας υπάρχουν νέες δυνατότητες, πρόσφορες εναλλακτικές επιλογές για όσους ερευνούν και συγκρίνουν –για όσους ψάχνουν τα πράγματα, ή για όσους δεν βρίσκουν τα “κορυφαία ονόματα” ικανοποιητικά για τις δικές τους απαιτήσεις.

Υπάρχουν αυτοί που δεν συμβιβάζονται με το ότι σήμερα που είναι 60 ετών πληρώνουν 22.700 για το νοσοκομειακό τους πρόγραμμα και την επομένη που θα είναι 61, το ετήσιο ασφάλιστρό τους από 22.700 θα γίνει 31.400!

Όπως υπάρχουν και εκείνοι που δεν δέχονται αδιαμαρτύρητα την ταλαιπωρία και την υποβάθμιση όταν παραπέμπονται σε περιφερειακά νοσοκομεία γιατί η ακριβοπληρωμένη ασφαλιστική τους εταιρεία ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δική της κερδοφορία παρά για τη δική τους υγεία.

Εσείς, είναι πολύ πιθανό να συγκαταλέγεστε μεταξύ όσων απαιτούν κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών και μέγιστη αξία για το κόστος που πληρώνουν.

Εμείς στην EXL Consulting πιστεύουμε ότι αυτό είναι που ζητάτε και αυτό είναι που αξίζετε. Αυτός είναι και ο στόχος κάθε συνεργασίας μας: Να προσφέρουμε υπηρεσίες με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα ώστε να εξασφαλίζουμε πρώτα σε εσάς όφελος και κέρδος.

Στον τομέα της ασφάλισης υγείας προσφέρουμε σε πελάτες μας που τιμούμε, υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη ανά τον κόσμο, με καλύτερους όρους, με μικρότερο κόστος, από παρόχους άξιους εμπιστοσύνης, που βλέπουν τους πελάτες ως επίκεντρο ενδιαφέροντος και προσοχής και όχι ως πηγή κερδοφορίας.

Εάν χρειάζεστε ένα ολοκληρωμένο διεθνές ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας για την οικογένειά σας, ή απλά θέλετε να καλύψετε τα απαραίτητα για τον εαυτό σας, ή

Αν είστε μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση με εργαζόμενους που ταξιδεύουν τακτικά σε νέες αγορές, ή μόνιμα εγκατεστημένους οπουδήποτε τον κόσμο,

Σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, εύκολη στη διαχείριση ασφάλιση υγείας, με ξακάθαρο κόστος και σας υποσχόμαστε:

 • Διαφάνεια στην πληροφόρηση
 • Απλουστευμένες διαδικασίες
 • Παγκόσμια πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη
 • Φιλική, αποτελεσματική εξυπηρέτηση

Ακόμα κι αν είστε μια μικρή επιχείρηση που θέλετε να εξασφαλίσετε το προσωπικό σας, έχουμε να σας προτείνουμε πολλές ευέλικτες επιλογές για διεθνή ασφάλεια υγείας.

Η ασφάλιση υγείας για επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη.

Εμείς εξασφαλίζουμε στους εργαζομένους σας άμεση και ασφαλή online πρόσβαση στην ιατρική τους ασφάλιση από οπουδήποτε στον κόσμο.

Διεθνής ασφάλιση υγείας για εμάς σημαίνει:

 • Προϊόντα ολοκληρωμένων υπηρεσιών με υψηλά όρια παροχών.
 • Απλές διαδικασίες και άμεση ανταπόκριση όχι μόνο για την ένταξη στα προγράμματα αλλά και για τις αιτήσεις αποζημίωσης.
 • Συνεχής κάλυψη για εσάς και τους υπαλλήλους σας, από χώρα σε χώρα.
 • “Έξυπνα” online εργαλεία που σας διευκολύνουν στη διαχείρηση του προγράμματός σας.
 • Πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη σε όλο τον κόσμο μέσω του δικτύου παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, απλώς με την επίδειξη της προσωπικής σας κάρτας ασφάλισης.

Εσείς μπορείτε να είστε σίγουροι για:

 • Προϊόντα από τους πλέον ειδικούς ανάληψης κινδύνων ασφάλισης υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Σταθερή τήριση ηθικών κανόνων ακόμη και για τη διάσωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης της ποσότητας χαρτιού που χρησιμοποιούμε.
 • Συγκεκριμένους χρόνους απόκρισης ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων την ταχύτητα εξυπηρέτησής σας.
 • Ανάληψη κινδύνων με ξεκάθαρη εξ’ αρχής διαδικασία.

Αποκαλύπτουμε νέες προοπτικές και σας βοηθάμε να συνθέσετε τις δικές σας επιλογές, για τις δικές σας ανάγκες. Γιατί πάρχουν αυτοί που δεν ακολουθούν πειθήνια τα καθιερωμένα “πρότυπα”. Αυτοί που θέλουν να έχουν επιλογές. Καλά πληροφορημένοι πελάτες που παίρνουν έξυπνες αποφάσεις και χαράζουν τη δική τους πορεία.

Δεν ενεργούμε σαν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές -σαν πωλητές. Συνεργαζόμαστε μαζί σας ως σύμβουλοι ασφάλισης υγείας. Ναι, θα σας πουλήσουμε την ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεστε αν εσείς το επιλέξετε, αλλά δεν προωθούμε προϊόντα, κτίζουμε σχέσεις. Και αν η δική σας λύση είναι καλύτερη από τη δική μας, μετά χαράς να σας βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο για την εφαρμογή της.

Το όφελος είναι αμοιβαίο. Εσείς αντλείτε από την εμπειρία μας και εμείς ελπίζουμε στην οικοδόμηση μιας μακροχρόνιας σχέσης μαζί σας. Αλλά βασιστείτε στη δική σας κρίση. Μιλήστε μαζί μας και κάντε τις δικές σας διαπιστώσεις.

Καλέστε μας χωρίς δέσμευση ή ανάλυψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις –φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Κατά τη συγχώνευση ή εξαγορά επιχειρήσεων όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι εκτεθειμένα σε αστάθμητους παράγοντες. Όλοι θέλουν να αποφύγουν τις εκ των υστέρων δυσάρεστες εκπλήξεις. Κι έστω και αν προηγείται ο έλεγχος εκτίμησης των κινδύνων που αναλαμβάνονται εκατέρωθεν, η ασφάλιση για θέματα που μπορεί έτσι και αλλιώς να προκύψουν δεν παραλείπεται.

Mergers & Acquisitions

Η έκταση και η ποιότητα του σχεδιασμού και της έρευνας, πριν από μια συμφωνία συγχώνευσης ή εξαγοράς, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το αίσιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, μερικές φορές είναι δυνατόν να προκύψουν καταστάσεις εκτός ελέγχου και τότε η πρόβλεψη αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Υποχρεώσεις ακόμη και δυσβάστακτες που δεν είχαν υπολογιστεί από πρίν ενδέχεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας συγχώνευσης η εξαγοράς. Για τούτο και η ασφαλιστική κάλυψη θεωρείται από αναγκαία έως και επιβεβλημένη.

Η ασφάλιση για συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) μπορεί να αγοραστεί από καθένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη συμφωνία και παρέχει κάλυψη γενικά για την προστασία των συμφερόντων των συμβαλλομένων και ιδίως για θέματα φορολογικά και δικαστικές αντιδικίες που τυχόν να προκύψουν εκ των υστέρων.

Ασφάλιστική κάλυψη για:

 • Ανακρίβειες ή παραλείψεις στη γενική εικόνα, και στα στοιχεία που δόθηκαν προ της συναλλαγής,
 • Έξοδα δικαστικού αγώνα λόγω εκ των υστέρων προσφυγών κατά της συναλλαγής.
 • Πληρωμή φόρων που τυχόν καταστούν απαιτητοί εκ των υστέρων.
 • Κάλυψη εξειδικευμένων κινδύνων κατά περίπτωση.

Είναι όντως σημαντικό να έχετε την κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή κατά την εξέταση μιας συμφωνίας συγχώνευσης ή εξαγοράς. Για αυτό και απευθύνεστε σε τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες με συναφές αντικείμενο. Ωστόσο, η ασφαλιστική κάλυψη συγχωνεύσων και εξαγορών είναι το εργαλείο το οποίο μετατρέπει την μελλοντική οικονομική σας έκθεση σε σταθερό σημερινό κόστος το οποίο συμπεριλαμβάνεται ως μέρος της υπό σύναψη συμφωνίας.

Τί μπορείτε να κάνετε εσείς

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Ας φανταστούμε τη σκηνή: Ας υποθέσουμε ότι πάθατε μια ζημιά από την οποία η επιχείρησή σας κινδυνεύει να κλείσει. Χρειάζεστε επειγόντως χρήματα όχι μόνο για την αποκατάσταση της ζημιάς, αλλά για την αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησής σας. Χρειάζεστε τα χρήματα για να πληρώνετε τα τρέχοντα – δάνεια, μισθοδοσίες, φόρους, λογαριασμούς κ.λπ, αλλά και τα έκτακτα έξοδα που είναι πολλά.

Ευτυχώς είστε ασφαλισμένος, πληρώνετε ανελλειπώς τα ασφάλιστρά σας σε μια ευυπόληπτη ασφαλιστική εταιρεία και ζητάτε να σας πληρώσει.

Καταθέτετε την αίτηση αποζημίωσης και σας καλούν στα Κεντρικά.

Στο τραπέζι κάθονται πιθανόν αυτός που σας ασφάλισε, πιθανόν ο υπεύθυνος του κλάδου ασφάλισης, και ένας – δύο ακόμη που φέρουν τον τίτλο: “Διακανονιστές Ζημιών”.

Εσείς από την δική σας πλευρά με ποιόν κάθεστε;

Δεν εννοούμε ότι υπάρχουν εταιρείες που κωλυσιεργούν, που “δεν πληρώνουν”, που ανατρέχουν στα ψιλά γράμματα του συμβολαίου, και όλα όσα κατά καιρούς ακούγονται. Όχι, όχι, τίποτα τέτοιο.

Απλώς εσείς έχετε τη ζημιά σας και την αγωνία σας για την επιχείρησή σας και κάποιος πρέπει να κάνει την σύνδεση της απώλειας που έχετε υποστεί με τους όρους και τις καλύψεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχετε υπογράψει. Αυτός δεν μπορεί να είναι o δικηγόρος, ή “κάποιος που ξέρει από αυτά”

Εκεί χρειάζεστε εσείς τους δικούς σας ειδικούς – τούς, ας πούμε, “Διεκδικητές Αποζημιώσεων”.

Claims Consulting & Management

Γιατί προτείνουμε να συνεργαστούμε:

 • Μελετάμε την συχνότητα και το είδος των ζημιών για τις οποίες έχετε ζητήσει κατά το παρελθόν να αποζημιωθείτε.
 • Εντοπίζουμε τις αιτίες των συχνότερων ζημιών και φροντίζουμε για την πρόληψή τους στο μέλλον εισηγούμενοι τις κατάλληλες επεμβάσεις.
 • Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και προώθηση των εφ’ εξής αιτήσεων αποζημιώσεώς σας και παρακολουθούμε τη διαδικασία είσπραξης στον ταχύτερο χρόνο και με το μικρότερο για εσάς κόστος. Έτσι αποδεσμεύετε δικούς σας εγαζόμενους από την χρονοβόρα και απόλυτα εξειδικευμένη αυτή διαδικασία, με σημαντικό όφελος για την επιχείρησή σας.
 • Σε περίπτωση διαφωνίας με την ασφαλιστική εταιρεία μεσολαβούμε για την προώθηση των συμφερόντων σας.
 • Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τη συχνότητα και τις αιτίες των περιστατικών που αποζημιώνονται ώστε να εισηγηθούμε τρόπους πρόληψης, με αντίστοιχο όφελος της επιχείρησής σας από την μείωση των ασφαλίστρων σας.

Τί προτείνουμε να κάνετε εσείς

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.