Στις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός μπορεί να διαταράξει καθ’ολοκληρία όχι μόνο την λειτουργία της επιχείρησης σας αλλά και να βλάψει ανεπανόρθωτα τη φήμη της. Οι ασφαλίσεις από μόνες τους δεν αρκούν. Οι υπηρεσίες μας που αφορούν στο risk engineering σας βοηθούν στον εντοπισμό, στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση των λειτουργικών σας κινδύνων, από την αρχή έως το τέλος της παραγωγικής σας διαδικασίας. Έτσι μπορούν να προληφθούν αστοχίες αλλά και περαιτέρω καταστροφές που μπορεί να προκύψουν. Με μια ομάδα ειδικών αποκλειστικής απασχόλησης με το αντικείμενο έχουμε αποκτήσει εις βάθος γνώση και εκτεταμένη πείρα από διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και πλήθος βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων σε διαφορετικές χώρες. Γιατί πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι που απειλούν τις εγκαταστάσεις κάθε επιχείρησης μπορούν, με τα κατάλληλα σχέδια αποτροπής, να προληφθούν.

Υπηρεσίες risk engineering που προσφέρουμε, μεταξύ άλλων:

Έλεγχος Ασφαλείας & Πρόληψης Ζημιών

Το ότι δεν διδασκόµαστε από την πείρα μας είναι γεγονός. Ατυχήµατα συνεχίζουν να συµβαίνουν γιατί κανόνες ασφαλείας παρακάµπτονται ή αγνοούνται. Μέχρις ότου το αναπόφευκτο ατύχηµα συµβαίνει και όλοι απορούν πώς είναι δυνατόν να ζουν με το πρόβληµα δίχως να έχουν δει τον κίνδυνο.

Γιατί Χρειάζεται

Το ότι δεν διδασκόμαστε από την πείρα μας είναι γεγονός. Ατυχήµατα συνεχίζουν να συµβαίνουν διότι κανόνες ασφαλείας και ενδεδειγµένες διαδικασίες παρακάµπτονται ή αγνοούνται. Πολύ συχνά αποκαλύπτεται ότι ένα ατύχηµα οφείλεται στη βαθµιαία υποβάθµιση των αυστηρών κανόνων εργασίας οι οποίοι είχαν τεθεί από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Είναι απίστετυτο πόσο γρήγορα μια εγκατάσταση πρότυπο ασφαλείας είναι δυνατόν να γίνει εστία ατυχηµάτων εν αγνοία της Διοίκησης και των εργαζοµένων. Μια παράκαµψη στις θεσμοθετημένες διαδικασίες αναδεικνύεται σε ακολουθητέα τακτική, μια ανωµαλία ενός μηχανήματος “καλύπτεται” με τέχνασµα του χειριστή το οποίο υιοθετείται πλέον ως η “νέα” δόκιµη πρακτική.

Μέχρις ότου το αναπόφευκτο ατύχηµα συµβανει και όλοι απορούν πώς είναι δυνατόν να ζουν με το πρόβληµα δίχως να έχουν δει τον κίνδυνο.

Ακριβώς για αυτό κάθε υπεύθυνη Διοίκηση καθιερώνε τους περιοδικούς Ελέγχους Ασφαλείας & Πρόληψης Ζηµιών. Και είναι στην ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των λειτουργικών δρατηριοτήτων τελεί υπό διαρκή έλεγχο. Τόσο όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, όσο και τις εγκαταστάσεις γενικότερα. Γιατί ο πληµµελής έλεγχος είναι συχνή αιτία ατυχηµάτων. Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, τα ατυχήµατα δεν προκαλούνται από αστοχίες της τεχνολογίας. Είναι και αποτέλεσµα οργάνωσης, εταιρικής κουλτούρας και τεχνικών προβληµάτων. Με τον Έλεγχο Ασφαλείας & Πρόληψης Ζηµιών, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε συνθήκες πρόκλησης προσωπικών ατυχηµάτων και ζηµιών, ως μέρος του συνολικού σχεδιασµού ασφαλείας.

Οι περιοδικοί Έλεγχοι συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας προσωπικού, εγκαταστάσεων, περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα τονίζουν την προσήλωση του οργανισμού στις αρχές της κανονιστικής συμμόρφωσης και υπεύθυνης διοίκησης

Πού Στοχεύει

Ο Έλεγχος έχει ως στόχο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών της επιχείρησης για την ασφάλεια και να κάνει συστάσεις για την πρόληψη των ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των πιθανών ζημιών. Αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού συστήματος ελέγχου της επιχείρησης κυρίως για την ανίχνευση αποκλίσεων και τη διασφάλιση ότι τα πρότυπα ασφαλείας παραµένουν σε υψηλό επίπεδο. Η τακτικότητα των Ελέγχων υποστηρίζεται από την παραδοχή ότι οι πόροι θα πρέπει να διατίθενται για την πρόληψη των κινδύνων πριν συμβούν ατυχήματα, αντί να χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων μετά από τραυματισμούς και ζημιές στον εξοπλισμό, ήτοι σημαντικές οικονομικές απώλειες οι οποίες, είναι δυνατόν να επηρεάσουν σοβαρά την κερδοφορία. Επί πλέον, η απ’ευθείας επαφή με τους εργαζοµένους φέρνει στην επιφάνεια δυσλειτουργίες και προβλήµατα τα οποία δεν φθάνουν στη Διοίκηση.

Πως Διεξάγεται

Στα πλαίσια του Ελέγχου κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης υποβάλλεται σε συστηµατική κριτική εξέταση. Κάθε συνιστώσα του συστήµατος συνολικά, όπως: διαµόρφωση και κατασκευή του εργοστασίου, λειτουργικές διαδικασίες, σχέδια έκτακτης ανάγκης, πρότυπα προστασίας των εργαζοµένων, πολιτική διοίκησης, ιστορικό ατυχηµάτων, βλαβών κ.λπ. Αποκαλύπτονται τα δυνατά σηµεία, οι αδυναµίες,  οι επαπειλούµενοι κίνδυνοι, οι πλέον ευάλωτες περιοχές. Πρέπει να επισημανθεί ότι αποστολή του Ελέγχου είναι να βοηθήσει τη Διεύθυνση του εργοστασίου να εντοπίσει τις περιοχές όπου απαιτείται επιπλέον προσπάθεια για την εξασφάλισητης ασφάλειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας. Ο Έλεγχος δεν έχει σκοπό να “αποκαλύψει” σφάλµατα της Διεύθυνσης. Ο Έλεγχος Ασφαλείας & Πρόληψης Ζηµιών αποτελεί βοήθημα της Διεύθυνσης για ένα υγιές, ασφαλές, εργοστάσιο.

Η Ώρα της Κρίσης

Την κρίσιµη στιγµή δεν είναι ώρα για σπασµωδικές ενέργειες και αυτοσχεδιασµούς. Είναι ώρα για δράση με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Για όσουν κρίνουν ότι πρέπει να είναι έγκαιρα προετοιμασμένοι. Η ώρα της κρίσης είναι τώρα.

Ποιούς Χρειάζεστε

Φυσικά χρειάζεστε κάποιους που “να ξέρουν τη δουλειά”. Κυριότερα, χρειάζεστε κάποιους που να ενδιαφέρονται για τη Δουλειά τη δική σας, όσο εσείς τουλάχιστον ή και περισσότερο. Δεν θέλετε κάποιους “μικρούς” γιατί ίσως να μην είναι στα μέτρα σας. Ούτε και κάποιους “μεγάλους” γιατί τότε ίσως να είστε εσείς οι “μικροί”. Εµείς πιστεύουµε ότι χρειάζεστε εµάς. Σηµασία  όµως έχει τé πιστεύετε εσείς. Για αυτό να μιλήσουµε. Ώστε να διαπιστώσετε, τη γνώση σε βάθος του αντικειµένου, την πείρα, την υπευθυνότητα. Και πρωτίστως, το Ενδιαφέρον μας.  Γιατί περί αυτού πρόκειται.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.

Θερμογραφία και Έλεγχος Ζημιών (Loss Control)

Η θερμογραφία είναι η μέθοδος με την οποία ανιχνεύεται και καταγράφεται η θερμική ενέργεια που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο, μέσω μιας κάμερας απεικόνισης και μέτρησης υπέρυθρης ακτινοβολίας. Όσο υψηλότερη η θερμοκρασία του αντικειμένου, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται.

Οι κάμερες θερμογραφίας μας επιτρέπουν να δούμε πέρα από τη φυσική μας όραση. Παρέχουν μια απεικόνιση της αόρατης υπέρυθρης ή θερμικής ακτινοβολίας με δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας με ακρίβεια και από απόσταση. Δεδομένου ότι σχεδόν πάντα πριν από την καταστροφή προηγείται η υπερθέρμανση, οι υπέρυθρες κάμερες έχουν καθιερωθεί ως εξαιρετικά αποδοτικά εργαλεία μή καταστροφικής διάγνωσης με ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι η μόνη διαγνωστική μέθοδος που επιτρέπει την άμεση σύλληψη και αξιολόγηση της θερμικής συμπεριφοράς εξ αποστάσεως, επισημαίνοντας τις τυχόν ανωμαλίες, ώστε να καταγραφούν με ακρίβεια από τον ειδικό της θερμογραφίας και να τεκμηριωθούν αυτόματα και σχεδόν αμέσως σε επαγγελματικού επιπέδου εκθέσεις αξιολόγησης.

Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι αποδεδειγμένα η τεχνολογία προγνωστικής συντήρησης η οποία με ταχύτητα, ακρίβεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, εντοπίζει τα προβλήματα πριν από την αστοχία, με βάση τις θερμικές ανωμαλίες. Μελέτες αναφέρουν ότι διαπιστώνεται τετραπλάσιο όφελος για κάθε δολάριο που διατίθεται για θερμογραφικό έλεγχο, προκειμένου να εντοπιστούν εστίες προβλημάτων και να αποτραπούν βλάβες, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν διακοπή της παραγωγής, ζημιές στην περιουσία της επιχείρησης, ατυχήματα, ή και απαιτήσεις αστικής ευθύνης.

 

Πρόληψη Διακοπής της Παραγωγής, Βλαβών, Απαιτήσεων Αστικής Ευθύνης

Ο θερμογραφικός έλεγχος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού διεξάγεται σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ή τουλάχιστον, ετήσια βάση ως μέρος ενός τακτικού προγράμματος προληπτικής συντήρησης. Επίσης, συνιστάται κατά την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, κατόπιν μιας σημαντικής επισκευής, ή ύστερα από ανασυγκρότηση, με επανέλεγχο όχι περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα.

Η έλεγχος μέσω της υπέρυθρης ακτινοβολίας επιτρέπει την επιθεώρηση ενός μεγάλου τμήματος του ηλεκτρικού εξοπλισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με την εναλλακτική μέθοδο της φυσικής επιθεώρησης και σύσφιξης ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο θερμογραφικός έλεγχος αναδεικνύει προβλήματα σε ηλεκτρικά συστήματα, των οποίων ο εντοπισμός δεν είναι εφικτός από την φυσική επιθεώρηση.

Κατά τη διάρκεια του  θερμογραφικού ελέγχου αποκαλύπτονται έγκαιρα ανωμαλίες  στη λειτουργία ηλεκτρικών μηχανημάτων και διατάξεων, πριν εξελιχθούν σε έκτακτες διακοπές λειτουργίας, ζημιές στις εγκαταστάσεις, ή πρόκληση πυρκαϊάς. Σήμερα πλέον οι μηχανικοί οι επιφορτισμένοι με  την ευθύνη λειτουργίας των εγκαταστάσεων προλαμβάνουν ζημιογόνες βλάβες με τον προγραμματισμό θερμογραφικών ελέγχων σε τακτική βάση. Ο έλεγχος μέσω της κάμερας υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, του κόστους των ελέγχων και της προληπτικής συντήρησής σας, προσφέροντας τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Άμεσος εντοπισμός προβλημάτων σε ηλεκτρικά συστήματα.
 • Μείωση του χρόνου εκτός λειτουργίας και ζημιών ηλεκτρικού εξοπλισμού.
 • Αποτροπή καταστροφικών και πολυδάπανων βλαβών του συστήματος.
 • Δυνατότητα στους μηχανικούς και διευθυντές εγκαταστάσεων να καθορίζουν προτεραιότητες στις επισκευές.
 • Δραστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προληπτικής συντήρησης.
 • Έλεγχος  υπό φορτίο ώστε να αποφεύγονται οι δαπανηρές διακοπές λειτουργίας του συστήματος.

Οι αποκλειστικής απασχόλησης τεχνικοί μας στον έλεγχο εγκαταστάσεων,  είναι πιστοποιημένοι για τις ικανότητές τους, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τον θερμογραφικό ελέγχο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σας υπό κανονικά φορτία και συνθήκες λειτουργίας δίχως διακοπή της παραγωγής σας. Με τη διεξοδική και σε βάθος εξέταση των εγκαταστάσεών σας σας παρουσιάζουμε την υπάρχουσα κατάσταση και σας αναλύουμε τις πρακτικές επιπτώσεις από τις διαπιστωθείσες  ανωμαλίες σε αρχικό ή προχωρημένο στάδιο.

Η Έκθεση Αξιολόγησης Θερμογραφικού Ελέγχου της EXL Consulting είναι το “αναγκαίο” εργαλείο της Διοίκησης, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα, η κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα συστήματα που έχουν ελεγχθεί, καθώς και παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση.

Η ανάλυση των δεδομένων του θερμογραφικού ελέγχου σας βοηθά να σχηματίσετε μια τεκμηριωμένη εικόνα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε συστήματα και δομές, όπως: διείσδυση υγρασίας, ελλιπής ή κατεστραμμένη μόνωση, υπερφόρτωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ελαττωματική καλωδίωση, χαλαρές ή οξειδωμένες ηλεκτρικές συνδέσεις, πλημμελής λίπανση, αντιπαραγωγικά συστήματα ψύξης, δυσλειτουργίες συστημάτων θέρμανσης.

 

Αποδοτικά Αποτελέσματα

Η διεξαγωγή ενός θερμογραφικού ελέγχου που θα εξασφαλίσει τη βέλτιστη τεχνική υποστήριξη με το μικρότερο δυνατόν κόστος έχει ως βασική προϋπόθεση την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού ως ομάδα συνεργασίας.

Η επιτυχία του θερμογραφικού ελέγχου δεν εξαρτάται από την καταγραφή των ενδείξεων της θερμοκρασίας, αλλά από την ερμηνεία τους. Για αυτό η θερμογραφία απαιτεί άτομα που έχουν τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα και πλούσια εμπειρία. Κάποιος με μια θερμογραφική κάμερα δεν σημαίνει ότι είναι σε θέση να διεξάγει θερμογραφικούς ελέγχους. Όπως κάποιος με μία βίντεο κάμερα δε σημαίνει ότι είναι σκηνοθέτης.

Η υιοθέτηση ενός νέου προγράμματος συντήρησης δεν είναι πάντα εύκολη, και όταν ένα νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μια νέα τεχνολογία, όπως η υπέρυθρη θερμογραφία, η επιτυχία μπορεί να μην είναι άμεσα ορατή. Η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας έγκειται απλά στην επιλογή των  καλύτερων συνεργατών και του πλέον κατάλληλου εξοπλισμού. Αλλά όσο εύκολο κι αν ακούγεται, αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς μια οργανωμένη προσέγγιση η οποία θα ενσωματώσει τον θερμογραφικό έλεγχο σε ένα υπάρχον πρόγραμμα προγνωστικής συντήρησης.

Και κάτι τελευταίο:

Κάθε υπηρεσία θα είναι τόσο καλή όσο οι προδιαγραφές του προγράμματος και η εκπαίδευση, η πιστοποίηση, η εμπειρία και η υπευθυνότητα των τεχνικών που εμπλέκονται, και τότε μόνο στο βαθμό που η τεχνολογία που χρησιμοποιείται θα επιτρέψει.

Η Αποτελεσματική Συντήρηση Κλειδί Για Την Κερδοφορία

Η συντήρηση αναγνωρίζεται σήμερα ως παράγων που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης διαδραματίζοντας θεμελιώδη ρόλο στον έλεγχο του συνολικού κόστους του εξοπλισμού, την ποιότητα, και τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών.

Η κατάσταση λειτουργίας και η απόδοση μιας μονάδας παραγωγής συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της συντήρησης του εξοπλισμού. Στην περίπτωση της προβλεπτικής συντήρησης, ανιχνεύεται η φθορά των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων και παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των εξαρτημάτων και μηχανημάτων, ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε βλάβη κατά την πορεία του χρόνου.

Σε κάθε εργοστάσιο υπάρχει ως στόχος η αύξηση της αποτελεσματικότητας με αντίστοιχη μείωση της συχνότητας, και του κόστους, των επισκευών. Προς την κατεύθυνση αυτή ο έλεγχος με υπερήχους πλεονεκτεί ως μία ταχύτατη μέθοδος διαπίστωσης ανωμαλιών, ακόμη και σε αρχικό στάδιο προ της εμφάνισης βλάβης, δίχως να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση ή διακοπή λειτουργίας της υπό εξέταση διάταξης. Εφόσον χρησιμοποιείται ως ένα πρώτο βήμα για την προγνωστική συντήρηση των εγκαταστάσεών σας η τεχνολογία των υπερήχων μπορεί να σας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό κάποιου προβλήματος σε συγκεκριμένο σημείο του εξοπλισμού σας. Ενώ η ανίχνευση διαρροών μέσω υπερήχων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να προσδιοριστεί το σημείο όπου το εργοστάσιο χάνει ατμό ή πεπιεσμένο αέρα, ενώ η δυνατότητα συλλογής στοιχείων προβλεπτικής συντήρησης είναι εξίσου σημαντική. Αν και η αστοχία ενός εξαρτήματος ή μηχανήματος προκύπτει ξαφνικά, υπάρχει συνήθως μια μακρά περίοδος προοδευτικής υποβάθμισης της απόδοσης πριν από την εκδήλωση ενός ανεξέλεκτου συμβάντος. Καθώς η φθορά του εξαρτήματος επιδεινώνεται, η απόδοσή του μειώνεται, η αποτελεσματικότητα του συστήματος υποβαθμίζεται με απροσδόκητη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα αμέσως μόλις εκδηλωθεί, γιατί η λειτουργική απόδοση του συστήματος έχει ήδη πληγεί καιρό πριν.

Υπάρχει σημαντική βιβλιογραφία σχετικά με τα πλεονεκτήματα από τη χρήση υπερήχων σε συνεργασία με άλλες τεχνικές προβλεπτικής συντήρησης για την καταγραφή των τάσεων λειτουργικής συμπεριφοράς. Όπως επίσης υπάρχουν μελέτες περιπτώσεων για επιχειρήσεις που αύξησαν την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεών τους με παράλληλη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους μέσω της διαγνωστικής χρήσης υπερήχων, καθώς και για την πληθώρα παραγωγικών δραστηριοτήτων και τύπων εργοστασίων που μπορούν να οφεληθούν αναλόγως.

Ανιχνεύοντας την εκπομπή υπερήχων έχουμε τη δυνατότητα να ‘ακούσουμε’ τι συμβαίνει μέσα σε μια μηχανή και να διαπιστώσουμε ανωμαλίες αθέατες στον οπτικό έλεγχο.

Η απλότητα και η ταχύτητα του ελέγχου με υπερήχους, όπως διεκπεραιώνεται από τον έμπειρο επιθεωρητή, επιτρέπει σε πολλά εργοστάσια την εκτέλεση πολλαπλών διαγνωστικών ελέγχων ανά έτος, για ολόκληρη την υποδομή τους. Ορισμένες εταιρείες περνούν από έλεγχο, το σύνολο των εκατοντάδων ή και χιλιάδων μερών του εξοπλισμού τους, δύο φορές τον χρόνο. Στη συνέχεια, εάν ένα εξάρτημα παρουσιάσει θόρυβο ασύμβατο με την πρότυπη ένδειξη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω δυναμική παρακολούθηση της λειτουργίας προκειμένου να προσδιοριστεί η συγκεκριμένη ανωμαλία.

Η ευχέρεια πολλαπλών ελέγχων ετησίως, για το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού, επιτρέπει στους διευθυντές των εργοστασίων την εξαγωγή συμπερασμάτων και την καταγραφή τάσεων ώστε να προβλέπουν με επιτυχία τη φθορά και το τέλος ορίου ζωής κάθε εξαρτήματος, αντί να βασίζονται στην παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης των μηχανών για να επέμβουν μόλις διαπιστωθεί επικείμενη λήξη ορίου ζωής (καμπύλη p-f).

Επίσης, οι μονάδες μπορούν να μένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε λειτουργία δεδομένου ότι ο έλεγχος με υπερήχους είναι σύντομος,  μή παρεμβατικός -δίχως να απαιτεί αποσυναρμολόγηση ή θέση εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, η ανάγκη για μεγάλες επισκευές προλαμβάνεται, επιτρέποντας στις εγκαταστάσεις να λειτουργούν παραγωγικά όλον τον χρόνο. Και επειδή η διεύθυνση θα γνωρίζει επακριβώς ποιές μονάδες και τί ανταλλακτικά θα χρειαστούν, και πότε, αποκτάται η δυνατότητα περιορισμού των αποθεμάτων στο ελάχιστο δυνατόν, με αποδέσμευση σημαντικών πόρων σε χρήμα και χώρους αποθήκευσης.

Στη σύγχρονη εποχή η αναγκαιότητα για δομημένες τεχνικές επιθεώρησης, τείνει αυξανόμενη για τα περισσότερα συστήματα, κυρίως όταν πρόκειται για μηχανήματα υψηλής τάσης και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Για την τεκμηρίωση σε σταθερή βάση της κατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, οι τακτικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Οι πληροφορίες που αντλούνται από τις εκθέσεις των ελέγχων χρησιμεύουν για τον προγραμματισμό κατά προτεραιότητα των εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης,  ώστε να μειωθούν οι διακοπές, καθώς και το κόστος λειτουργίας. Ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια, η συνολική παραγωγική ικανότητα, και η αξιοπιστία των μονάδων.

Η συλλογή δεδομένων για τον προσδιορισμό τάσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος προγνωστικής συντήρησης. Σε διάστημα μερικών ετών, ένας διευθυντής εργοστασίου θα έχει αποκτήσει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αναμενόμενη συμπεριφορά του ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού. Μετά από ορισμένα χρονικά διαστήματα θα είναι πλέον αναμενόμενο ότι σε ορισμένα σημεία θα προκύψουν οξυδώσεις, ή κάποιο ζημιογόνο συμβάν, έτσι ώστε οι επισκευές να γίνουν έγκαιρα προλαμβάνοντας καταστάσεις εκτός ελέγχου.

 

Τι Είναι οι Υπέρηχοι

Τεχνικά ως υπέρηχοι χαρακτηρίζονται ήχοι που δεν μπορούν να ακουστούν από το ανθρώπινο αυτί, δηλαδή ήχοι συχνότητας άνω των 20.000 κύκλων ανά δευτερόλεπτο (20 kHz). Οι υπέρηχοι έχουν μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που χρησιμεύουν σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Οι υπέρηχοι μπορούν να μετρηθούν με μεγάλη ακρίβεια. Διαφορές στην ένταση, καθώς τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν διαμέσου κάποιου υλικού ή ενός σώματος, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να αποτελέσουν πηγή πολύτιμων στοιχείων. Διάφορα φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία και την ποιότητα μηχανημάτων και συστημάτων είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με σαφήνεια συχνά δίχως διακοπή της λειτουργίας τους.

Οι ήχοι υψηλής συχνότητας έχουν επίσης μεγαλύτερη κατευθυντικότητα από άλλους με χαμηλότερη συχνότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι η πηγή τους μπορεί να εντοπιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ακόμη και ανάμεσα σε άλλους θορύβους.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του ελέγχου με υπερήχους είναι ότι προσφέρεται για πλήθος τεχνικών ανωμαλιών που εκδηλώνονται με την παραγωγή υπερήχων. Διαρροές, κόπωση υλικών, ηλεκτρικές εκκενώσεις, σπηλαίωση (σχηματισμός θυλάκων ή φυσσαλίδων ατμού σε ένα ρεόν υγρό), στροβιλισμοί στη ροή υγρών ή αερίων, εκπέμπουν υπερήχους οι οποίοι μπορούν να ανιχνευθούν και να μετρηθούν.

 

Πώς Λειτουργεί ο Έλεγχος με Υπερήχους

Ο έλεγχος με υπερήχους είναι μια πολύ αξιόπιστη, ευέλικτη και ταχύτατη μέθοδος επιθεώρησης για ανίχνευση ανωμαλιών, με στόχο την πρόληψη βλαβών και καταστροφικών συμβάντων, και μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους κατά περίπτωση.

Τα περισσότερα προβλήματα που συμβαίνουν σε μηχανήματα και ηλεκτρικό εξοπλισμό παράγουν ήχο και δόνηση σε υπερηχητικές συχνότητες (άνω των 20kHz) που δεν μπορούν να ανιχνευθούν από το ανθρώπινο αυτί. Αυτές οι υπερηχητικές συχνότητες που εκπέμπονται από ελαττωματικές μηχανικές ή ηλεκτρικές διατάξεις ανιχνεύονται με συσκευές υπερήχων οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τους ελέγχους. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στον ειδικευμένο ελεκτή να  ανιχνεύσει σφάλματα ή ανωμαλίες σε ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τάσης, που δεν μπορούν να προσδιοριστούν είτε με την τεχνολογία ανάλυσης δονήσεων ή με την υπέρυθρη θερμογραφία.

Η συσκευή ελέγχου υπερήχων ανιχνεύει ήχους υψηλής συχνότητας που παράγονται κυρίως από ανώμαλες μηχανικές φορτίσεις, διαρροές και ηλεκτρικές εκκενώσεις. Οι υψηλές αυτές συχνότητες μετατρέπονται από τον υπερετερόδυνο δέκτη σε ηλεκτρονικά σήματα χαμηλής συχνότητας εντός του ακουστικού φάσματος, έτσι ώστε ο ελεκτής να μπορεί να ακούει τους ήχους αυτούς μέσω ακουστικών ενώ ταυτόχρονα να βλέπει την απεικόνησή τους σε θόνη.

Ο εντοπισμός διαρροών μέσω υπερήχων έχει πλέον καθιερωθεί σε συστήματα υπό πίεση ανεξάρτητα από το είδος του αερίου που χρησιμοποιείται, με ιδιαίτερη έμφαση όπου υπάρχουν αέρια σε συνθήκες κορεσμού, μεγάλη ποικιλία αερίων, αεροφυλάκια και αντλίες κενού.

Ο έλεγχος μέσω υπερήχων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των προβλημάτων στροβιλισμού ροής σε συστήματα ισχύος, νερού ή ατμού, προκειμένου να αντικατασταθεί το υπεύθυνο εξάρτημα ή να μελετηθεί η επανασχεδίαση του συστήματος.

Όπως, σε συνδυασμό με την υπέρυθρη θερμογραφία μπορεί να εφασμοστεί σε συστήματα υψηλής τάσης για την ανίχνευση ηλεκτρικών εκκενώσεων λόγω ιονισμού του αέρα, ελαττωματικών συνδέσεων, φθαρμένων επαφών, ή υπερφόρτωσης.

Πάντα κατά τρόπο που να μην διαταράσσει την παραγωγική δραστηριότητα, με τον εξοπλισμό σε κανονική λειτουργία.

Η ανίχνευση εστιών δυσλειτουργίας με τη βοήθεια υπερήχων αναγνωρίζεται πλέον ως μια προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας. Σας προσφέρει τη δυνατότητα περιστολής του κόστους λειτουργίας και αύξησης της κερδοφορίας με την αποφυγή απροσδόκητων και συχνά ιδιαίτερα δαπανηρών διακοπών της παραγωγής, την εξοικονόμηση πόρων με την εφαρμογή προγραμμάτων προγνωστικής συντήρησης, ακόμη και με την πληρωμή χαμηλότερων ασφαλίστρων για την προστασία της περιουσίας της επιχείρησης, προβάλλοντας  ένα ‘καλοσυντηρημένο’ και ‘νοικοκυρεμένο’ εργοστάσιο.

Η τεχνολογία υπερήχων παρέχει τις πλέον ακριβείς και οικονομικά αποδοτικές λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

 • Ανίχνευση διαρροών σε δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, ατμού, κενού, αερίων ρευστών.
 • Επιθεώρηση ηλεκτρικών δικτύων μέσης και υψηλής τάσης.
 • Έλεγχος ατμοπαγίδων & βαλβίδων ελέγχου ροής.
 • Εκτίμηση λειτουργικής κατάστασης και λίπανσης εδράνων.
 • Εντοπισμός φαινομένου σπηλαίωσης σε αντλίες.
 • Έλεγχος στεγανότητας.

Όπως και με τον θερμογραφικό έλεγχο, η επιτυχία του έλεγχου με υπερήχους δεν εξαρτάται από την ακρόαση και την καταγραφή των ενδείξεων, αλλά από την ερμηνεία τους, από τον τεχνικό ελέγχου υπερήχων με τα κατάλληλα προσόντα και κυρίως με την πολυετή και εκτεταμένη πείρα.

Υπάρχουν κατασκευαστές εξοπλισμού υπερήχων που ουσιαστικά εννοούν ότι “ο καθένας μπορεί να το κάνει”, προτρέποντας διευθυντές εργοστασίων να εξοικειωθούν με τους διάφορους ήχους, φυσικά, μετά την αγορά του εξοπλισμού τους.

Αρκεί μόνο μια λανθασμένη θετική απόφαση για να σταματήσετε την παραγωγή, προκειμένου το ‘ελαττωματικό’ κομμάτι του εξοπλισμού να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί, μόνο και μόνο για να διαπιστώσετε με πικρία σας, ότι δεν ήσασταν και τόσο τυχερός αυτή τη φορά. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, ας δεχθούμε την υπόθεση ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και σε έναν έμπειρο επιθεωρητή υπερήχων (σε καμία περίπτωση!). Μόνο που τότε η ευθύνη θα ήταν δική του (και με απαίτηση αποζημίωσης από πλευράς σας). Και όχι δική σας, σκεφτείτε το.

 

Συμπεράσματα

Η συντήρηση σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας παράγοντας που, συμβάλλει στην κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στον έλεγχο του συνολικού κόστους του εξοπλισμού, στην ποιότητα και τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών.

Δίχως αμφισβήτηση πλέον, προκειμένου να διατηρείται η ομαλή λειτουργία και η αποτελεσματικότητα σε υψηλά επίπεδα απαιτείται η λήψη μέτρων πριν προκύψει κάποιο πρόβλημα ή μια μηχανική βλάβη. Με την υιοθέτηση αρχών και μεθόδων προγνωστικής συντήρησης και με την εκμετάλλευση των κατάλληλων τεχνικών ελέγχου, τα εργοστάσια έχουν την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να ελαχιστοποιήσουν τα έξοδα συντήρησης.

Η επιθεώρηση με υπερήχους είναι ένα θετικό πρώτο βήμα.

Διερεύνηση Ατυχηματικών Περιστατικών

Είναι γνωστό ότι τα ατυχήματα δεν συμβαίνουν, προκαλούνται.  Και αν δεν βρούμε την αιτία, να φτάσουμε στη ρίζα του περιστατικού, δεν θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε την επανεμφάνισή του. Και τότε η ζημιά είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Προϋπόθεση Επαρκούς Σχεδιασμού

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα όπως τα έχουµε σχεδιάσει. Για αυτό προβλέπουµε ώστε να είµαστε προετοιµασµένοι για την αντιµετώπιση απρόβλε- πτων γεγονότων με σκοπό τη μείωση των συνεπειών και την αποτροπή της επανάληψής τους. Η σε μόνιμη βάση παρακολούθηση, επανεξέταση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης θεωρείται απαραίτητη για την μεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς των. Προς την ίδια κατεύθυνση, η Διερεύνηση Ατυχηµατικών Περιστατικών, έστω και όσων δεν κατέληξαν σε ζηµιογόνο αποτέλεσµα (near miss), παρέχει πολύτιµες πληροφορίες με την αναφορά, την παρακολούθηση της εξέλιξης και τις έρευνες σχετικά με τις συνθήκες και τα αίτια πρόκλησης του περιστατικού. ‘Οχι για τον καταλογισµό ευθυνών και τον έλεγχο των υπευθύνων αλλά για τη θέσπιση δράσεων, κανόνων, συστηµάτων και διαδικασιών, προκειµένου να προληφθεί η επανάληψη του ιδίου ή παρεµφερούς κοινής αιτίας περιστατικού. Εν τέλει, για ασφαλέστερη, παραγωγικότερη και περισότερο κερδοφόρα λειτουργία της επιχείρησης.

Μέσον Αυτογνωσίας

Με τη διερεύνηση των περιστατικών και την ανάλυση των ευρηµάτων προκύπτουν διδάγµατα όχι μόνο τοπικά για το συγκεκριµένο περιστατικό, αλλά για τη λειτουργία του οργανισµού συνολικά, συµπεριλαµβανοµένων και άλλων παρεµφερών εγκαταστάσεων και περιστατικών που μπορείνα οφείλονται  στα ίδια αίτια. Ενώ από τη διάχυση της επικοινωνίας των συµπερασµάτων και τη δηµιουργία θετικής ανατροφοδότησης είναι δυνατόν να προκύψουν  πολλαπλασιαστικά οφέλη όσον αφορά ιδέες και προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση συστηµάτων και διαδικασιών, θέσπιση δεικτών  ασφαλούς λειτουργίας, επισήµανση θεµάτων προς αναθεώρηση από τη Διοίκηση.

Διερεύνηση, γιατί;

Η Διερεύνηση Ατυχηµατικών Περιστατικών έχει θεµελιώδη ρόλο στα πλαίσια της παρακολούθησης της οµαλής λειτουργίας της επιχείρησης. Περιστατικά, συµπεριλαµβανοµένων των “παρ’ ολίγο ατυχηµάτων” (near miss), αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία για την καθημερινή κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης. Με τη διερεύνηση των συνθηκών και των γενεσιουργών αιτίων αποκαλύπτονται παραβάσεις κανονισµών, ακολουθητέων πρακτικών, προτύπων ή/και διαδικασιών, με έκθεση σε κινδύνους εν αγνοία της Διοίκησης. Παράλληλα η θέσπιση σε σταθερή βάση συστήµατος εξονυχιστικής διερεύνησης περιστατικών και λήψης των ενδεδειγµένωνμέτρωνείναι δυνατόν να αποτελέσει σοβαρό υπερασπιστικό στοιχείο σε περίπτωση δικαστικής εµπλοκής,  όπως και τεκµήριο συνετής διοίκησης κατά την σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων και διεκδίκησης αποζηµίωσης.

Κουλτούρα Αποσιώπισης

Η συχνά απαντούµενη κουλτούρα αποσιώπησης, ιδίως των “παρ’ολίγο ατυχηµάτων”, είτε για να μην αποδοθούν ευθύνες με δυσµενείς συνέπειες, να μη δυσφηµιστεί η συγκεκριµένη μονάδα, ή λόγω ελλιπούς παιδείας σχετικά με την πρόληψη κινδύνων και την προστασία του περιβάλλοντος, αποφυγής  πρόσθετης γραφειοκρατικής και άλλης απασχόλησης ή/και της ευθύνης εφαρµογής νέων μέτρων, περιοδικών αναφορών κ.ά., ή απλώς για να μη θιγούν τα κακώς κείµενα,μόνο βλαπτικές έως καταστροφικές συνέπειες συνήθως έχει. Καθώς επίσης η άποψη ότι “δεν είναι καιρός τώρα για τέτοια”.  Πρόκειται απλώς για επώαση καταστροφής εν αναµονή. Είναι απίστευτη η ταχύτητα υποβάθµισης του επιπέδου ασφαλείας και εκφυλισµού της προστασίας μέσωπρόληψης των κινδύνων, λόγω απουσίας επιτήρησης. Η Διερεύνηση Ατυχηµατικών Περιστατικών ανιχνεύει τις αιτίες και προλαµβάνει.

Η Ώρα της Κρίσης

Την κρίσιµη στιγµή δεν είναι ώρα για σπασµωδικές ενέργειες και αυτοσχεδιασµούς. Είναι ώρα για δράση με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Για όσουν κρίνουν ότι πρέπει να είναι έγκαιρα προετοιμασμένοι. Η ώρα της κρίσης είναι τώρα.

Ποιούς Χρειάζεστε

Φυσικά χρειάζεστε κάποιους που “να ξέρουν τη δουλειά”. Κυριότερα, χρειάζεστε κάποιους που να ενδιαφέρονται για τη Δουλειά τη δική σας, όσο εσείς τουλάχιστον ή και περισσότερο. Δεν θέλετε κάποιους “μικρούς” γιατί ίσως να μην είναι στα μέτρα σας. Ούτε και κάποιους “μεγάλους” γιατί τότε ίσως να είστε εσείς οι “μικροί”. Εµείς πιστεύουµε ότι χρειάζεστε εµάς. Σηµασία  όµως έχει τé πιστεύετε εσείς. Για αυτό να μιλήσουµε. Ώστε να διαπιστώσετε, τη γνώση σε βάθος του αντικειµένου, την πείρα, την υπευθυνότητα. Καιι πρωτίστως, το Ενδιαφέρον μας.  Γιατί περί αυτού πρόκειτια.

Μιλήστε μαζί μας. Χωρίς δέσμευση ή ανάληψη ευθύνης. Υπάρχουν πολλά ακόμη που θα θέλατε να ξέρετε, για αυτό ρωτήστε μας.

Ο υπεύθυνος του κλάδου (όχι κάποιος που απαντάει τα e-mails) θα σας δώσει απαντήσεις – φιλικές συμβουλές, θα λέγαμε.